Top

Contestatie la executare

SENTINTA CIVILA NR. 1357
Sedinta publica din 21.05.2008

Prin cererea adresata acestei instante, inregistrata la nr. …, contestatorul …. a formulat, in contradictoriu cu intimatele ….. contestatie la executarea silita pornita impotriva sa in dosarul de executare nr. ….., solicitand anularea tuturor formelor de executare incepute impotriva sa precum si suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei.
In motivarea cererii contestatorul a aratat ca impotriva sa s-a pornit executarea silita a sentintei civile nr. …. la cererea …., prin lichidator ….. ca prin somatia primita a fost anuntat ca s-a instituit o interdictie in ceea ce il priveste de a plati … vreo suma de bani.
A mai aratat contestatorul ca din momentul cumpararii apartamentului in care domiciliaza nu a datorat si nu datoreaza nici in prezent vreo suma de bani cu titlu de contravaloare a utilitatilor pe care le ofera ..
In dovedirea cererii contestatorul a depus la dosar inscrisuri.
La data de 17 ianuarie 2008 intimata …. a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca nefondata motivat de faptul ca suma de bani poprita, in cuantum de 2226 lei a fost dovedita cu listele de plata depuse de …, ca orice creditor este indreptatit ca, in baza titlului executoriu sa urmareasca si sa popreasca pentru sumele cuprinse in titlul sau sumele sau efectele datorate debitorului sau de catre un tert.
A mai aratat intimata ca nu exista nici un motiv de nelegalitate in desfasurarea procedurii popririi.
In drept intimata a invocat dispozitiile art. 452-457 c.pr.civ., art. 56 lit. a si b, art. 70, art. 82 si art. 85 din HG 1275/2004.
Intimata …. a fost reprezentata la unul din termenele de judecata de presedintele sau, insa nu a depus intampinare si nu a propus probe in aparare.
Prin incheierea din data de …. instanta a dispus suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei la executare.
Analizand cauza instanta retine ca prin sentinta civila nr. … a fost somata sa plateasca intimatei ….. in termen de 30 de zile suma de 206088,14 lei.
Intrucat ….. nu si-a indeplinit obligatia de plata, …. a formulat cerere de executare silita, care face obiectul dosarului de executare nr. ….
In cadrul executarii silite s-a infiintat poprire pe sumele datorate de contestatorul ……
Din probele administrate in cauza insa rezulta ca contestatorul nu datoreaza …. suma pentru care s-a infiintat poprirea.
Astfel, …. a cumparat apartamentul in care domiciliaza prin contractul de vanzare-cumparare nr. …., din adeverinta nr. … emisa de …in vederea autentificarii actului de vanzare-cumparare rezultand ca vanzatorul ….achitase toate cheltuielile de intretinere pana la data de 31 iulie 2004.
Pe de alta parte, din sentinta civila nr. … rezulta ca suma de 206088,14 lei vizeaza serviciile prestate de ….Tulcea in perioada 31 decembrie 2002-31 martie 2003, adica mult anterior datei la care contestatorul a devenit proprietarul apartamentului respectiv.
Chiar daca adeverinta emisa de … la data de 12 august 2004 nu ar corespunde adevarului, in sensul ca la acea data vanzatorul nu-si achitase datoriile catre Asociatie, aceste datorii nu-i pot fi imputate contestatorului, care nu era proprietar al imobilului respectiv la data prestarii serviciilor, sumele reprezentand contravaloarea serviciilor prestate de diversi furnizori fiind datorii ale proprietarului apartamentului si nu ale apartamentului insusi.
Sustinerea Biroului Asociatii de proprietari din cadrul Primariei mun. Tulcea din adresa nr. …. in sensul ca noul proprietar a preluat imobilul cu drepturi si datorii este una cel putin ridicola, cunoscut fiind faptul ca atat drepturile cat si obligatiile fac parte din patrimoniul celui care dobandeste dreptul sau isi asuma obligatia si nu dintr-un imobil. Or, contestatorul nu si-a asumat niciodata obligatia de a achita datoriile pe care fostul proprietar le-a avut catre Asociatia de proprietari si deci aceasta obligatie nu face parte din patrimoniul sau.
Potrivit art. 452 c.pr.civ. sunt supuse executarii silite prin poprire sumele de bani datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.
Nefiind in prezenta unei sume de bani pe care contestatorul o datoreaza … in calitatea sa de debitor poprit, nu sunt indeplinite conditiile pentru infiintarea popririi, respectiv contestatorul nu are calitatea de tert poprit.
In ce priveste sumele viitoare, in cauza nu s-a dovedit existenta unor astfel de sume pe care contestatorul sa le datoreze … insusi reprezentantul acestei invederand instantei faptul ca contestatorul apartine in prezent de alta asociatie de proprietari.
Drept urmare instanta va admite contestatia la executare si va anula toate actele de executare privind pe contestatorul …. efectuate in dosarul de executare nr. …..

Etichete: