Top

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului

Dosar nr. 4910/327/2008

DECIZIA PENALA NR.52

Sedinta publica din 20 martie 2009

T R I B U N A L U L :

Asupra recursului penal, tribunalul, deliberând, retine urmatoarele:

Prin Sentinta penala nr. 1461/2008, Judecatoria Tulcea a respins ca nefondata plângerea formulata de petenta … împotriva rezolutiei procurorului.

Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:

Sub aspectul vinovatiei, existenta infractiunii de denuntare calomnioasa conditionata de reaua credinta cu care faptuitorul a facut învinuirea mincinoasa si care trebuia dovedita distinct de eventuala legatura dintre faptele imputate si persoana acuzata de savârsirea acestora.

Asadar, pentru a concluziona ca autorul denuntului a fost de rea-credinta, probele administrate trebuiau sa dovedeasca, fara dubiu, ca denuntul sau nu era conforma cu realitatea, singurul scop fiind acela de a leza demnitatea si libertatea persoanei învinuite.

In aceste conditii, sustinerile petentei cum ca reaua-credinta a intimatului era evidenta atâta vreme cât în momentul în care se presupunea ca ar fi comis faptele de care a fost acuzata, ea se afla internata în Spitalul Judetean Tulcea nu puteau fi retinute.

Pe de alta parte, înscrisurile existente la dosar au dovedit cu certitudine împrejurarea ca petenta a fost internata ulterior momentului în care se presupunea ca ar fi savârsit faptele ce au facut obiectul plângerii formulata de catre ….

Relevanta sub acest aspect era chiar declaratia petentei (fila 25 din dosarul de urmarire penala) din care a rezultat ca a fost internata la data de 25 septembrie 2006 în jurul orelor 21,30 – 22,00, deci ulterior momentului incidentului reclamat de catre intimat. In acelasi sens a declarat si sora petentei (fila 26) depozitia acesteia confirmând existenta unui incident petrecut între cei doi în ziua internarii petentei. Astfel, a aratat martora „motivul internarii surorii mele era faptul ca a fost batuta de …”.

Nu mai putin relevante erau depozitiile martorilor …. si … care au asistat la incidentul petrecut între petenta si intimat la data de 25 septembrie 2006.

Relativ la adresa nr. 6366/2007 a Spitalului Judetean Tulcea (fila 28) având în vedere continutul adresei Politiei Municipiului Tulcea (fila 28) dar si depozitiile de care s-a facut vorbire, era clar ca internarea petentei a avut loc în noaptea de 25/26 iunie 2006 si nu cu o zi înainte, asa cum sustinea aceasta.

Astfel, instanta de fond a constatat ca solutia procurorului de neîncepere a urmaririi penale fata de intimatul … sub aspectul savârsirii infractiunii de denuntare calomnioasa prev. de art. 259 Cod penal este legala si temeinica, fiind mentinuta ca atare.

Impotriva acestei hotarâri, în termen legal, a declarat recurs petenta criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate, aratând ca din actele depuse la dosar a rezultat fara dubiu ca a fost internata la data de 24 septembrie 2006, aspect pe care intimatul îl cunostea, astfel ca a solicitat admiterea recursului, casarea sentintei penale si trimiterea cauzei la procuror pentru efectuarea de cercetari sub aspectul savârsirii de catre intimat a infractiunii de denuntare calomnioasa.

Examinând legalitatea si temeinicia sentintei penale atacate, în raport de critica formulata, cât si sub toate aspectele în conformitate cu dispozitiile art. 3856) alin. 3 Cod proc. pen., tribunalul constata ca recursul nu este întemeiat.

Din adresa nr. 6366 din 1 iunie 2007 emisa de Spitalul Judetean Tulcea (fila 29 dosar UP) coroborata cu biletul de iesire din spital (fila 30 acelasi dosar) rezulta ca petenta a fost adusa la Serviciul Urgenta cu ambulanta pe data de 25 septembrie 2006, ora 00,35, fiind internata în Sectia chirurgie generala, fiind internat în spital pâna la data de 4 octombrie 2006.

Asadar, din probele dosarului de urmarire penala a rezultat ca petenta a fost internata în spital pe data de 25 septembrie 2006 si nu pe 24 septembrie 2006 cum a sustinut în motivele de recurs invocate oral prin avocat.

Din acelasi dosar de urmarire penala a mai rezultat ca petenta a fost vazuta de martorii … si …, intrând în seara de 25 septembrie 2006 în casa pe care o construiau pentru intimatul …, lovindu-l pe acesta cu o sapa peste brate, amenintându-l ca-i va da foc la casa, aruncând cu pietre si spargând câteva geamuri.

Existenta unui incident între parti a fost confirmata si de sora petentei care a precizat în declaratia de la fila 26 din dosarul Parchetului ca motivul internarii petentei în spital a fost faptul ca a fost batuta de ….

Asadar, exista doi martori care confirma sustinerile intimatului …, din plângerea prealabila formulata împotriva petentei, astfel ca nu se poate aprecia, ca denuntul acestuia a fost formulat cu rea credinta.

Din aceasta perspectiva, solutia procurorului confirmata de Judecatoria Tulcea este corecta, în speta nefiind întrunite elementele constitutive ale infractiunii de denuntare calomnioasa prev. de art. 259 Cod proc. pen.

Asa fiind, urmeaza a respinge recursul ca nefondat în conformitate cu dispozitiile art. 38515 alin. 1 pct. 1 lit. b) Cod proc. pen.

Vazând si dispozitiile art. 192 alin. 2 Cod proc. pen.,

Etichete: