Top

Stabilire pensie intretinere

SC.1029/01.04.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. In prezenta cauza, Judecătoria Tulcea a fost sesizata de către ……….. (in calitate de reprezentanta legala a minorilor ………… si ………….) cu o cerere de stabilire a pensiei de întreţinere formulata in contradictoriu cu paratul ………….. In cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamanta a arătat ca intre ea si parat a existat o relaţie de concubinaj, iar in urma acesteia s-au născut cei doi copii minori. Întrucât era deseori alungata de la domiciliu de către parat si mama sa, in luna septembrie 2008 a fost nevoita sa plece împreuna cu cei doi copii in comuna Somova. In dovedirea acţiunii reclamanta a depus copii de pe certificatele de naştere ale celor doi copii.

2. La termenul din data de 25.02.2009, paratul …………. a formulat cerere reconvenţionala prin care a solicitat încredinţarea spre creştere si educare a minorei …………..si obligarea reclamantei la plata pensiei de întreţinere aferente. Paratul a arătat ca in urma relaţiei de concubinaj dintre el si reclamanta a rezultat doar minora …………, ………….. fiind rezultatul « unei alte relaţii pasagere ». Întrucât reclamanta nu se preocupa in mod corespunzător de creşterea si educarea minorei, paratul …………… a solicitat încredinţarea minorei către sine spre creştere si educare.

3. Având in vedere cererea reconvenţionala formulata in cauza, la termenul de judecata din data de 25.02.2009 instanţa a pus in vedere paratului sa timbreze capătul de cerere privind încredinţarea minorei cu suma de 6 lei, aceste neconformându-se acestei dispoziţii.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. Intre reclamanta ………… si paratul ……….. a existat o relaţie de concubinaj începând din anul 2003. In urma acestei relaţii au rezultat minorii ………… (născuta la 16.03.2005) si ……. (născut la 03.09.2007).

5. Potrivit art. 94(3) din Codul Familiei ”când întreţinerea este datorată de părinte sau de cel care adoptă, ea se stabileşte până la […] o treime pentru doi copii […].” Prin urmare, având in vedere ca paratul este tatăl celor doi minori, urmează ca cererea principala sa fie admisa, iar paratul sa fie obligat la plata unei pensii de întreţinere in cota prevăzuta de lege calculata asupra veniturilor sale nete.

6. In ceea ce priveşte cererea reconvenţionala, instanţa urmează a anula in parte, ca netimbrata cererea reconvenţionala (in ceea ce priveşte capătul de cerere privind încredinţarea minorei ………….) întrucât paratul nu a plătit taxa judiciara de timbru. Cât priveşte obligarea reclamantei la plata pensiei de întreţinere, având in vedere ca cei doi minori urmează sa rămână deocamdată in întreţinerea mamei (reclamanta …………..), instanţa va respinge acest capăt de cerere ca nefondat.

Etichete: