Top

Divort cu copii

SC.1032/01.04.2009

I N S T A N T A :

A. ASUPRA CERERII DE FATA:

1. Reclamanta ………. a formulat o cerere de divorţ in contradictoriu cu paratul …………., solicitând desfacerea casatoriei încheiate intre aceştia la data de 21.05.1993, revenirea sa la numele avut anterior casatoriei, precum si încredinţarea minorelor ………….. (născuta 01.01.1995) si ………….(născuta 12.06.1993) rezultate din casatorie spre creştere si educare, cu obligarea paratului la plata unei pensii lunare de întreţinere. In cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamanta a arătat in cei şaisprezece ani de casatorie, paratul a abandonat de mai multe ori familia, lipsind de acasă cate trei sau sase luni de zile fara sa dea nici o explicaţie, nefiind interesat de creşterea si educarea copiilor

2. Legal citat, paratul nu s-a prezentat in instanţa si nu a formulat întâmpinare.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la termenul din 25.03.2009 la audierea martorei ………… De asemenea, a fost dispusa si efectuarea unei anchete sociale la domiciliul parţilor (fila 11 dosar) si s-a procedat la audierea celor doua minore in camera de consiliu (filele 17 – 18 dosar).

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT:

4. Reclamanta ………… si paratul ……….. sunt casatoriti din data de 21.05.1993, fapt înregistrat in registrele de stare civila ale mun. Tulcea (certificat de casatorie seria ………….). In timpul casatoriei s-au născut doi copii, …………. (născuta 01.01.1995) si ………. (născuta 12.06.1993)

5. Din probele administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca vina destrămării relaţiilor de familie dintre parti aparţine paratului, care a avut o atitudine necorespunzătoare, părăsind deseori domiciliul conjugal si muncind sporadic, astfel încât nu asigura familiei resursele financiare necesare. Prin urmare, instanţa urmează a pronunţa desfacerea casatoriei încheiate intre parti din vina paratului, potrivit disp. art. 38(1) din Codul Familiei.

6. De asemenea, va dispune ca reclamanta sa revină la numele avut anterior casatoriei, acela de ………….

7. In ceea ce priveşte minorele ………….. si ………., având in vedere concluziile anchetei sociale efectuate in cauza, dar si dorinţa exprimata de acestea atunci când au fost audiate in camera de consiliu, instanţa va dispune încredinţarea acestora spre creştere si educare către reclamanta.

8. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 86 si 94 din Codul Familiei, părintele este dator sa contribuie la întreţinerea copiilor sai, „potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati”, iar „când întreţinerea este datorată de părinte […], ea se stabileşte pînă la o treime din cîştigul său din muncă pentru doi copii […]”, astfel ca reclamantul va fi obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere in cuantumul prevăzut de textul de lege indicat.

Etichete: