Top

Contestatie la executare silita

Sentinţa civilă nr.535 Şedinţa publică din 18 februarie 2009 Prin cererea înregistrata la Judecătoria Tulcea la nr…. din data de 13.01.2009, contestatorul .. a solicitat instanţei anularea actelor de executare pornite de către intimata M…. in baza somaţiei nr.100225/19.12.2008. In motivare, contestatorul arata ca intimata urmăreşte executarea silita a unei amenzi contravenţionale in legătură cu care se desfăşoară încă o procedura de contestare, timp in care, conform art.32 alin. 2 din O.G.2/2001, executarea este suspendată. In dovedire s-a depus somaţia amintită si o copie de pe portalul instanţelor de judecata privind existenta unui dosar de la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Prin întâmpinarea depusă, intimata a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, arătând ca somaţia executarea contestata in cauza este pornita de către …. Examinând cauza din perspectiva excepţiei invocate, instanţa constată că executarea silita împotriva contestatorului a fost pornita de către …., instituţie total distincta de ….. Prin urmare, calitate de parte in executare o are …. si, prin urmare, legitimare procesuala in proces o are tot aceasta, in calitate de intimata. In aceste condiţii, instanţa apreciază excepţia ca întemeiată si, in consecinţă, cererea de chemare in judecata va fi respinsa pentru lipsa calităţii procesuale pasive.

Etichete: