Top

Acţiune pauliană. Revocarea vânzării imobilelor supuse urmăririi silite. Reaua credinţă a înstrăinătorilor.

Reclamantul M.V. i-a chemat în judecată pe paratii N.V., N.T., N.C.C. si N.M.A. , solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună revocarea contractului de vânzare-cumpărare autentificat […] si obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a avut un litigiu cu N.V. iar prin dec civ nr ../2002 pron de Tribunalul Iasi paratul N.V. fiind obligat sa îi plateasca daune si cheltuieli de judecata. Mai arata reclamantul ca hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila a investit-o cu formulă executorie, fiind întocmit dosarul de executare nr 183/2002 iar executorul judecatoresc P.F. a întocmit formele premergatoare executarii […]. Arata reclamantul ca N.V. cu rea credinţă nu si a îndeplinit obligatiile stabilite de instanta de judecata si desi ştia ca imobilul era sub sechestru a înstrainat fiului sau N.C.C. si norei sale N.M. bunurile care au fost adjudecate de dansul potrivit actului de adjudecare .

In drept, reclamantul au invocat prevederile art. 975 Cod civil si art. 380 Cod proc. civ.

[..]

Pârâţii N.V. si N.T. au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiata . Arata paratii ca sentinta civila prin care N.V. a fost obligat la plata sumei de 38000 lei vizează numai pe reclamant si pe paratul N.V. si nu si pe parata N.T. întreaga executare vâzând un bun comun al sotilor N.V. si N.T.. Mai arata paratii ca vanzarea s-a realizat cu respectarea conditiilor de forma si de fond prevazute de lege , bunul nu era afectat de vreo sarcina cu privire la el neoperând vreo interdicţie.

[…] La data de 5 05 2006 a fost comunicata debitorului N.V Publicaţia de vânzare întocmită de executorul judecătoresc la data de 21 04 2006 , conform căreia la data de 24 05 2006 urmau sa fie vândute la licitaţie publica la solicitarea creditorului M.V. pentru acoperirea creanţei în cuantum de 7413 lei imobilele casa din chirpici, […] si suprafaţa de 1120 mp teren aferent, situate în com. R., dovada de primire fiind semnata de N.T. în calitate de soţie a debitorului N.V. .

Deşi aveau cunoştinţa de continutul publicatiei de vânzare întocmita de executorul judecatoresc la data de 21 04 2006, paratii N.V. si N.T. la data de 10 05 2006 au înstrăinat în favoarea fiului lor N.C.C. casatorit cu N.M.A. imobilele ce urmau sa fie vândute la licitaţie la data de 24 05 2006, contractul de vanzare cumparare fiind autentificat sub nr ../10 05 2006 la Biroul Notarului Public T.A.M.. Contractul de vânzare cumpărare cuprinde si declaraţia pârâtilor N.V. si N.T. în sensul ca imobilul care face obiectul vânzării” nu este scos din circuitul civil, nu este sechestrat, nu face obiectul unui litigiu, nu este grevat de sarcini sau servitutii”, în condiţiile în care aceştia aveau cunoştinţa de existenta faptului ca imobilele vândute făceau obiectul executării silite […] si ca fusese emisa publicaţia de vânzare din 21 04 2006.

[…] Prin Rezolutia Parchetului de pe langa Judecatoria Pascani data în dosarul 134/P/2007 s a dispus scoaterea de sub urmărire penala a învinuitilor N.V. si N.T. sub aspectul sav infr prev de art 292 Cod penal, motivat de gradul redus de pericol social al faptei si s-a dispus aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ in cuantum de cate 1000 lei.

Retine instanţa din coroborarea probelor administrate în cauza ca acţiunea reclamantului, în calitate de creditor al pârâtului N.V., întemeiată pe art.975 C. civ. este justificată, întrucât debitorul, prin actele de înstrăinare a bunurilor din patrimoniu, a căutat să împiedice executarea silită a titlului executor deţinut de reclamant. Retine instanţa ca susţinerea paratului N.V. privind nedovedirea insolvabilităţii sale este neîntemeiata determinantă în acţiunea pauliană fiind intenţia prejudicierii intereselor creditorului, or, în cauză, s-a făcut dovada acestei condiţii, prin încheierea contractului de vânzare cumpărare autentificat […].

Ca urmare instanţa constatând ca cererea reclamantului este întemeiata în tem art 975 C. civ va dispune revocarea contractului de vânzare cumpărare […].

Etichete: