Top

Anulare act

SENTINTA CIVILA NR. 714
Sedinta publica din 12 martie 2008

Prin cererea adresata acestei instante si inregistrata sub nr.3372/327/25.06.2007, reclamanta …… a chemat in judecata pe paratii ………pentru ca in contradictoriu cu acestia, prin hotararea ce se va pronunta, sa se constate nulitatea absoluta a contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr…….intocmit de ……..
In motivare, reclamanta arata ca de mai multi ani a tolerat-o sa locuiasca cu ea pe nepoata de fiica ….aceasta profitand de ingaduinta ei de a se folosi de bunurile sale a reusit sa gaseasca actele de proprietate ale imobilului-casa de locuit si, pentru ca are unele relatii la primarie, a obtinut o decizie de curatela fara ancheta sociala, cu care, in numele ei a vandut casa parintilor ei care sunt fiica si ginerele reclamantei.
A mai sustinut reclamanta ca incepand din acest an nepoata ei a inceput sa se poarte foarte urat cu ea in conditiile in care sufera de o boala grea si cand i-a atras atentia ca o sa solicite evacuarea ei nepoata a anuntat-o cinic ca nu mai este proprietara casei.
Cu mare greutate, arata reclamanta, a aflat ce notariat i-a intocmit actele insa nu i s-a permis sa verifice decizia de curatela.
Se mai mentioneaza ca boala de care sufera nu i-a alterat discernamantul, astfel ca ar fi putut sa-si dea consimtamantul la instrainarea imobilului daca ar fi dorit acest fapt; mai mult, se arata ca functionarii primariei sustin ca acea decizie s-a emis doar in scop de administrare.
Se mai arata ca actul intocmit de notar este lovit de nulitate deoarece ea nu si-a dat consimtamantul pentru a face un transfer de proprietate, acesta fiind facut in scopul de a o frauda.
A mai precizat reclamanta ca paratii nu i-au acordat niciodata intretinere sau vreun ajutor, ea fiind in relatii proaste cu ei de mai multa vreme.
In dovedire, reclamanta a depus la dosar o serie de inscrisuri, a solicitat efectuarea unei expertize medicale psihiatrice si audierea martorilor ……..
Paratii, legal citati, au depus la dosarul cauzei o intampinare si inscrisuri si au solicitat audierea martorilor ……..
Prin intampinare paratii au aratat ca, prin definitie nulitatea este acea sanctiune de drept civil constand in lipsirea de efecte a contractului incheiat cu incalcarea normelor imperative care reglementeaza conditiile sale de validitate, prin dispozitiile art.948 C.Civ., legiuitorul a statuat conditiile de fond necesare la incheierea actului juridic; aceste conditii trebuie sa coexiste si sa fie premergatoare incheierii actului; printre conditiile mai sus aratate se afla si lipsa consimtamantului prin eroarea-obstacol, manifestata in cele doua modalitati: error in negatio si error in corpore.
In acest context, se arata, fata de speta dedusa judecatii, in conditiile in care reclama lipsa desavarsita a acordului reclamantei in incheierea actului-fapt ce nu se plaseaza pe domeniul reglementat de doctrina consacrata in materie prin cele doua modalitati mai sus aratate-urmeaza sa se determine natura juridica a cererii cu care a fost investita instanta precum si daca, aflandu-se in prezenta unui vanzator-reprezentat prin curatela, neafectat sub aspectul discernamantului sau, putem vorbi despre situatia erorii obstacol imprejurare ce are drept consecinta sanctiunea nulitatii absolute a actului juridic.
In continuare s-a facut o prezentare cronologica legata de imobilul si de partile din prezenta cauza aratandu-se in final ca reclamanta este o persoana vicleana care si-a stabilit ca mic scop obtinerea de beneficii de pe urma imobilului in discutie.
Se mai arata ca anterior autentificarii contractului nr….. consimtamantul vanzatoarei a existat-neviciat si ca la data incheierii actului s-au aflat in prezenta tuturor conditiilor de fond stabilite prin dispozitiile art.948 C.Civ. necesare incheierii valabile a actului translativ de proprietate.
Consimtamantul mai devreme aratat, se sustine, este dat prin aplicarea procedurii instituirii curatelei motivat de imprejurarea ca reclamanta se afla in nevoie sub aspect fizic(fiind nedeplasabila si suferind de boala Parkinson)-discenamantul acesteia nefiind afectat-iar manifestarea de vointa in sensul transmiterii dreptului de proprietate este materializata prin conduita exprimata deschis in fata reprezentantilor …..in sensul de a fi reprezentata in actul vanzarii imobilului din ……..
De aceea se arata in conditiile in care reclamanta, anterior autentificarii contractului de vanzare-cumparare, a cunoscut ca va fi reprezentata de nepoata sa de fiica la notariat, unde urma sa fie notarizat un act translativ de proprietate, in conditiile cuprinse in contract, se solicita sa se aprecieze ca ea a manifestat un acord liber exprimat, aflandu-ne in prezenta unui consimtamant neviciat fata de incheierea contractului autentificat sub nr…. de Biroul Notarului Public ……
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Potrivit contractului de vanzare-cumparare cu obligatie de intretinere autentificat sub nr…… incheiat intre … in calitate de curator pentru………, vaduva, domiciliata in ……., in varsta de … ani, majora nedeplasabila-suferind de boala Parkinson stadiul IV, conform adeverintei medicale nr….. din ……, eliberata de Cabinetul medical Individual si semnata de medicul de familie ……., numita in baza dispozitiei nr………..eliberata de …… in calitate de vanzatoare si beneficiara obligatiei de intretinere si ……….. soti in calitate de cumparatori si intretinatori prima in calitate de curator pentru majorul nedeplasabil ……..a vandut sotilor …………. nuda proprietate a imobilului situat in intravilanul ……
Potrivit concluziilor raportului de expertiza medico-legala psihiatrica intocmit in cauza, in perioada instituirii curatelei si a intocmirii actelor notariale, in cursul anului … reclamanta prezenta tulburari psihice, acestea debutand ulterior, in anul ….in consecinta se retine, a avut capacitatea psihica de apreciere critica a continutului si consecintelor juridice ce pot decurge din actele civile incheiate, in perioada de timp la care se face referire.
Conform art.58 din Legea nr.36/1995 pentru autentificarea unui act notarul public verifica si stabileste, in prealabil, identitatea partilor;partile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procura speciala autentica.
Potrivit art.48 din Legea nr.36/1995 actele notariale se indeplinesc la sediul biroului notarului public in timpul programului de serviciu cu publicul, afisat in mod corespunzator; un act notarial se poate indeplini in afara sediului biroului notarului public, in limitele circumscriptiei sale teritoriale, daca la incheierea lui este interesat un numar mai mare de persoane sau partea care-l solicita este impiedicata sa se prezinte, din motive temeinice, la sediul biroului.
Conform art.948 C.Civ. conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii: capacitatea de a contracta; consimtamantul valabil al partii ce se obliga; un obiect determinat; o cauza licita.
Este de observat, cu alte cuvinte, ca in raport de probatoriul administrat in cauza, nimic nu impiedica prezenta reclamantei la autentificarea actului sau reprezentarea ei printr-un mandatar cu procura speciala autentica.
In aceeasi ordine de idei nu pot fi primite sustinerile paratilor potrivit carora emiterea dispozitiei nr…… privind instituirea tutelei a fost suficienta pentru reprezentarea reclamantei.
Or, in raport de aceste considerente, avand in vedere capacitatea psihica a petentului la data incheierii contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr…… neexistand nici un impediment pentru exprimarea unui eventual consimtamant valabil al reclamantei in fata notarului public in legatura cu incheierea respectivului contract urmeaza ca instanta sa admita actiunea formulata de reclamanta …… si sa constate nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare cu obligatie de intretinere autentificat sub nr…….din …. de Biroul Notarului Public …….
Totodata, instanta va obliga paratii sa plateasca reclamantei suma de …… cu titlu de cheltuieli de judecata.

Etichete: