Top

Cerere pentru reabilitare cu privire la cu privire la pedeapsa amenzii penale. Admisibilitate conform art. 134 alin. 1 Cod Penal cu referire la art. 136 alin. 1 si 2 Cod Penal. Instanta va constatat intervenirea reabilitarii

JUDECATORIA BARLAD

SENTINTA PENALA Nr. 13

de la 07 Ianuarie 2009

Cerere pentru reabilitare cu privire la cu privire la pedeapsa amenzii penale. Admisibilitate conform art. 134 alin. 1 Cod Penal cu referire la art. 136 alin. 1 si 2 Cod Penal. Instanta va constatat intervenirea reabilitarii. Lipsa cerintei altor probe decat fisa de cazier si sentintele penale.

Sub nr. 4039 din 26.11.2008 a fost inregistrata la instanta cererea pentru reabilitare formulata de petenta IA, cu privire la cu privire la pedeapsa de 1.500.000 lei vechi ROL amenda penala la plata careia a fost condamnata prin SP nr.X din 20 ianuarie 1998 pronuntata de Judecatoria Barlad, ramasa definitiva la data de 03.02.1998, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 180 alin. 2 si art. 205 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine:

Prin Sentinta penala nr.X din 20 ianuarie 1998 pronuntata de Judecatoria Barlad, ramasa definitiva la data de 03.02.1998 prin nerecurare, IA, a fost condamnata la pedeapsa de 1.500.000 lei vechi ROL amenda penala pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 180 alin. 2 si art. 205 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

In decurs de 3 ani de la data cand condamnata a achitat amenda , nu a mai savarsit nici o alta infractiune si nici ulterior acestei date , asa cum rezulta din fisa de cazier a petentei.

In consecinta , instanta apreciaza ca sunt intrunite conditiile reabilitarii de drept cu privire la pedeapsa aplicata petentei prin sentinta mai sus mentionata , in drept fiind aplicabile prevederile art. 134 alin. 1 Cod Penal cu referire la art. 136 alin. 1 si 2 Cod Penal si urmeaza ca instanta sa admita cererea petentei.

Va constata ca petenta IA, este reabilitat de drept, in baza art. 134 alin. 1 Cod penal, cu privire la pedeapsa de 1.500.000 lei vechi ROL amenda penala la plata careia a fost condamnata prin SP nr. X din 20 ianuarie 1998 pronuntata de Judecatoria Barlad, ramasa definitiva la data de 03.02.1998, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 180 alin. 2 si art. 205 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

In temeiul art 192 alin. 3 Cod Penal, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.

Etichete: