Top

Ordonanta de plata

SENTINTA CIVILA NR. 2530
Sedinta publica din data de 10.10.2008

Deliberand asupra cauzei comerciale de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 05.08.2008, sub dosar nr. …………….., reclamanta ………., a chemat in judecata pe paratul ……….., solicitand instantei, ca prin hotararea ce o va pronunta, sa il oblige pe parat la plata sumei de 1664,62 lei, cu titlu de despagubiri, precum si la plata dobanzii legale calculate de la data efectuarii platii si pana la data platii efective, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a invederat ca la data de …….., …….. a incheiat cu paratul contractul de vanzare-cumparare nr. …….., prin care i-a vandut acestuia anumite produse (obiecte de uz indelungat) cu plata pretului in rate.
A mai aratat reclamanta ca, in calitate de asigurator, in baza conditiilor privind asigurarea de risc financiar a creditelor comerciale acordate pentru cumpararea bunurilor de catre persoanele fizice sau juridice, stabilite cu societatea ………., in calitate de asigurat, a acceptat sa acopere pretentiile banesti ale acesteia rezultate din riscul de neincasare a sumelor datorate de catre parat.
Ca urmare a comunicarii de catre ……… a notei de avizare ………. pentru suma de 1664,62 lei, reclamanta a invederat ca a achitat aceasta suma cu borderoul de plata nr. ………….
A mai aratat reclamanta ca, desi l-a notificat si contactat direct pe parat in vederea platii debitului datorat, acesta nu a dat curs solicitarii sale.
In drept, reclamanta si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 998-999 C.civ., art. 22 din Legea nr. 136/1995 modificata si completata.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 159,40 lei si timbru judiciar in cuantum de 4,50 lei.
In temeiul art. 242 alin. 2 Cpc, reclamanta a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.
In dovedirea cererii sale, reclamanta a depus la dosar, in copii, urmatoarele inscrisuri: borderoul de plata nr. ……….. (f.5); notificarea pentru conciliere directa si confirmarea de primire (f. 7-9); nota de avizare dauna (f. 10); contractul de vanzare-cumparare nr. …………… (f. 11-13); contract de asigurare nr. ……….. (f. 14-15).
Paratul, desi legal citat, nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in instanta pentru a propune probe sau a invoca aparari.
In cauza, instanta a administrat, la solicitarea reclamantei, proba cu inscrisuri.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
La data de ………., intre societatea ………, in calitate de vanzatoare, si paratul ………., in calitate de cumparator, s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare nr. ………(f. 11-13), prin care vanzatoarea i-a vandut paratului doua produse electrocasnice, cu plata pretului in 24 de rate.
Potrivit contractului de asigurare nr. …….. (f.14-15) incheiat intre reclamanta, in calitate de asigurator, si societatea ……….., in calitate de asigurat, reclamanta s-a obligat, ca in schimbul primelor de asigurare incasate de la asigurat, sa acopere pretentiile banesti ale acestuia rezultate din riscul de neincasare de catre acesta a sumelor datorate de cumparatori, persoane fizice si juridice, care au beneficiat de cumpararea de bunuri cu plata amanata.
Totodata, conform contractului de asigurare mentionat anterior, reclamantei ii incumba si obligatia de a primi de la asigurat, in scris, nota de avizare de dauna si documentatia privitoare la producerea evenimentului asigurat.
In cazul contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate care au ca obiect vanzarea de bunuri, prin eveniment asigurat se intelege, astfel cum se prevede la punctul 1.5 din contractul de asigurare, situatia de neincasare a doua rate consecutive in termen de 30 zile calendaristice de la scadenta celei de-a doua rate sau inregistrarea unui debit restant mai mic de doua rate la sfarsitul perioadei de creditare.
Prin nota de avizare dauna, depusa la fila 10 din dosar, ……., in calitate de asigurat, i-a adus la cunostinta reclamantei, in calitate de asigurator, ca la data de ………… s-a produs evenimentul asigurat in ceea ce priveste contractul de vanzare cumparare nr. … incheiat cu paratul ….. Totodata, in nota de avizare s-a mai mentionat ca paratul achitase anterior avizarii suma de 2002,11 lei, ramanand un rest de plata in cuantum de 1664,62 lei, aceasta suma reprezentand despagubirea solicitata de catre societatea asigurata.
Potrivit ordinului de plata nr. …… (f.23), la data de ………., reclamanta a achitat societatii asigurate …….. suma de 1662,62 lei, cu titlu de despagubiri.
Conform dispozitiilor art. 969 C.civ., conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante. Tot astfel, potrivit art. 1073 C.civ. creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei sale.
Analizand actele dosarului, instanta retine ca paratul nu a facut dovada indeplinirii obligatiei sale de achitare in intregime a pretului, desi aceasta sarcina ii revenea.
In conformitate cu dispozitiile art. 22 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, in limitele indemnizatiei platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei.
Desi reclamanta l-a notificat pe parat (f.7-9), sa ii achite debitul, acesta nu s-a conformat.
Fata de cele expuse mai sus, avand in vedere dispozitiile art. 969, art. 1073 C.civ., precum si art. 22 din Legea nr. 136/1995, instanta apreciaza ca fiind intemeiata cererea formulata de catre reclamanta, urmand a obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 1662,62 lei cu titlu de despagubiri.
In ceea ce priveste capatul de cerere privitor la dobanda legala, avand in vedere natura comerciala a cauzei, precum si dispozitiile art. 1088 C.civ. si art. 43 C.com., instanta va obliga paratul sa ii plateasca reclamantei suma de 253 lei reprezentand dobanda legala (calculata de la data platii efectuate de catre reclamanta asiguratului si pana la data introducerii cererii de chemare in judecata), precum si a dobanzii legale calculate incepand cu data introducerii cererii si pana la data platii efective.
Avand in vedere si dispozitiile art. 274 din C.proc. civ. si tinand seama de imprejurarea ca paratul a cazut in pretentii, va obliga paratul la plata cheltuielilor de judecata efectuate de catre reclamanta cu prilejul prezentei judecati, respectiv la suma de 163,90 lei ( taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar).

Etichete: