Top

Art 291cp

Sp.146/10.02.2009

A. ASUPRA CAUZEI PENALE DE FATA:

1. Partile vătămate ……………… au sesizat Judecătoria Tulcea cu o plângere in temeiul art. 2781 Cod de Procedura Penala, solicitând desfiinţarea ordonanţelor nr. 351/II/2007 si 1066/P/2002 ale Parchetului de pe langa Judecătoria Tulcea. In motivarea plângerii formulate, aceştia au arătat ca in dosarul civil nr. 2106/1998 al Judecătoriei Tulcea, inculpatul ……………. ar fi folosit un înscris falsificat, care atesta ca acesta ar fi cumpărat de la Comisia de Lichidare a C.A.P. Mineri o construcţie si terenul aferent acesteia in suprafaţa de 2500 mp. Împotriva acestui înscris, partile vătămate s-au înscris in fals, conform art. 183 Cod de Procedura Civila, urmând înaintarea înscrisului către Parchetul de pe langa Judecătoria Tulcea. Acesta insa a dispărut de la dosarul cauzei, astfel ca organele de urmărire penala au dispus scoaterea de sub urmărire penala, plângerea formulata la prim – procurorul parchetului fiind de asemenea respinsa.

2. Prin încheierea de şedinţa din 27.12.2007, Judecătoria Tulcea, in baza art. 2781(8)(c) Cod de Procedura Penala a admis plângerea formulata de către …………………, a desfiinţat atât ordonanţa nr. 1066/P/2002, cat si ordonanţa nr. 351/II/2007 a Parchetului de pe langa Judecătoria Tulcea si a reţinut cauza spre a fi judecata in fond.

3. După admiterea plângerii formulate, partile vătămate s-au constituit parti civile in cauza cu suma de 50.000 de lei fiecare cu titlu de daune materiale reprezentând lipsa de folosinţa a terenului, 50.000 de lei cu titlu de daune morale, solicitând totodată si desfiinţarea totala a înscrisului întocmit in fals, in temeiul art. 348 teza a IIa Cod de Procedura Penala.

4. La termenul din data de 19.11.2008, instanţa a procedat la audierea parţilor vătămate – parti civile ………………… (filele 70 – 71 dosar instanţa). De asemenea, au fost audiaţi martorii …………. (fila 79 dosar), ………….. (fila 80 dosar), ………………. (fila 90 dosar) si ……………. (fila 91 dosar).

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, PROBELE SI APARARILE PARTILOR, INSTANTA RETINE URMATOARELE:

I. Situaţia de fapt

5. In dosarul civil nr. 3302/2000 al Judecătoriei Tulcea, ………….. a solicitat in contradictoriu cu ……………….. si …………… constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate nr. 64221/14.04.1997. In cererea de chemare in judecata, …………….. a susţinut ca terenul cuprins in titlul de proprietate amintit ii fusese vândut anterior de către Comisia de Lichidare a C.A.P. Mineri, astfel ca asupra acestuia nu se putea reconstitui dreptul de proprietate. In dovedirea afirmaţiilor sale, ………………….. a depus la dosar in copie xerox un contract de vânzare cumpărare, in care se menţiona ca acesta ar fi cumpărat, pe langa o construcţie in suprafaţa de 64 mp, si terenul aferent de 2500 mp. La termenul din data de 22.10.2001, ……………………. a defăimat ca fals înscrisul respectiv, iar instanţa a dispus depunerea originalului înscrisului la dosarul cauzei, pentru a fi trimis la procuror in vederea cercetării falsului invocat.

6. După depunerea originalului, la data de 02.11.2001, preşedintele completului de judecata a încheiat un proces verbal de constatare a stării materiale a înscrisului in care a arătat:

[…]

Înscrisul este in stare de degradare, având aplicata o banda adeziva, este un formular tipizat, completat cu scris de mana, cu pasta de pix.

Prezintă la rubrica „Se atribuie cumparatorului in proprietate terenul aferent locuinţei in suprafaţa de … o completare constând in „2500” cu pasta de pix de alta culoare decât celelalte menţiuni”

[…]

7. Tot la data de 02.11.2001, Judecătoria Tulcea a dispus in baza art. 183 Cod de Procedura Civila, suspendarea judecaţii si înaintarea înscrisului defăimat ca fals către Parchetul de pe langa Judecătoria Tulcea.

8. După suspendarea judecaţii, originalul înscrisului amintit a dispărut insa de la dosarul cauzei, toate verificările si căutările întreprinse pe linie administrativa pentru descoperirea sa ramanand fara rezultat.

9. In aceste condiţii, după repunerea pe rol a cauzei, instanţa s-a văzut nevoita sa trimită la Parchetul de pe langa Judecătoria Tulcea doar o copie xerox a înscrisului defăimat ca fals (încheierea de şedinţa din data de 09.07.2002).

10. In urma cercetărilor efectuate in cauza, prin ordonanţa din data de 04.06.2003 din dosarul 1066/P/2002, Parchetul de pe langa Judecătoria Tulcea a dispus scoaterea de sub urmărire penala in ceea ce priveşte infracţiunea prevăzuta de art. 291 Cod Penal (uz de fals) si neînceperea urmăririi penale in ceea ce priveşte infracţiunea prevăzuta de art. 290 Cod Penal (fals in înscrisuri sub semnătura privata).

11. Împotriva acestei ordonanţe partile vătămate au formulat plângere la prim – procurorul parchetului, plângere care a fost respinsa ca nefondata prin ordonanţa din data de 01.10.2007.

12. Pentru a constata existenta infracţiunii de uz de fals, instanţa urmează sa stabilească mai intai daca înscrisul denumit „contract de vânzare – cumpărare” si aflat la fila 9 dosar de urmărire penala si fila 5 dosar instanţa este falsificat prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea sa in orice mod.

13. Prin prisma probelor administrate in cauza, instanţa apreciază ca acest înscris a fost modificat ulterior, la o data necunoscuta, prin adăugarea menţiunii „2500” in cuprinsul propoziţiei „Se atribuie cumpărătorului în proprietate suprafaţa de 2500 mp, respectiv cota indiviză de _____ % din teren, potrivit legii fondului funciar nr. 18/1990, art 35 alin. 2.” Astfel, deşi înscrisul original nu mai este la dispoziţia instanţei pentru a fi suspus unei expertize de specialitate, totuşi aceasta concluzie poate fi desprinsa in primul rând din procesul verbal de constatare a stării materiale a înscrisului, înscris întocmit la data de 02.11.2001 de către Judecătoria Tulcea si in care se arata ca menţiunea „2500” este făcuta cu pix de alta culoare.

14. Mai mult decât atât, martorii audiaţi in cauza au declarat ca la momentul lichidării patrimoniului fostei Cooperative Agricole de Producţie Mineri, Comisia de Lichidare a înstrăinat prin vânzare către diferite persoane fizice doar construcţiile, nu si terenul aferent, acesta fiind dat doar in folosinţa „pana la apariţia unor reglementari”. Aceste declaraţii se coroborează si cu înscrisurile aflate in dosarul de urmărire penala (filele 20 – 24 dosar de urmărire penala). Cu titlu de exemplu, la momentul audierii sale, martora Chiciuc Marinela a arătat ca :

[…]

…am mers la domiciliul lui …………., unde, văzând înscrisul original, am constatat ca acesta fusese modificat, trecându-se si suprafaţa de 2500 mp. La acel moment, i-am spus soţiei inculpatului ca acea menţiune era făcuta cu alt pix si nici nu era scrisul meu. […] Atunci când m-am deplasat la domiciliul lui …………., i-am reproşat soţiei acestuia: „Ceea ce aţi făcut voi este un fals si in cazul când se va ajunge la proces, se va face o expertiza grafologica.”

15. In continuare, se impune a se stabili daca la momentul folosirii înscrisului, inculpatul cunoştea ca menţiunea „2500” era falsa si daca a urmărit producerea de consecinţe juridice.

16. Instanţa apreciază ca in mod indubitabil caracterul fals al menţiunii ii era cunoscut inculpatului. Pe langa faptul la momentul încheierii contractului acesta a luat la cunoştinţa de conţinutul sau, ulterior, la momentul la care a plătit preţul la casieria C.A.P., pe chitanţele eliberate de către martora ………….. s-a menţionat ca suma de 30.000 de lei reprezintă „contravaloare casa” (fila 46 dosar nr. 3302/2000 al Judecătoriei Tulcea).

17. Cat priveşte scopul urmărit de către inculpat la momentul folosirii înscrisului, acesta a constat in influenţarea soluţiei in dosarul civil nr. 3302/2000 al Judecătoriei Tulcea, cauza in care inculpatul solicitase constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate nr. 64221/14.04.1997, prin care lui ……………………. li se reconstituise dreptul de proprietate asupra unui teren in suprafaţa de 3 ha 7592 mp, teren ce includea si suprafaţa de 2500 mp înscrisa in contractul sau de vânzare cumpărare. Prin urmare, folosirea acestui înscris a fost făcuta in vederea producerii de consecinţe juridice, astfel ca sunt întrunite toate elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals – art. 291 teza a IIa Cod Penal.

II. Încadrarea juridica a faptei

18. Fapta inculpatului ……………., care a folosit un înscris falsificat (prin depunerea acestuia in dosarul civil nr. 3302/2000 al Judecătoriei Tulcea) întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals, prevăzuta de art. 291 teza a IIa Cod Penal.

III. Prescripţia răspunderii penale

19. Potrivit art. 122(1)(d) Cod Penal termenul de răspundere penala pentru infracţiunea de uz de fals este de 5 ani, termen care se calculează conform alin. 2 al aceluiaşi articol de la data savarsirii infracţiunii.

20. Conform încheierii din şedinţa din data de 02.11.2001, originalul înscrisului a fost depus la dosarul cauzei in intervalul de timp 24.10.2001 – 02.11.2001, drept pentru care instanţa va considera ca data folosirii sale este 24.10.2001.

21. De la aceasta data urmează a se calcula termenul de prescripţie de 5 ani, precum si incidenta eventualelor cauze de întrerupere a acestuia.

22. Aşa cum prevede art. 123(1) Cod Penal, cursul prescripţiei răspunderii penale „se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act care, potrivit legii, trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului in desfăşurarea procesului penal.”

23. In prezenta cauza, întreruperea cursului prescripţiei a intervenit prima data in urma ordonanţei de scoatere de sub urmărire penala din data de 04.06.2003, data de la care a început sa curgă un nou termen de 5 ani si apoi din nou in urma pronunţării încheierii din 27.12.2007, când plângerea petenţilor a fost admisa de către instanţa de judecata, cauza fiind reţinuta spre judecare, moment la care ……………… a devenit inculpat.

24. Prin urmare, termenul de prescripţie urmează a se împlini doar după trecerea unei perioade de 7 ani si 6 luni de la data savarsirii faptei, conform art. 124 Cod Penal, termen care insa nu s-a împlinit pana la momentul pronunţării prezentei hotărâri.

IV. Acţiunea civila

25. In cauza, partile vătămate s-au constituit parti civile, solicitând in primul rând obligarea inculpatului la plata sumei de 50.000 de lei, reprezentând daune materiale pentru lipsa de folosinţa a terenului si 50.000 de lei reprezentând daune morale. De asemenea, au mai solicitat si desfiinţarea totala a înscrisului defăimat ca fiind fals.

26. In ceea ce priveşte cererea de desfiinţare totala a înscrisului denumit „contract de vânzare – cumpărare”, se apreciază ca aceasta este parţial întemeiata. In considerentele expuse anterior, instanţa a constatat ca doar menţiunea „2500” din cuprinsul propoziţiei „Se atribuie cumpărătorului în proprietate suprafaţa de 2500 mp, respectiv cota indiviză de _____ % din teren, potrivit legii fondului funciar nr. 18/1990, art 35 alin. 2.” este falsa, astfel ca se va dispune desfiinţarea parţiala a înscrisului, doar cu privire la acesta menţiune, potrivit art. 14(3)(a) Cod de Procedura Penala.

27. Privitor la capătul de cerere prin care se solicita obligarea inculpatului la plata de daune materiale, instanţa apreciază ca acesta este nefondat. Desfiinţarea parţiala a înscrisului nu are ca efect automat constatarea dreptului de proprietate al parţilor civile asupra terenului in cauza, astfel ca aceştia nu pot invoca o lipsa de folosinţa a acestuia si, implicit, un prejudiciu cauzat de aceasta lipsa.

28. Asupra capătului de cerere de obligare la plata daunelor morale, acestea sunt întemeiate doar in parte. Prin folosirea acestui înscris falsificat, cauza civila înregistrata sub numărul 3302/2000 pe rolul Judecătoriei Tulcea a suferit numeroase amânări si suspendări, creând parţilor civile un prejudiciu moral ce se cuvine a fi reparat.

V. Cheltuieli judiciare

29. Potrivit art. 191 din Codul de Procedura Penala, inculpatul urmează a fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat in prezenta cauza.

Etichete: