Top

Plângere contravenţională. Respingere. Eroare de măsurare a cinemometrului invocată de petent.

Prin Sentinţa civilă nr.444/3.02.2010 Judecătoria Vaslui a respins plângerea contravenţională formulată de petentul BC împotriva procesului verbal de contravenţie încheiat de IPJ Vaslui la 12.11.2009.

Prin cererea înregistrată la această instanţă petentul B.C a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie încheiat la 12.11.2009 de intimatul IPJ Vaslui arătând că a fost sancţionat contravenţional pentru că ar fi circulat în mun. Vaslui cu viteza de 103 km/h, ceea ce nu este posibil, şi pentru aceasta i s-a încheiat proces verbal.

Viteza cu care a circulat petentul, aşa cum rezultă din procesul verbal de contravenţie, a fost înregistrată cu aparatul radar.

Petentul a solicitat ca instanţa să tină seama de marja de eroare de 4% a aparatului radar pentru vitezele mai mari de 100km./h. Prin urmare, susţine petentul că viteza consemnată în procesul-verbal nu este de fapt viteza reală cu care circula, dat fiind faptul că nu a depăşit cu mai mult de 50km./h viteza legală. În consecinţă, având în vedere aceste erori tolerate, nu se poate stabili în opinia petentului viteza reală cu care circula.

În ceea ce priveşte eroarea de măsurare a cinemometrului la care face referire petentul, instanţa reţine următoarele:

Norma de metrologie legală 021-05 prevede la pct. 1.2 că pentru a putea fi introduse pe piaţă, puse în funcţiune şi utilizate în măsurătorile de interes public, cinemometrele radar trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute de această normă.

Una din cerinţele metrologice este ca eroarea maximă tolerată pentru măsurarea vitezei în condiţii normale de trafic pentru cinemometrele care funcţionează atât în regim staţionar, cât şi în regim de deplasare, să fie de +/- 3% din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari de 100km./h atunci când măsurarea se face în regim staţionar( pct. 3 subpct. 3.1, paragraf 3.1.1 lit. c prima liniuţă conform modificărilor aduse prin Ordinul 187/14.05.2009).

Prin urmare, dacă în urma testărilor cinemometrul îndeplineşte această cerinţă metrologică se consideră că este apt să efectueze înregistrarea corectă a vitezei. Aceste toleranţe se au în vedere doar la testarea cinemometrului în vederea obţinerii buletinului de verificare metrologică, neavând relevanţă ulterior, în ceea ce priveşte exactitatea vitezei măsurate.

Aceste erori sunt specifice oricărui aparat de măsură întrucât în practică s-a constat că rezultatul unei măsurări poate fi influenţat de o serie de factori de natură obiectivă sau subiectivă.

De obicei, valoarea adevărată a unei măsuri nu poate fi determinată experimental, ea înlocuindu-se cu o valoare convenţional adevărată care se obţine cu ajutorul unor mijloace de măsurare deosebit de precise. Practic, se consideră că diferenţa dintre valoarea adevărată şi cea convenţional adevărată este neglijabilă şi deci, cele două noţiuni sunt echivalente.

Abaterea valorii măsurate de la valoarea adevărată reprezintă eroarea de măsurare, eroare care nu poate fi nici mai mare, dar nici mai mică decât cea prevăzută în norma de metrologie legală pentru ca aparatul de măsurare să poată fi avizat metrologic.

Odată avizat, se consideră că aparatul respectiv efectuează o măsurare a cărei valoare este convenţional adevărată.

Etichete: