Top

Legea 10/2001

Dosar nr. 2143/88/2008

SENTINTA CIVILA NR. 101

Sedinta publica din 23 ianuarie 2009

Prin cererea formulata la data de 27 martie 2007, reclamantul … a chemat în judecata PRIMARIA COMUNEI NALBANT si PREFECTURA TULCEA, solicitând restituirea imobilului format din teren în suprafata de 2408 m.p. si casa de locuit situate în comuna Nalbant, judetul Tulcea.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca tatal sau, …, a dobândit terenul în cauza, pe care a edificat o casa de locuit, iar dupa anul 1945, imobilul a fost preluat de stat fara niciun titlu.

S-a mai aratat ca, desi a facut demersuri pentru obtinerea imobilului, la cele doua institutii, acestea nu au procedat potrivit dispozitiilor legale.

In drept, reclamantul si-a întemeiat cererea pe Legea nr. 10/2001.

Primaria Comunei Nalbant a depus întâmpinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, iar pe fond a solicitat sa fie scoasa din proces si sa fie citata în calitate de pârâta – Comisia Judeteana Tulcea pentru stabilirea dreptului de proprietate din cadrul Prefecturii Tulcea.

Institutia Prefectului Tulcea a depus la rândul sau întâmpinare, solicitând respingerea actiunii reclamantului ca tardiva si, în subsidiar, ca nefondata, precum si actele care au fost depuse în sustinerea cererii.

Prin Sentinta civila nr. …/C din 1 noiembrie 2007 Tribunalul Tulcea a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Prefecturii Tulcea, a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei Nalbant, judet Tulcea, si a respins ca nefondata cererea reclamantului ….

Pe fondul cauzei, tribunalul a retinut ca reclamantul a formulat o simpla cerere catre Primarul Comunei Nalbant (fila 4), fara respectarea procedurii de notificare instituita prin Legea nr. 10/2001 si fara respectarea termenului de notificare de 6 luni prevazut de art. 22 din Legea nr. 10/2001.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul …, aratând ca neîntemeiat a retinut tribunalul ca nu a formulat notificare în termenul de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 si ca, din acest motiv, nu mai este îndreptatit sa solicite masuri reparatorii pentru imobilul din comuna Nalbant, judet Tulcea.

Sustine apelantul ca a formulat în termen cerere de restituire a imobilului si ca, de altfel, depunerea în termen a cererii nici nu a fost tagaduita de Primaria Nalbant.

Prin Decizia civila n. 94/C/23 aprilie 2008, Curtea de Apel Constanta a admis apelul, a desfiintat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului Tulcea pentru solutionarea fondului, retinându-se ca gresit prima instanta a considerat ca nu exista notificare formulata conform Legii nr. 10/2001.

Dupa casare cu trimitere, cauza a fost înregistrata la nr. 2143/88/2008.

Din oficiu, instanta a solicitat Primariei Nalbant relatii cu privire la regimul juridic al imobilului revendicat de catre reclamant.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Asa cum rezulta din înscrisul intitulat „Extras de pe tabloul de locuitori carora li s-a atribuit locuri de casa în vatra satului parcelata din terenul domenial mosia Nalbant, fosta proprietate a statului, a fost atribuita lui … suprafata de 2408 m.p. pentru construirea unei case de locuit.

Din relatiile furnizate de Primaria Comunei Nalbant, judet Tulcea, cu adresele nr. 4189 din 28 octombrie 2008 (fila 16), nr. 4980 din 22 decembrie 2008 (fila 23) si precum si din raspunsul adresat petentului de catre Primaria Nalbant (fila 33) relatii coroborate cu înscrisurile aflate de asemenea la dosar (fila 35) si fila 6 (dosar 735), instanta retine ca …, tatal petentului, a dat lui … anumite imobile situate în intravilanul comunei Nalbant în schimbul unor terenuri situate în extravilanul comunei, conform actului de schimb autentificat de Tribunalul Judetului Tulcea, cu nr. 953 din 12 martie 1947 (fila 35 dosar).

Astfel, în actul de schimb se mentioneaza ca … a dat în schimb domnului … un loc de casa în suprafata de 2400 m.p. pe care este construit un bordei cu o vechime de peste 50 ani, neterminat.

In baza acestui act de schimb, s-a eliberat apoi în baza Legii nr. 18/1991 titlu de proprietate nr. 49331 din 20 februarie 1995 de catre Comisia Judeteana pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata a terenurilor Tulcea, în favoarea lui …, persoana pentru care s-a facut anterior schimbul de proprietati, astfel ca în prezent imobilul este stapânit de mostenitorii lui Pavel …, respectiv … si …, în baza certificatului de mostenitor nr. 64/13 iunie 2007 (fila 26 dosar).

In aceste conditii, se retine ca imobilul revendicat de catre reclamant nu a fost preluat niciodata abuziv de catre stat pentru a intra sub incidenta dispozitiilor Legii nr. 10/2001, si deci nu poate face obiectul restituirii, aflându-se în proprietatea legitima a altor persoane.

Fata de aceste considerente, cererea petentului privind restituirea imobilului fata de Primarul Comunei Nalbant, judet Tulcea va fi respinsa ca nefondata, imobilul nefiind preluat abuziv în sensul legii nr. 10/2001.

In ce priveste exceptiile invocate, instanta constata ca Primarul Comunei Nalbant are calitate procesuala pasiva în cauza, raportat la dispozitiile Legii nr.10/2001, având competenta în ce priveste solutionarea notificarii formulate în baza Legii nr. 10/2001, iar în ce priveste Prefectura Tulcea, instanta constata ca aceasta nu are nicio competenta în ce priveste solutionarea notificarii, deci nu poate avea calitate procesuala pasiva.

Etichete: