Top

Art.180 alin.2 c.p.- retragerea plângerii prealabile

Dosar nr.546/253/2008

DECIZIA PENALA NR.46

Sedinta publica din 20 martie 2009

Cu privire la recursul penal de fata constata urmatoarele:

Prin sentinta penala nr.72/22.X.2008 Judecatoria Macin, judetul Tulcea, facând aplicarea prevederilor art.11 pct.2 lit.b rap. la art.10 lit.h Cod proc.penala a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului …, CNP …, fiul lui … si …, nascut la 18.03.1970, în orasul Macin, judetul Tulcea, domiciliat în comuna Cerna, judetul Tulcea, cetatean român, studii medii, administrator la SC … ARL Cerna, necasatorit, fara antecedente penale, pentru savârsirea a doua infractiuni prevazute si pedepsite de art.180 al.2 Cod penal, motivat de faptul ca partile vatamate … si … si-au retras plângerile.

Partile vatamate … si … au fost obligate sa plateasca lui … suma de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata iar statului câte 60 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru a se pronunta în sensul celor mentionate, Judecatoria Macin, urmare probatoriului, a retinut în fapt urmatoarele:

În Rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Macin, se retine ca pe 28 septembrie 2007, … si … s-au deplasat cu doua motoscutere pe ruta Braila -sat Hamcearca , jud. Tulcea. Ajungând în localitatea Cerna la intersectia DN 22 D cu DJ … de pe acest ultim drum a intrat în intersectie un autoturism marca Cielo cu nr. de înmatriculare TL -13-… astfel ca cei doi tineri au fost nevoiti sa frâneze , pentru a evita o coleziune , dupa care si-au continuat drumul , iar în momentul în care au trecut pe lânga autoturismul marca de mai sus condusa de inculpat , acestia l-au înjurat .

In aceste conditii inculpatul … a plecat cu autoturismul dupa acestia , i-a ajuns din urma , i-a depasit si i-a obligat sa opreasca în dreptul locuintei numitului … din com. Cerna si la aproximativ 50-60 metri de Postul de Politie.

A coborât din masina , si la oprit mai întâi pe … dupa care l-a întrebat cine anume la înjurat , aplicându-i în acelasi timp o lovitura cu pumnul în zona fetei , dupa care s-a deplasat la … la întrebat si pe acesta de ce ia adresat injurii , dupa care ia aplicat o lovitura cu piciorul în zona soldului rasturnându-l în santul de pe marginea soselei cu motoscuterul , ocazie cu care ia fost prins piciorul drept sub greutatea acestuia.

Tot în rechizitoriu s-a mai retinut , ca în urma loviturii primite lui … iau fost necesare 3-5 zile de îngrijiri medicale , iar lui 12-15 zile de îngrijiri medicale.

Astazi, în sedinta publica , s-a prezentat partea vatamata … , precum si … – mama minorului – parte vatamata … , care arata ca acesta este elev si nu s-a putut prezenta .

Partea vatamata … personal a precizat ca întelege sa-si retraga plângerea si de asemenea … -mama celuilalt minor parte vatamata care arata ca nu l-a mai putut aduce pe minor întrucat acesta ar fi lipsit din nou de la scoala , dar ca în aceasta calitate întelege sa-si retraga plângerea.

Potrivit art. 11 pct.2 lit. b cod pr.penala procesul penal înceteaza în cazul prev. de art. 10 al.1 lit. h cod pr. penala , respectiv în situatia în care partea vatamata întelege sa-si retraga plângerea.

Potrivit art. 132 al.3 teza II , cei cu capacitate de exercitiu restrânsa se pot împaca cu încuviintarea persoanelor prevazuta de lege.

Cum minorul … are vârsta de 15 ani , instanta a apreciat ca manifestarea de vointa a mamei acestuia echivaleaza cu o retragere a plângerii.

Raportat la situatia de fapt retinuta, Judecatoria Macin a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului …, urmare retragerii plângerilor, potrivit prevederilor art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.h Cod proc.penala.

Totodata, partile vatamate au fost obligate la cheltuieli judiciare statului si la cheltuieli de judecata catre inculpatul ….

Împotriva sentintei penale nr.72/22 octombrie 2008 a Judecatoriei Macin, judetul Tulcea a declarat recurs, în termen legal, partea vatamata …, asistat de reprezentantul legal …, criticând-o pentru nelegalitate.

Recurentul, parte vatamata … a criticat hotarârea de fond motivat de împrejurarea ca solutionarea cauzei s-a facut cu lipsa de procedura, în conditiile în care Spitalul de Urgenta Braila nu a fost citat, pentru a se putea constitui parte civila, dar si pentru faptul ca instanta de fond a luat act de retragerea plângerii lui în absenta sa.

În concluzie, recurentul a solicitat admiterea recursului, casarea în totalitate a hotarârii pronuntate de Judecatoria Macin si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleasi instante.

Inculpatul – intimat … a solicitat respingerea recursului si mentinerea ca legala si temeinica a hotarârii de fond, motivat de faptul ca Spitalul de Urgenta Braila se putea constitui parte civila pâna la citirea actului de sesizare a instantei, iar în privinta retragerii plângerii de catre reprezentantul legal al partii vatamate a sustinut ca, potrivit principiului simetriei actelor juridice plângerea penala, fiind formulata de reprezentantul legal (posibil tatal minorului) poate fi si retrasa de acesta.

Examinând sentinta penala nr.72/22.X.2008 a Judecatoriei Macin, judetul Tulcea, în raport de criticile din recursul partii vatamate …, de probatoriul administrat, cât si din oficiu, în limitele prevazute de art.385 (6) Cod proc.penala, tribunalul constata ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente:

În speta, partea vatamata recurenta … este în vârsta de 15 ani, având deci capacitate de exercitiu restrânsa.

Potrivit prevederilor art.132 al.3 Cod penal persoanele având capacitate de exercitiu restrânsa se pot împaca cu încuviintarea reprezentantilor legali.

Textul de lege mentionat anterior evidentiaza împrejurarea ca împacarea, inclusiv prin retragerea plângerii prealabile, este un act de vointa personal al partii vatamate. Asa fiind, era necesar ca instanta de fond sa constate nemijlocit care este vointa partii vatamate iar când aceasta este o persoana cu capacitate de exercitiu restrânsa sa verifice si încuviintarea reprezentantului legal.

Luând act de declaratia mamei partii vatamate recurente, în sensul retragerii plângerii, în absenta partii vatamate, instanta de fond a încalcat prevederile art.132 al.3 Cod penal.

Plângerea prealabila poate fi formulata de reprezentantii legali sau din oficiu, potrivit art.131 al.5 Cod penal, în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu sau având capacitate de exercitiu restrânsa pentru ca un asemenea act este menit sa apere interesele celor vatamati.

Retragerea plângerii prealabile, fiind un act de dispozitie, care poate vatama interesele persoanei vatamate, daca aceasta este o persoana cu capacitate de exercitiu restrânsa este absolut necesara pentru validitate, verificarea vointei personale a acesteia iar încuviintarea reprezentantului legal capata un caracter subsidiar.

În cauza, instanta de fond, luând act de retragerea plângerii de catre mama partii vatamate, fara a consulta nemijlocit vointa partii vatamate, care era o persoana cu capacitate de exercitiu restrânsa, a încalcat prevederile legale precizate si a pronuntat o solutie nelegala.

Critica privind solutionarea cauzei cu lipsa de procedura în privinta Spitalului de Urgenta Braila, nu este întemeiata, în conditiile în care unitatea spitaliceasca nu a figurat ca parte în proces.

Chiar daca s-a omis introducerea în cauza a Spitalului de Urgenta Braila, aceasta situatie nu constituie o vatamare iremediabila, câta vreme exista posibilitatea promovarii unei actiuni civile separate pentru recuperarea eventualului prejudiciu.

Raportat la cele de preced, tribunalul va admite recursul declarat de partea-vatamata …, va casa în totalitate sentinta penala nr.72/22 octombrie 2008 a Judecatoriei Macin, judetul Tulcea si în temeiul prevederilor art.385 (15) pct.2 lit.c Cod proc.penala va dispune rejudecarea cauzei de catre aceeasi instanta de fond.

În conditiile în care, cauza se va rejudeca pe fond, va fi necesara introducerea în cauza si a Spitalului de Urgenta Braila, pentru a i se da posibilitatea sa se constituie parte civila, daca a suferit vreun prejudiciu.

Etichete: