Top

Desfacere căsătorie, încredinţare minori, stabilire pensie întreţinere, revenire la numele anterior căsătoriei

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2288/22.10.2008

Prin cererea înregistrată în 19.06.2008 reclamanta P.C. l-a chemat în judecată pe pârâtul P.P. pentru desfacerea căsătoriei conform art.37 al.2 Codul familiei, încredinţarea minorilor P.B. şi P.C., conform art.41 al.1 Codul familiei, stabilirea unei pensii de întreţinere pentru cei doi minori şi revenirea la numele anterior căsătoriei.

În motivarea acţiunii se arată în special că părţile s-au separat în fapt din ianuarie 2006, iar minorii au rămas în îngrijirea mamei.

Reclamanta a fost reprezentată în cauză cu procură specială de procuratoarea D.E. întrucât se află în străinătate la muncă.

Pârâtul despre care reclamanta declară că nu cunoaşte unde se află în momentul de faţă a fost citat la ultimul domiciliu cunoscut şi prin publicitate într-un ziar de largă circulaţie.

Reclamanta a propus proba cu doi martori care declară în faţa instanţei că reclamanta aflată în Italia la muncă, de unde vine în ţară periodic pentru copii, contribuie exclusiv la creşterea şi educarea minorilor.

Tatăl nu a luat legătura cu familia de la separarea în fapt a soţilor în ianuarie 2006, şi n u a contribuit cu nimic la creşterea şi educarea acestora.

Cei doi minori sunt crescuţi de bunica maternă cu ajutorul bănesc al mamei.

Ancheta socială efectuată în cauză atestă că la domiciliul bunicii materne sunt condiţii optime pentru creşterea şi educarea minorilor.

Colectivul autorităţii tutelare de la Primăria B.T. propune ca cei doi minori să fie încredinţaţi pentru creştere şi educare mamei, singura care în momentul de faţă manifestă interes şi se ocupă de cei doi minori.

Minori mai mici de 10 ani audiaţi în Camera de consiliu solicită să fie încredinţaţi mamei pentru creştere şi educare, arătând că nu au legături de doi ani cu tatăl lor.

Instanţa urmărind prevederile art.37 al.2 Codul familiei şi probatoriul cauzei, apreciază că relaţiile de familie sunt iremediabil compromise, motiv pentru care va dispune desfacerea căsătoriei din cauza exclusivă a pârâtului, motivul fiind separarea în fapt şi lipsa de interes a pârâtului pentru familia sa.

Reclamanta va reveni la numele anterior căsătoriei.

Va încredinţa cei doi minori mamei pentru creştere şi educare raportat la situaţia de fapt, există în momentul de faţă şi raportat la acordul minorilor.

Va obliga pe pârât la pensie de întreţinere pentru cei doi minori, raportat la prevederile art.86 Codul familie, obligaţia de întreţinere şi 94 Codul familiei, nevoia şi mijloacele de plată.

Calculul pensiei întrucât pârâtului său i se cunoaşte locul de muncă, se va face la venitul minim pe economie actual, ţinând cont că pentru doi minori cel obligat va plăti până la 1/3 din veniturile sale.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, motiv pentru care instanţa va lua act de această situaţie.

Etichete: