Top

Contract de asigurare – Dreptul la plata indemnizatiei asigurare. Situatia distrugerii autovehiculului urmare savârsirii unei infractiuni intentionate.

Domeniu asociat – Contract de asigurare

– Dreptul la plata indemnizatiei asigurare. Situatia distrugerii autovehiculului urmare savârsirii unei infractiuni intentionate.

In conformitate cu dispozitiile art.969 Cod civil,, Conventiile legal facute au putere de lege între partile contractante „.

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal. Sentinta civila 15/COM din 16.01.2007.

Prin cererea adresata acestei instante reclamantul M. G. în contradictoriu cu pârâta SC A. R. – A SA Piatra Neamt a solicitat ca pe baza probelor ce vor fi administrate, sa se dispuna obligarea pârâtei la plata echivalentului în lei al sumei de 60656 Euro reprezentând indemnizatie de asigurare care i se datoreaza în baza contractului de asigurare facultativa prin producerea riscului asigurat.

In motivare reclamanta arata ca la 06.09.2005 a încheiat cu pârâta contractul de asigurare facultativa Seria AR nr. 0637269 pentru autoturismul Audi A84.0 Quattro , platindu-si regulat primele de asigurare. In noaptea de 23-24 noiembrie 2005 autoturismul asigurat a fost incendiat de autori necunoscuti, pentru identificarea acestora efectuându-se cercetari de catre organele de politie.

Deoarece autoturismul a suferit o dauna totala, reclamantul a solicitat pârâtei sa i se plateasca suma asigurata. Pârâta a raspuns reclamantului ca nu i se poate plati acestuia suma asigurata deoarece incendierea este rezultatul unei activitati constiente, intentionate, conform pct.7 lit.j din contract,fiind exclusa astfel de situatie din rândul celor care îndreptatesc asiguratul la despagubiri. Reclamantul sustine nerespectarea de catre pârâta a clauzelor contractuale, contractul fiind lasat fara eficienta.

In apararile formulate pârâta a depus întâmpinare în cursul careia solicita respingerea actiunii. Se arata ca autoturismul reclamantului a fost distrus cu intentie prin incendiere, astfel de situatie încadrându-se în categoria excluderilor generale de la dreptul la despagubiri a asiguratilor conform contractului de asigurare.

In dovedire au fost depuse la dosar: proces verbal de conciliere, contractul de asigurare facultativa, proces verbal de constatare a pagubelor la

autovehicule, raport de dauna, înstiintare cu privire la producerea evenimentelor asigurate, imagini foto ale autoturismului înainte de incendiu.

A fost solicitata si admisa proba cu expertiza tehnica.

Au fost solicitate relatii la organele de politie si Parchet cu privire la fapta în urma careia s-a produs dauna suferita de reclamant , adresele emise de politie si parchet fiind depuse la dosar.

Examinând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Autoturismul reclamantului, asigurat facultativ la societatea pârâta a suferit o dauna totala ca urmare a unui incendiu provocat intentionat de autori necunoscuti.

In prezent organele de politie efectueaza cercetari privind savârsirea infractiunii de distrugere prevazuta si pedepsita de art. 217 Cod penal.

Conform clauzelor contractuale din contractul de asigurare facultativa încheiat între reclamant si pârâta , la IV B lit.g se arata ca „ A nu acorda despagubiri, la asigurarea de avarii…, daca pagubele s-au produs în timpul comiterii unei infractiuni savârsite cu intentie … cu exceptia furtului sau tentativei de furt.”

In drept: Se constata ca reclamantul, potrivit clauzei contractuale mai sus aratate este exclus de la dreptul de a beneficia de indemnizatia de asigurare, autoturismul acestuia suferind o dauna totala ca urmare a savârsirii infractiunii de distrugere intentionata, motiv pentru care actiunea reclamantului va fi respinsa.

Etichete: