Top

Divort cu copii

SC.1032/01.04.2009

I N S T A N T A :

A. ASUPRA CERERII DE FATA:

1. Reclamanta ………. a formulat o cerere de divorţ in contradictoriu cu paratul …………., solicitând desfacerea casatoriei încheiate intre aceştia la data de 21.05.1993, revenirea sa la numele avut anterior casatoriei, precum si încredinţarea minorelor ………….. (născuta 01.01.1995) si ………….(născuta 12.06.1993) rezultate din casatorie spre creştere si educare, cu obligarea paratului la plata unei pensii lunare de întreţinere. In cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamanta a arătat in cei şaisprezece ani de casatorie, paratul a abandonat de mai multe ori familia, lipsind de acasă cate trei sau sase luni de zile fara sa dea nici o explicaţie, nefiind interesat de creşterea si educarea copiilor

2. Legal citat, paratul nu s-a prezentat in instanţa si nu a formulat întâmpinare.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la termenul din 25.03.2009 la audierea martorei ………… De asemenea, a fost dispusa si efectuarea unei anchete sociale la domiciliul parţilor (fila 11 dosar) si s-a procedat la audierea celor doua minore in camera de consiliu (filele 17 – 18 dosar).

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT:

4. Reclamanta ………… si paratul ……….. sunt casatoriti din data de 21.05.1993, fapt înregistrat in registrele de stare civila ale mun. Tulcea (certificat de casatorie seria ………….). In timpul casatoriei s-au născut doi copii, …………. (născuta 01.01.1995) si ………. (născuta 12.06.1993)

5. Din probele administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca vina destrămării relaţiilor de familie dintre parti aparţine paratului, care a avut o atitudine necorespunzătoare, părăsind deseori domiciliul conjugal si muncind sporadic, astfel încât nu asigura familiei resursele financiare necesare. Prin urmare, instanţa urmează a pronunţa desfacerea casatoriei încheiate intre parti din vina paratului, potrivit disp. art. 38(1) din Codul Familiei.

6. De asemenea, va dispune ca reclamanta sa revină la numele avut anterior casatoriei, acela de ………….

7. In ceea ce priveşte minorele ………….. si ………., având in vedere concluziile anchetei sociale efectuate in cauza, dar si dorinţa exprimata de acestea atunci când au fost audiate in camera de consiliu, instanţa va dispune încredinţarea acestora spre creştere si educare către reclamanta.

8. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 86 si 94 din Codul Familiei, părintele este dator sa contribuie la întreţinerea copiilor sai, „potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati”, iar „când întreţinerea este datorată de părinte […], ea se stabileşte pînă la o treime din cîştigul său din muncă pentru doi copii […]”, astfel ca reclamantul va fi obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere in cuantumul prevăzut de textul de lege indicat.

Etichete:

Divort cu copii

SC.854 din 18.03.2009

I N S T A N T A :

A. ASUPRA CERERII DE FATA:

1. Reclamantul …….. a formulat o cerere de divorţ in contradictoriu cu parata …………, solicitând desfacerea casatoriei încheiate intre aceştia la data de 16.11.1993, revenirea acesteia la numele avut anterior casatoriei, precum si încredinţarea către sine a minorului ……… (născut la 16.05.1995) si către pârâtă a minorei ……….. (născuta la 29.08.1997), precum si obligarea soţilor la plata unei pensii lunare de întreţinere. In cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamantul a arătat ca pe parcursul casatoriei, parata a început sa consume băuturi alcoolice si sa aibă relaţii extraconjugale cu alţi bărbaţi, in urma cărora a rămas însărcinata.

2. Legal citata, parata s-a prezentat in instanţa, insa nu a formulat întâmpinare si nu a formulat probe in apărarea sa.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la termenul din 11.03.2009 la audierea martorilor ……… si …………., dar si a celor doi minori in Camera de Consiliu. De asemenea, a fost dispusa si efectuarea unei anchete sociale la domiciliul parţilor.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT:

4. Reclamantul ………….. si parata ……………. sunt casatoriti din data de 16.11.1993, fapt înregistrat in registrele de stare civila ale mun. Tulcea (certificat de casatorie seria ………….). In timpul casatoriei s-au născut doi copii, …….. (născut la 16.05.1995) si …………. (născuta la 29.08.1997).

5. Din probele administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca in ultimii ani ai căsniciei parata a început sa consume băuturi alcoolice, fapt ce a dus la deteriorarea relaţiilor dintre cei doi soţi. Ca urmare a acestui fapt, de aproximativ un an de zile reclamantul si parata trăiesc separaţi in fapt. Pentru aceste motive, in baza art.38(2) din Codul Familiei, dar având in vedere si modificarea obiectului acţiunii de către reclamant, se va dispune desfacerea casatoriei din vina ambilor soţi.

6. De asemenea, va dispune ca pârâta sa revină la numele avut anterior casatoriei, acela de ……………….

7. In ceea ce priveşte minorii ……….. si …………., având in vedere concluziile anchetei sociale efectuate in cauza, precum si dorinţa exprimata de aceştia la momentul la care au fost audiaţi de către instanţa in Camera de Consiliu, instanţa va dispune încredinţarea minorul ………… către reclamant si minora …………….. către parata.

8. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 86 si 94 din Codul Familiei, părintele este dator sa contribuie la întreţinerea copiilor săi, „potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmează a o plăti”, iar „când întreţinerea este datorată de părinte […], ea se stabileşte până la o treime din câştigul său din muncă pentru doi copii […]”, astfel ca cei doi soţi vor fi obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere in cuantumul prevăzut de textul de lege indicat, ţinându-se cont si de faptul ca au cate un minor in întreţinere.

Etichete:

Divort cu copii

SC.718 din 04.03.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta …………. a formulat o cerere de divorţ in contradictoriu cu paratul ……………, solicitând desfacerea casatoriei încheiate cu acesta la data de 14.07.2000, precum si revenirea paratului la numele avut anterior casatoriei, acela de …………. In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat pe toata durata casatoriei, intre ea si parat au avut loc neînţelegeri ce aveau ca motiv consumul de băuturi alcoolice, atitudinea agresiva si insultătoare a paratului. De asemenea, a mai arătat ca paratul munceşte sporadic si nu contribuie la cheltuielile gospodăreşti. Datorita acestuia fapt, relaţiile de căsătorie sunt grav si iremediabil vătămate, iar continuarea casatoriei este imposibila.

2. Legal citat, paratul nu s-a prezentat in instanţa si nu a formulat întâmpinare in apărarea sa.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la audierea martorilor …………. si ……….. la termenul din data de 25.02.2009.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. Reclamanta ………… si paratul ………… sunt casatoriti din data de 14.07.2000, fapt atestat de certificatul de casatorie seria …………. emis de către Primăria mun. Tulcea. Din aceasta casatorie nu au rezultat copii minori.

5. Din probele administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca intre parti au intervenit unele neînţelegeri, neînţelegeri care au dus la răcirea relaţii de afecţiune dintre cei doi soţi. Cauza acestora a fost atitudinea paratului, care obişnuia sa consume băuturi alcoolice si sa exercite violente fizice asupra reclamantei. De asemenea, acesta nu obişnuia sa muncească in mod constant, necontribuind din acest motiv la cheltuielile comune ale căsniciei. Pentru aceste motive, instanţa va dispune desfacerea casatoriei din vina exclusiva a paratului.

6. De asemenea, se va dispune revenirea acestuia la numele avut anterior casatoriei, acela de …………..

Etichete:

Divort cu copii

SC.717/04.03.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta …………….. a formulat o cerere de divorţ in contradictoriu cu paratul ………., solicitând desfacerea casatoriei încheiate cu acesta la data de 30.10.2004, revenirea la numele avut anterior casatoriei, încredinţarea minorei ………… spre creştere si educare, precum si obligarea paratului la plata unei pensii lunare de întreţinere in favoarea acesteia. In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat in mod sumar ca motivul pentru care solicita pronunţarea divorţului sunt neînţelegerile apărute in timpul casatoriei.

2. Legal citat, paratul nu s-a prezentat in instanţa si nu a formulat întâmpinare in apărarea sa.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la audierea martorei ………….. la termenul din data de 25.02.2009. De asemenea, s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul parţilor (fila 27 dosar).

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. Reclamanta ………… si paratul ……………. sunt casatoriti din data de 30.10.2009, fapt atestat de certificatul de casatorie seria ………… emis de către Primăria mun. Tulcea. Din aceasta casatorie a rezultat minora ………….., născuta la 28.12.2004.

5. Din probele administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca intre parti au intervenit unele neînţelegeri, neînţelegeri care au dus la racirea relaţii de afecţiune dintre cei doi soţi. Întrucât instanţa apreciază ca vina destrămării acestor relaţii aparţine in egala măsura atât reclamantei, cat si paratului, se va dispune desfacerea casatoriei din culpa ambilor soţi.

6. De asemenea, se va dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei, acela de ……………

7. Cat priveşte încredinţarea minorei ………….., având in vedere concluziile referatului de ancheta sociala, dar si vârsta mica a minorei, instanţa apreciază ca se impune încredinţarea minorei spre creştere si educare către reclamanta.

8. Totodată, va fi obligat paratul la plata unei pensii lunare de întreţinere in favoarea minorei, in cota prevăzuta de art. 93(3) din Codul Familiei.

Etichete:

Divort cu copii

Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta civila nr.884

La data de ….., s-a înregistrat pe rolul …. sub nr….., cererea de chemare în judecata formulata de reclamantul .., domiciliat în …, în contradictoriu cu pârâta …, cu acelasi domiciliu, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei încheiata între ei la data de .., revenirea pârâtei la numele avut anterior casatoriei, acela de … sa-i fie lui încredintat spre crestere si educare minorul …., nascut la data de …. si obligarea pârâtei la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorului.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca partile s-au casatorit în anul … locuind împreuna în apartamentul parintilor lui, pâna în luna …., când pârâta a parasit domiciliul comun fara nici un motiv. A mai aratat reclamantul ca pârâta obisnuia sa plece de acasa, pe fondul unor stari maladive, care denota o pierdere a cunostintei, motiv pentru care i-a cerut acesteia sa mearga la un medic psihiatru, dar aceasta a refuzat.

Nu au fost invocate temeiurile de drept.

La dosarul cauzei s-au depus certificatul de casatorie în original si certificatul de nastere al minorului (filele …).

Pârâta, legal citata, a formulat întâmpinare si cerere reconventionala prin care a solicitat desfacerea casatoriei din vina exclusiva a reclamantului-pârât, revenirea sa la numele avut anterior casatoriei, sa-i fie ei încredintat minorul spre crestere si educare, cu obligarea reclamantului-pârât la plata pensiei de întretinere.

În motivarea cererii reconventionale, pârâta-reclamanta a aratat ca reclamantul o agresa fizic, atât pe ea cât si pe minor, iar parintii reclamantului de multe ori i-au cerut sa paraseasca domiciliul conjugal. A mai aratat pârâta-reclamanta ca în luna … a fost nevoita sa paraseasca domiciliul comun si ca plece cu minorul la parintii sai.

La cererea partilor, au fost audiati martorii …., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la filele …. din dosar.

Din oficiu, instanta a dispus efectuarea unor anchete sociale la domiciliile partilor, referatele fiind atasate la filele …. din dosar. De asemenea, au fost depuse veniturile reclamantului (filele …).

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de …, din casatoria lor rezultând minorul .., nascut la data de …..

Din probele administrate în cauza, rezulta fara putinta de tagada, ca raporturile dintre soti sunt grav vatamate, continuarea casatoriei lor fiind imposibila din motive imputabile ambelor parti.

Motivele care au determinat adoptarea acestei solutii nu vor fi însa precizate având în vedere dispozitiile art.617 alin.2 Cod procedura civila si solicitarea ambelor parti în acest sens.

În aceste conditii, instanta va admite atât cererea principala formulata de catre reclamantul-pârât …, cât si cererea reconventionala formulata de catre pârâta-reclamanta …, având ca obiect divort.

Va dispune desfacerea casatoriei partilor, înregistrata sub numarul .. la Registrul Starii Civile …., din vina ambilor soti.

Cu privire la minorul …, nascut la data de …, având în vedere concluziile referatelor de ancheta sociala si mai ales vârsta acestuia (4 ani), instanta apreciaza ca este în interesul sau sa fie încredintat spre crestere si educare pârâtei-reclamanta, care, desi nu beneficiaza de aceleasi conditii materiale ca si reclamantul-pârât, poate totusi oferi conditii decente pentru cresterea si educarea copilului. Oricum argumentul decisiv pentru încredintarea minorului catre mama este vârsta foarte mica a acestuia, ceea ce face ca prezenta materna sa fie indispensabila.

Pe cale de consecinta, va fi încredintat minorul …, nascut la …. spre crestere si educare mamei pârâta-reclamanta.

Va fi obligat reclamantul-pârât la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorului …., în suma de …. lei, lunar, începând cu data formularii cererii si pâna la majoratul minorului.

Va dispune ca pârâta-reclamanta sa revina la numele anterior casatoriei, acela de …..

Etichete:

Divort cu copii

Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta civila nr.883

Sub numarul …… din …. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamanta …, domiciliata în ….., prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtul …, domiciliat în …, sa se dispuna desfacerea casatoriei partilor, minorul …. sa-i fie încredintat spre crestere si educare, obligarea pârâtului la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorului si reclamanta sa revina la numele anterior casatoriei.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca s-a casatorit cu pârâtul pe data de …., din casatorie rezultând minorul …. A mai precizat reclamanta ca pe fondul consumului de alcool, pârâtul stârnea deseori scandaluri, o agresa fizic si o alunga din casa. Reclamanta a mai precizat ca la începutul lunii …. pârâtul si-a facut bagajele, parasind domiciliul comun, iar anterior acestui moment, intrase într-o relatie extraconjugala.

În drept, au fost invocate disp.art. 37 si urm. C.fam, art.43 alin.3 rap. la art.97 C.fam.

În probatiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei certificatul de casatorie în original, precum si copie de pe certificatul de nastere al minorului .. (filele ..). De asemenea, reclamanta a solicitat, prin intermediul avocatului ales, si instanta a încuviintat audierea ca martor a numitei …, declaratia acesteia fiind consemnata si atasata la fila ..

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de .. de lei potrivit chitantei atasata la fila .. si cu .. lei timbru judiciar.

Pârâtul …, legal citat, nu a formulat întâmpinare, dar s-a prezentat la termenele de judecata din data de ….. precizând ca este de acord cu desfacerea casatoriei.

Din oficiu, în cauza a fost efectuata o ancheta sociala la ultimul domiciliu comun al sotilor, referatul fiind atasat la fila …

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de .., din casatoria lor rezultând minorul .., nascut la data de ….

Din probele administrate în cauza, rezulta fara putinta de tagada, ca raporturile dintre soti sunt grav vatamate, continuarea casatoriei lor fiind imposibila din motive imputabile ambelor parti.

Motivele care au determinat adoptarea acestei solutii nu vor fi însa precizate având în vedere dispozitiile art.617 alin.2 Cod procedura civila si solicitarea ambelor parti în acest sens, solicitare formulata la termenul din data de …..

În aceste conditii, instanta va dispune desfacerea casatoriei partilor, înregistrata sub nr…. la Registrul Starii Civile ……, din vina ambilor soti.

În ceea ce-l priveste pe minorul .., nascut la …., instanta apreciaza ca interesul acestuia reclama ca el sa fie încredintat spre crestere si educare mamei reclamanta atât timp cât de la momentul despartirii în fapt a parintilor s-a aflat în îngrijirea acesteia, iar din referatul de ancheta sociala rezulta ca aceasta poate oferi conditii decente pentru dezvoltarea fizica si morala a minorului. De asemenea, vârsta mica a minorului (aproape 5 ani), constituie un argument esential în sensul încredintarii sale catre mama, prezenta acesteia fiind indispensabila la aceasta vârsta

Pe cale de consecinta, pârâtul trebuie obligat la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorului, aceasta fiind modalitatea concreta în care parintele caruia nu i s-a încredintat copilul îsi îndeplineste atributiile parintesti. La stabilirea cuantumului acestei pensii, instanta va avea în vedere veniturile pe care pârâtul le realizeaza din munca potrivit adeverintei atasata la dosar (fila …), venituri la care se va aplica fractia de 1/4 prevazuta de disp. art.94 alin.3 C.fam., atunci când obligatia de întretinere exista fata de un singur copil.

Relativ la numele pe care reclamanta îl va purta dupa desfacerea casatoriei, întrucât între soti nu a existat o întelegere sub acest aspect, urmeaza ca aceasta sa revina la numele anterior casatoriei, potrivit art.40 alin.3 C.fam.

De asemenea, în baza art.274 C.proc.civ., va obliga pârâtul la plata sumei de ….. de lei catre reclamanta, reprezentând jumatate din cheltuielile de judecata constând în taxa de timbru.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita cererea formulata de catre reclamanta … în contradictoriu cu pârâtul …. având ca obiect divort si va dispune desfacerea casatoriei partilor, înregistrata sub numarul … la Registrul Starii Civile ….., din vina ambilor soti.

Va încredinta pe minorul …, nascut la …. spre crestere si educare mamei reclamanta.

Va fi obligat pârâtul la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorului .. în suma de …, lunar, începând cu data formularii actiunii si pâna la majoratul minorului.

Va dispune ca reclamanta sa revina la numele anterior casatoriei, acela de …..

Va obliga pârâtul la plata sumei de 30 de lei, catre reclamanta, cu titlul de cheltuieli de judecata, reprezentând 1/2 din taxa de timbru.

Etichete:

Divort cu copii

Sedinta publica din data de 10 martie 2009

Sentinta civila nr. 795

Sub numarul … din …. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamanta ….. domiciliul în ….., actualmente cu resedinta în … prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtul …. domiciliat în ……, …., citat si prin publicitate, sa se dispuna desfacerea casatoriei partilor, sa-i fie încredintat spre crestere si educare minorul rezultat din casatorie, obligarea pârâtului la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorului, precum si revenirea sa la numele avut anterior casatoriei.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca s-a casatorit cu pârâtul la data de …, din casatorie rezultând minorul …, nascut la data de …. A mai aratat reclamanta ca pe parcursul casatoriei au intervenit diferente de opinii, de caracter, culminând cu dese scandaluri si „corectii fizice” care i-au fost aplicate. A mai aratat reclamanta ca pârâtul nu a avut un loc de munca stabil, consuma excesiv bauturi alcoolice si nu a contribuit în nici un fel la întretinerea familiei.

În drept, reclamanta a invocat disp. art.38 alin.1 si art.42 alin.1 C.fam., art.112 C.proc.civ.

În probatiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei certificatul de casatorie în original si copia certificatului de nastere al minorului (filele ..) Totodata, reclamanta a solicitat si instanta a încuviintat audierea ca martor a numitului …, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la fila …

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de … lei potrivit chitantei atasata la fila .. din dosar si cu ….., timbru judiciar.

Pârâtul, legal citat, inclusiv prin publicitate, nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în fata instantei pentru a propune probe în aparare.

La termenul de judecata din ….., instanta a pus din oficiu în discutie exceptia necompetentei sale teritoriale.

Relativ la exceptia invocata, instanta retine urmatoarele:

Potrivit art. 607 Cod procedura civila, cererea de divort este de competenta instantei în circumscriptia careia se afla cel din urma domiciliu comun al sotilor. Daca sotii nu au avut domiciliu comun sau daca unul din soti nu mai locuieste în circumscriptia instantei în care se afla cel din urma domiciliu comun, instanta competenta este aceea în circumscriptia careia îsi are domiciliul pârâtul, iar când pârâtul nu are domiciliu în tara, este competenta instanta în circumscriptia careia îsi are domiciliul reclamantul.

În cauza, sotii nu au domiciliul în tara, fapt care rezulta nu numai din declaratia martorului audiat în cauza, ci în primul rând chiar din continutul procurii judiciare si al cartii de identitate, acte potrivit carora actualmente reclamanta locuieste în …. (filele ….). În ceea ce-l priveste pe pârâtul …., faptul ca acesta nu îsi mai are domiciliul în …., rezulta atât din declaratia martorului cât si din adresa emisa de catre …. din cadrul … .., (fila …., potrivit careia nu a fost posibila efectuarea unei anchete sociale la domiciliul partilor pentru ca nici unul dintre acestia nu mai locuieste pe raza …., de aproximativ doi ani. Din aceleasi probe rezulta si faptul ca pârâtul locuieste în prezent în strainatate si ca atunci când se întoarce în tara nu locuieste în … ci în …… Pârâtul nu are însa domiciliul stabil în acea localitate ci vine doar în vizita, el lucrând în strainatate.

Referitor la faptul ca cei doi soti figureaza înscrisi în evidentele registrului agricol cu un imobil-casa de locuit în …., acesta nu are relevanta pentru stabilirea competentei teritoriale, întrucât ceea ce intereseaza este domiciliul efectiv al partilor iar nu locul în care acestia au o proprietate imobiliara.

Fata de toate aceste împrejurari, pentru absenta ipotezei de reglementare, sunt inaplicabile normele art. 607 Cod procedura civila.

În aceste conditii, cum procesul exista între doua persoane cu domiciliul în strainatate, referitor la un act de stare civila înregistrat în România iar ambii soti sunt cetateni români, elemente fata de care instantele române sunt competente sa judece pricina, teritorial competenta se determina potrivit art. 155 din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita exceptia invocata, si pe cale de consecinta, va declina competenta de solutionare a cauzei, în favoarea ……

Etichete:

Divort cu copii

Sedinta publica din data de 10 martie 2009

Sentinta civila nr. 794

La data de …, s-a înregistrat pe rolul …. sub nr……, cererea de chemare în judecata formulata de reclamanta …, domiciliata în …, în contradictoriu cu pârâtul …., cu acelasi domiciliu, prin care solicita ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei încheiata între ei la data de …. din vina exclusiva a pârâtului, revenirea sa la numele avut anterior casatoriei, acela de … sa i se încredinteze spre crestere si educare minora ….. nascuta la data de … si obligarea pârâtului la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorei.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca pârâtul este o fire irascibila, cu un limbaj extrem de vulgar, având o atitudine lipsita de respect atât fata de ea cât si fata de copil.

Nu s-au indicat temeiurile de drept.

La dosarul cauzei s-au depus certificatul de casatorie în original si certificatul de nastere al minorei (filele …).

La cererea reclamantei au fost audiata martora …., declaratiile acesteia fiind consemnata si atasata la fila …. din dosar.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare, dar s-a prezentat în fata instantei.

Din oficiu, instanta a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul partilor, referatul fiind atasat la fila ….din dosar.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de …. din casatoria lor rezultând minora …., nascuta la data de …..

Din probele administrate în cauza, rezulta fara putinta de tagada, ca raporturile dintre soti sunt grav vatamate, continuarea casatoriei lor fiind imposibila din motive imputabile ambelor parti.

Motivele care au determinat adoptarea acestei solutii nu vor fi însa precizate având în vedere dispozitiile art.617 alin.2 Cod procedura civila si solicitarea ambelor parti în acest sens.

În aceste conditii, instanta va admite cererea formulata de catre reclamanta …, având ca obiect divort.

Va dispune desfacerea casatoriei partilor, înregistrata sub numarul …. la Registrul Starii Civile ….., din vina ambilor soti.

Cu privire la minora …, nascuta la ….., având în vedere concluziile referatului de ancheta sociala si vârsta acesteia, instanta apreciaza ca este în interesul acesteia sa fie încredintata spre crestere si educare mamei reclamanta, care dispune de conditii materiale si morale pentru a-i asigura o dezvoltare fizica si intelectuala corespunzatoare.

Pe cale de consecinta, va fi încredintata minora ….., nascuta la …., spre crestere si educare mamei reclamanta.

Va fi obligat pârâtul la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorei … suma de ….. lei, lunar, începând cu data pronuntarii hotarârii si pâna la majoratul minorei, atât timp cât minora locuieste în prezent cu ambii parinti.

Va dispune ca reclamanta sa revina la numele anterior casatoriei, acela de …..

Etichete:

Divort cu copii

Sentinta civila nr. 740

Sedinta publica de la 6 Martie 2009

Asupra actiunii civile de fata:

La data de 27.01.2009, s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Tulcea, sub nr. ……/327/2009, cererea de chemare în judecata formulata de reclamanta …….., domiciliata în …………… în contradictoriu cu pârâtul ………….., cu acelasi domiciliul, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei încheiata la data de 06.10.2006 si înregistrata sub nr. …….. în Registrul Starii Civile al Primariei Municipiului Tulcea, sa i se încredinteze spre crestere si educare minorii …………. nascuta la data de ………….. si ……….. nascut la data de ………….. si obligarea pârâtului la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorilor.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca s-a casatorit cu pârâtul la 06.10.2006, si ca din convietuirea lor s-au nascut la data de ……… minora ………… si la data de …… minorul …………. A aratat reclamanta, ca vinovat de destramarea relatiilor de familie, se face vinovat pârâtul, care are un comportament agresiv si obisnuieste sa consume bauturi alcoolice.

În dovedirea actiunii a fost depus la dosar, certificatul de casatorie seria CD, nr. 704256 eliberat de Primaria Municipiului Tulcea, la data de 06.10.2006, iar în copie, certificatele de nastere ale minorilor.

Din oficiu, instanta a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul partilor, referatul fiind înaintat la dosarul cauzei la data de 24.02.2009 (fila 16 din dosarul cauzei).

La termenul de judecata din data de 3 martie 2009, partile prezente personal în fata instantei au învederat ca s-au împacat.

Fata de aceasta împrejurare, vazând si dispozitiile art. 618 C.p.c., instanta va contata stinsa actiunea de divort.

Etichete:

Divort cu copii

SENTINŢA CIVILĂ NR.964

Şedinţa publică de la 27 Martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţa, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul …/327/2009 la data de 12.01.2009, reclamanta … a chemat în judecată pe pârâtul …, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu şi cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primariei municipiului Tulcea, să se dispună desfacerea căsătoriei părţilor, încheiată la data de 10.02.1990, revenirea sa la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, respectiv acela de …, încredinţarea către sine spre creştere şi educare a minorului … Alexandru, născut la 03.05.1991 şi … Elena Mădălina, născută la 12.06.1994 şi obligarea pârâtului la plata unei pensii lunare de întreţinere în favoarea minorilor, raportat la veniturile sale şi la nevoile acestuia,cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat ca s-au căsătorit cu paratul la 10.02.1990 iar din căsătoria lor a rezultat minorii … Alexandru, născut la 03.05.1991 şi … Elena Mădălina, născută la 12.06.1994 .

Arată reclamanta că după căsătorie a observat că pârâtul consuma excesiv băuturi alcoolice provocând scandal în familie, scandaluri care se terminau prin loviri sau alte violenţe asupra sa sau a copiilor. Datorită consumului exagerat de băuturi alcoolice şi-a pierdut în repetate rânduri locul de muncă trebuind ca familia să o întreţină reclamanta pentru perioade de timp foarte mari, respectiv 1-3 ani , iar pârâtul să stea acasă şi să consume băuturi alcoolice.

În drept au fost invocate disp. Art. 30 alin 1 şi 4 , art. 40 şi 42 c. fam.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar certificatul de căsătorie în original, şi certificatul de naştere al minorilor in copie .

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă judiciară de timbru, conform art. 7 lit. a din Legea nr. 146/1997, şi cu suma de 0,3 lei timbru judiciar, potrivit art.3 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995.

Pârâtul, legal citat s-a prezentat în instanţă iar la termenul când s-au discutat probele în data de 24.02.2009, a învederat că nu are probe de propus în apărare şi nici nu a formulat întâmpinare.

În dovedirea acţiunii , reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu martori fiind audiaţi martorii Corciovei Anca şi Mihail Ştefana.

Instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, fiind depus la dosarul cauzei referatul de anchetă.

La data de 05.03.2009, în conformitate cu art. 1441 Cpc coroborat cu art. 42 alin. 1 Cod fam. au fost audiaţi în Camera de Consiliu minorii … Elena Mădălina şi … Alexandru, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 10.02.1990 a fost încheiată căsătoria parţilor ,din această căsătorie rezultând minorii … Alexandru, născut la 03.05.1991 şi … Elena Mădălina, născută la 12.06.1994.

Potrivit art. 38 alin. 1 Cod familiei, „instanţa poate desface căsătoria prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”. Având în vedere poziţia manifestată de către părţi în sensul neexpunerii motivelor ce au determinat desfacerea căsătoriei ţi având în vedere disp. art. 617 alin 2 c.proc.civ, instanţa nu va motiva acest capăt de cerere. Având in vedere ca relaţiile de familie sunt grav si iremediabil vătămate si raportat la dispoziţiile art.38 cod fam .va admite acţiunea si va dispune desfacerea casatoriei din vina paratului.

Pe cale de consecinţă, având în vedere dispoziţiile art. 40 alin. 3 Cod fam., instanţa va dispune revenirea reclamantei la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, acela de Corciovei.

Cu privire la încredinţarea minorilor … Alexandru, născut la 03.05.1991 şi … Elena Mădălina, născută la 12.06.1994, instanţa retine ca mama este puternic atasata de copii preocupandu-se permanent de cresterea si educatia lor ,oferind garanţiile necesare pt o crestere armonioasa a minorilor. Din declaraţia minorilor cu ocazia audierii lor a rezultat că acesta aceştia sunt profund ataşaţi de mamă, manifestă o oarecare reticenţă în relaţia cu tatăl care are un comportament mai ageresiv. Faţă de aceste aspecte, instanţa apreciază că este în interesul copiilor să fie încredinţaţi spre creştere şi educare mamei. Prin urmare, instanţa va încredinţa reclamantei, spre creştere şi educare, pe minorii .. Alexandru, născut la 03.05.1991 şi … Elena Mădălina, născută la 12.06.1994.

Potrivit art. 97 alin. 1 Cod fam., ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori, fără a deosebi după cum aceştia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau înfiaţi. Una dintre aceste obligaţii ce incumbă în egală măsură ambilor părinţi este obligaţia de întreţinere, art. 86 alin.1 Cod fam. dispunând că această obligaţie există între părinţi şi copii, text de lege ce trebuie coroborat cu art. 107 alin. 1 Cod fam., conform căruia copilul minor este întreţinut de părinţii săi. Totodată, art. 86 alin.3 Cod fam. prevede că descendentul, cât timp este minor, are drept la întreţinere oricare ar fi pricina nevoii în care se află.

Această obligaţie de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori are un caracter complex, conţinutul său fiind determinat de prevederile art. 101 alin. 2 Cod fam., potrivit cărora părinţii sunt obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia. Întreţinerea urmează să fie determinată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, aşa cum impune art. 94 alin.1 Cod fam. La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere datorate de părinte copilului său, se vor aplica dispoziţiile art. 94 alin. 3 din acelaşi act normativ, potrivit cărora când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o treime din câştigul din muncă pentru doi copii, cum este şi cazul de faţă. Faţă de cele expuse anterior şi având în vedere că din probele administrate a reieşit că pe parcursul prezentului proces tatăl nu a contribuit la cheltuielile legate de creşterea şi educaţia minorilor, urmează ca pârâtul să fie obligat la plata unei sume reprezentând 1/3 din venitul net ,lunar, cu titlu de pensie de întreţinere in favoarea minorilor Alexandru, ns. la 3 mai 1991 şi Elena Mădălina, ns. la 12.06.1994, câte 1/6 pentru fiecare, începând cu data introducerii actiunii 12.01.2009 şi până la majoratul acestora.

În baza art.274 Cpc, va fi obligat paratul la plata sumei de 39,3 lei către reclamanta reprezentând cheltuieli de judecata .

Etichete: