Top

Divort cu copii

Sen.civ.nr.453/2009

Divort cu copii

Sub numărul … din …. s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe cererea formulată de către reclamanta ….., prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtul ….. cu domiciliul în aceeaşi localitate, să se dispună desfacerea căsătoriei părţilor din vina soţului pârât, să-i fie încredinţaţi spre creştere şi educare minorii ….., pârâtul să fie obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea copiilor şi reclamanta să revină la numele anterior căsătoriei.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul în anul ……, din căsătorie rezultând cinci copii, din care doar doi mai sunt minori. A mai precizat reclamanta că pe parcursul căsătoriei pârâtul a bătut-o şi a alungat-o de mai multe opri de la domiciliu, din cauza unei gelozii nejustificate, soţii despărţindu-se de mai multe ori în fapt. Ultima despărţire în fapt – mai arată reclamanta – a avut loc în anul …. atunci când pârâtul a acuzat-o că ar fi avut relaţii cu fratele său, motiv pentru care a agresat-o fizic, reclamanta părăsind domiciliul comun şi la scurt timp plecând în Italia la muncă. Reclamanta a mai precizat că minora …..a rămas în grija surorii ei mai mari.

În drept, au fost invocate disp.art. 38, art.40 alin.3, art.42, art.86-94 C.fam.

În probaţiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei certificatul de căsătorie în original şi certificatele de naştere ale minorilor, precum şi o procură judiciară, însoţită de dovada faptului că reclamanta îşi are reşedinţa în străinătate, putând fi reprezentată în divorţ şi acte privind veniturile realizate în străinătate …. De asemenea, reclamanta a solicitat, prin intermediul avocatului ales, şi instanţa a încuviinţat audierea ca martor a numitei ….., declaraţia acesteia fiind consemnată şi ataşată la ……

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în sumă de 40 de lei potrivit chitanţei ataşată la fila 13.

Pârâtul ….., legal citat, s-a prezentat în faţa instanţei şi a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat ca desfacerea căsătoriei să aibă loc din vina exclusivă a reclamantei-pârâtă, aceasta să revină la numele anterior căsătoriei, minora să-i fie lui încredinţată şi reclamanta-pârâtă să fie obligată la plata unei pensii de întreţinere în favoarea copilului.

În motivarea cererii, pârâtul a arătat că relaţiile de căsătorie s-au deteriorat din cauza soţiei sale care a întreţinut o relaţie intimă cu fratele său, provocând de asemenea scandal la domiciliu şi neglijându-i pe cei trei copii care locuiau cu părţile. Mai mult decât atât, reclamanta-pârâtă a părăsit domiciliul conjugal, plecând la părinţii săi în judeţul ….. şi refuzând să se întoarcă, atunci când pârâtul-reclamant i-a cerut acest lucru. A mai precizat pârâtul-reclamant că de la plecarea soţiei sale, copii au rămas în grija sa, fiind ajutat din când în când de către fiica mai mare a părţilor.

În drept au fost invocate disp.art.38. art.40, art.42 şi art.83 C.fam.

În probaţiune, pârâtul-reclamant s-a folosit tot de proba testimonială, sens în care a fost luată declaraţie martorei …….

Cererea reconvenţională a fost legal timbrată cu taxă de timbru în sumă de 40 de lei, potrivit chitanţei ataşată la fila 24 şi cu 0,50 lei timbru judiciar.

Din oficiu, în cauză au fost efectuate anchete sociale la domiciliile părţilor, referatele fiind ataşate la ….. …

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarea situaţie de fapt:

Părţile s-au căsătorit pe data de ….., iar din căsătoria lor au rezultat cinci copii, doi dintre aceştia fiind minori la data formulării acţiunii, pentru ca în prezent doar ……., să mai fie minoră, aspecte ce rezultă din actele de stare civilă ataşate în cauză. Relaţiile dintre soţi au fost tensionate din cauza faptului că pârâtul-reclamant o suspecta pe soţia sa că ar fi întreţinut relaţii extraconjugale, motiv pentru care acesta i-a aplicat şi anumite corecţii fizice reclamantei-pârâtă. Pe acest fond soţii s-au despărţit în fapt în anul ……, fără a mai relua până în prezent convieţuirea. Mai mult decât atât, la scurt timp după despărţirea în fapt, reclamanta-pârâtă a plecat la muncă în Italia, unde se află şi în prezent.

Această situaţie de fapt rezultă din coroborarea declaraţiilor martorilor audiaţi în cauză cu anchetele sociale şi formează convingerea instanţei că relaţiile dintre soţi sunt grav şi iremediabil vătămate iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, cât timp această instituţie presupune prin ipoteză convieţuirea soţilor, element care în cauza dedusă judecăţii lipseşte. Pentru această situaţie culpa aparţine în egală măsură ambilor soţi, suspiciunile pârâtului-reclamant cu privire la pretinsa relaţie extraconjugală a soţiei sale neavând un suport probator solid.

În ceea ce o priveşte pe minora ……, instanţa apreciază că interesul acesteia reclamă ca ea să fie încredinţată spre creştere şi educare mamei. În acest sens, deşi faptul că de la plecarea reclamantei în Italia, aceasta nu a mai luat legătura cu minora, nu este mai puţin adevărat că reclamanta a trimis bani în ţară pentru întreţinerea copiilor, aspect care rezultă din înscrisurile depuse la dosar ….. coroborate cu declaraţia martorei propusă de către reclamantă. Pe de altă parte, pârâtul-reclamant nu poate susţine că s-a preocupat până în prezent de creşterea şi educarea minorei atât timp cât aceasta a locuit doar o scurtă perioadă la el iar în ultimii trei ani a locuit la fiica mai mare a părţilor. Deşi este adevărat că pârâtul nu avea posibilitatea concretă de a se îngriji zi de zi de copil, deoarece a avut şi are un loc de muncă, trebuie observat că acest argument este valabil şi în cazul reclamantei-pârâtă, care a plecat în Italia tot la muncă. În aceste condiţii, pârâtul-reclamant nu îi poate reproşa reclamantei-pârâtă că nu s-ar fi interesat de copil iar argumentul esenţial pentru încredinţarea minorei către mamă constă în vârsta copilului ( opt ani), ceea ce face ca îngrijirea maternă să fie indispensabilă.

Mai trebuie precizat că deşi prin acţiune s-a solicitat şi încredinţarea copilului ……., acesta a devenit major pe parcursul procesului astfel încât nu se mai pune problema încredinţării sale unuia dintre părinţi.

Relativ la pensie de întreţinere pe care pârâtul-reclamant trebuie să o plătească în favoarea minorei ……, aceasta se va stabili prin aplicarea fracţiei de 1/4 prevăzută de art.94 alin.3 C.fam., atunci când obligaţia de întreţinere este faţă de un singur copil, la veniturile pe care pârâtul-reclamant le realizează din muncă, potrivit adeverinţei ataşată la fila ….

În ceea ce priveşte numele pe care reclamanta-pârâtă îl va purta după desfacerea căsătoriei, deoarece între soţi nu a existat o înţelegere sub acest aspect, reclamanta-pârâtă trebuie să revină la numele anterior căsătoriei, potrivit art.40 alin.3 C.fam.

Etichete: