Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă nr.307

Sedinţă publică din 02.02.2009

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de …. dosar nr….., petentul …….contradictoriu cu intimatul …….., a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie, restituirea permisului de conducere şi exonerarea de la plata amenzii.

În fapt, petentul a învederat, în esenţă, că nu este vinovat de săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa prin procesul-verbal întrucât în ziua respectivă nu a consumat absolut deloc băuturi alcoolice, ci doar câteva bomboane de mentă, care, probabil, au influenţat rezultatul aparatului alcooltest.

A mai arătat petentul că nu a ştiut că are dreptul de a cere să i se recolteze probe de sânge sau fiziologice, întrucât agentul constatator nu i-a precizat acest lucru, probe ce ar fi dovedit nevinovăţia sa.

Totodată, a mai menţionat petentul că în seara zilei de 20.10.2008 a consumat circa 3 pahare cu vin, seara la masă, împreună cu familia, acest lucru neputând influenţa rezultatul aparatului alcooltest.

În drept, petentul şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile OG nr.2/2001; OUG nr.195/2002 şi OUG nr.69/2007.

Conform art.36 din OG nr.2/2001 şi art. 15 lit. i din Legea nr.146/1997 plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

În dovedirea plângerii sale, petentul a depus la dosar următoarele înscrisuri: dovada seria CD nr.0020308 (f.4); procesul-verbal de contravenţie seria CC nr.1383132/21.10.2008 (f.4).

Intimatul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă.

La solicitarea instanţei au fost depuse la dosarul cauzei de către intimat, următoarele înscrisuri: ……….

În cauză, instanţa a încuviinţat, în temeiul art.167 al.1 Cod proc.civ., proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie ……., petentul ……. a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 486 lei, fiindu-i reţinut şi permisul de conducere, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.102 al.3

lit.a din OUG nr.195/2002.

S-a reţinut în procesul-verbal că în data de …, orele ….., petentul a condus autoturismul marca …… cu numărul de înmatriculare ………pe strada …… cu o alcoolemie de 0,21mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind implicat într-un accident cu avarii la magazinul ….., ulterior conducând autoturismul până la sediul ……

Conform dispoziţiilor art. 34 din OG nr. 2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa apreciază că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu, petentul neindicând motive de nelegalitate, ci de netemeinicie a procesului-verbal.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanţa apreciază că situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal nu corespunde realităţii.

Petentul a fost sancţionat contravenţional pentru conducerea autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice, ca urmare a testării sale cu aparatul etilotest, în urma căreia a rezultat o concentraţie de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit art.88 al.3 din OUG nr.195/2002 stabilirea prezenţei alcoolului în aerul expirat se face de către poliţia rutieră, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.

Conform al.4 al aceluiaşi articol, stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat se face tot de către poliţia rutieră, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.

Rezultă, aşadar, din interpretarea acestor dispoziţii că aparatul etilotest trebuie să fie certificat, omologat şi verificat metrologic.

Certificarea, în general a unui dispozitiv, aparat, etc. implică demonstrarea calităţilor de care dispune ansamblul tehnic sau aparatul respectiv, felul în care este atins, realizat, împlinit, scopul pentru care a fost creat, anduranţa, fiabilitatea, precizia valorilor afişate şi concordanţa dintre acestea şi cele demonstrate de rezultatele de laborator etc.

Omologarea este operaţiunea de consacrare într-un document emis de autoritatea din domeniu cu privire la calităţile aparatului, modul de folosire, perioadele de remont şi recalibrare etc. Omologarea poate fi: de gen, pentru o serie de acelasi tip sau individuala pentru un anume prototip.

Verificarea metrologică implică determinarea exactităţii datelor analizate, măsurate, şi afişate la displeiul aparatului, care este perioda în care ansamblul tehnic respectiv poate funcţiona fără ca aceste rezultate să fie, într-un fel, afectate de diminuarea capacitătii de prelucrare a componentelor.

Aşadar, certificarea, omologarea şi verificarea metrologică sunt operaţiuni obligatorii pentru stabilirea cu exactitate a prezenţei alcoolului în aerul expirat şi a concentraţiei de alcool în aerul expirat.

Având în vedere că intimatul nu a făcut dovada că aparatul alcooltest cu care a fost testat petentul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, respectiv de a fi un mijloc certificat, omologat şi verificat metrologic, deşi această obligaţie îi revenea, nu se poate stabili cu certitudine dacă rezultatul alcooltestului, respectiv concentraţia de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, este sau nu corect.

Deşi intimatul a învederat că alcooltestele au fost calibrate, în buletinul de calibrare …………………….

În aceste condiţii, instanţa, făcând aplicarea principiului in dubio pro reo, va admite plângerea petentului, va anula procesul-verbal de contravenţie şi va exonera petentul de plata amenzii.

Potrivit art.113 din OUG nr.195/2002 permisul de conducere se restituie în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care procesul-verbal de contravenţie a fost anulat.

Etichete: