Top

Divort cu copii

SC.854 din 18.03.2009

I N S T A N T A :

A. ASUPRA CERERII DE FATA:

1. Reclamantul …….. a formulat o cerere de divorţ in contradictoriu cu parata …………, solicitând desfacerea casatoriei încheiate intre aceştia la data de 16.11.1993, revenirea acesteia la numele avut anterior casatoriei, precum si încredinţarea către sine a minorului ……… (născut la 16.05.1995) si către pârâtă a minorei ……….. (născuta la 29.08.1997), precum si obligarea soţilor la plata unei pensii lunare de întreţinere. In cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamantul a arătat ca pe parcursul casatoriei, parata a început sa consume băuturi alcoolice si sa aibă relaţii extraconjugale cu alţi bărbaţi, in urma cărora a rămas însărcinata.

2. Legal citata, parata s-a prezentat in instanţa, insa nu a formulat întâmpinare si nu a formulat probe in apărarea sa.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la termenul din 11.03.2009 la audierea martorilor ……… si …………., dar si a celor doi minori in Camera de Consiliu. De asemenea, a fost dispusa si efectuarea unei anchete sociale la domiciliul parţilor.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT:

4. Reclamantul ………….. si parata ……………. sunt casatoriti din data de 16.11.1993, fapt înregistrat in registrele de stare civila ale mun. Tulcea (certificat de casatorie seria ………….). In timpul casatoriei s-au născut doi copii, …….. (născut la 16.05.1995) si …………. (născuta la 29.08.1997).

5. Din probele administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca in ultimii ani ai căsniciei parata a început sa consume băuturi alcoolice, fapt ce a dus la deteriorarea relaţiilor dintre cei doi soţi. Ca urmare a acestui fapt, de aproximativ un an de zile reclamantul si parata trăiesc separaţi in fapt. Pentru aceste motive, in baza art.38(2) din Codul Familiei, dar având in vedere si modificarea obiectului acţiunii de către reclamant, se va dispune desfacerea casatoriei din vina ambilor soţi.

6. De asemenea, va dispune ca pârâta sa revină la numele avut anterior casatoriei, acela de ……………….

7. In ceea ce priveşte minorii ……….. si …………., având in vedere concluziile anchetei sociale efectuate in cauza, precum si dorinţa exprimata de aceştia la momentul la care au fost audiaţi de către instanţa in Camera de Consiliu, instanţa va dispune încredinţarea minorul ………… către reclamant si minora …………….. către parata.

8. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 86 si 94 din Codul Familiei, părintele este dator sa contribuie la întreţinerea copiilor săi, „potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmează a o plăti”, iar „când întreţinerea este datorată de părinte […], ea se stabileşte până la o treime din câştigul său din muncă pentru doi copii […]”, astfel ca cei doi soţi vor fi obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere in cuantumul prevăzut de textul de lege indicat, ţinându-se cont si de faptul ca au cate un minor in întreţinere.

Etichete: