Top

Plangere contraventionala

SC.382/04.02.2009

A. ASUPRA PLANGERII CONTRAVENTIONALE DE FATA:

1. Petentul ………….. a formulat o plângere contravenţionala in contradictoriu cu ……………., solicitând anularea procesului verbal de contravenţie seria K nr. 0199876 prin care intimata i-a aplicat o amenda contravenţionala de 1000 de lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 75(d) din OUG 105/2001. In motivarea plângerii sale, petentul a arătat la data încheierii procesului verbal, in jurul orelor 02.00 noaptea stătea de vorba cu …………….. langa autoturismul sau care rămăsese fara benzina de mai mult timp, neavând cheile asupra sa. De asemenea, a mai considerat ca nu era obligat sa deschidă portbagajul maşinii fara sa i se prezinte o autorizaţie data de către judecător.

2. Legal citata, intimata a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondata, ataşând in acest sens si raportul întocmit in cauza de către agentul constatator.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT:

3. La data de 09.06.2008, ……………….. l-a sancţionat pe petent cu o amenda contravenţionala de 1000 de lei, datorita faptului ca acesta a refuzat sa oprească la semnalele acustice si luminoase ale politiei de frontiera, precum si sa dea relaţii cu privire la stabilirea identităţii si sa prezinte autoturismul la control, fapta sa constituind contravenţia prevăzuta de art. 75(d) din OUG 105/2001.

4. Din analiza materialului probator administrat in cauza, instanţa apreciază ca plângerea formulata de către petent este nefondata. Astfel, contrar celor afirmate in cuprinsul cererii, la data întocmirii procesului verbal de contravenţie, petentul se deplasa pe raza comunei Murighiol cu autoturismul Dacia Logan cu număr de înmatriculare …………… Fiind observat de patrula politiei de frontiera din care făcea parte si agentul constatator, i s-a solicitat oprirea autoturismului, insa acesta a refuzat iniţial. Când s-a reuşit oprirea maşinii sale, petentul a refuzat sa isi decline identitatea si sa prezinte autoturismul la control. Aceasta situaţie de fapt este dovedita de conţinutul raportului întocmit de către agentul constatator (filele 12 – 15). Cat priveşte martorul audiat in cauza, depoziţia acestuia nu a confirmat in niciun fel susţinerile petentului, acesta arătând doar ca a asistat la o discuţie intre petent si agenţii politiei de frontiera si ca petentul a refuzat deschiderea portbagajului, sub motivarea ca maşina se afla in acel loc de mai multe zile.

5. Potrivit art. 75(d) din OUG 105/2001, “refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actele de identitate ori de a prezenta la control bagajele sau mijloacele de transport, la cererea organelor poliţiei de frontieră sau ale poliţiei” constituie contravenţie, fiind sancţionata cu amenda cuprinsa intre 300 lei la 1.500 lei. Totodată, potrivit art. 27(e) din OUG 104/2001 privind organizarea Politiei de Frontiera, agenţii acestei instituţii au dreptul „să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale privind frontiera de stat ori a căror prezenţă în zona de frontieră este suspectă şi să ia măsurile legale ce se impun” si „să efectueze controlul persoanelor şi al bagajelor, precum şi al autovehiculelor […], atunci când există indicii temeinice că săvârşirea unei infracţiuni la regimul frontierei de stat este iminentă şi că persoana sau bunurile căutate se află în zona controlată”. Fata de aceste texte legale, instanţa apreciază ca agenţii politiei de frontiera (inclusiv agentul constatator) avea motive temeinice de a solicita petentului sa facă dovada identitatii sale, precum si ca acesta sa prezinte la control autovehiculul cu care se deplasa, având in vedere faptul ca acesta refuzase iniţial sa oprească la semnalele acustice si luminoase ce ii fuseseră adresate, încercând sa se sustragă de la control.

6. Prin urmare, instanţa urmează sa respingă ca nefondata plângerea formulata de către petentul ……………. împotriva procesului verbal de contravenţie seria K nr. 0199876.

Etichete: