Top

Plangere impotriva relolutiei procurorului

Sp.122/04.02.2009

A. ASUPRA CAUZEI PENALE DE FATA:

1. Petenta …………. a formulat plângere împotriva soluţiilor de netrimitere in judecata dispuse de Parchetul de pe langa Judecătoria Tulcea in dosarul nr. 3230/P/2008 (rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale din data de 24.11.2008 si rezoluţia de respingere a plângerii formulate la prim –procurorul Parchetului). In motivarea plângerii, petenta a arătat ca a sesizat Parchetul de pe langa Judecătoria Tulcea cu o plângere penala împotriva intimatului ……………….., arătând ca acesta ar fi emis un bilet la ordin in alb, dar care atunci când a fost introdus la plata s-a constat ca nu avea acoperire. In cauza parchetul a dispus neînceperea urmăririi penale in ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune, prevăzuta de art. 215 Cod Penal. Petenta a învederat ca biletul la ordin a fost emis pentru a fi folosit ca instrument de plata si nu ca garanţie, emiterea fara disponibilul necesar fiind considerata de catre practica judiciara ca întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune.

2. Prin rezoluţia din data de 24.11.2008, Parchetul de pe langa Judecătoria Tulcea a dispus neînceperea urmăririi penale, considerând in baza art. 10(b) Cod de Procedura Penala, ca fapta săvârşita de către intimatul …………… nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune, întrucât intimatul nu a prezentat petentei o situaţie neadevărata in scopul inducerii in eroare, litigiu ivit având doar caracter civil.

3. Aceasta soluţie a fost atacata de către petenta cu plângere la prim – procurorul parchetului, care a fost respinsa prin rezoluţia nr. 393/II/2/2008 din 24.12.2008.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, PROBELE SI APARARILE PARTILOR, INSTANTA RETINE URMATOARELE:

4. In cursul anului 2008 (perioada februarie – aprilie), intre ……………. si ……………, administrata de intimatul ………….. s-au desfăşurat relaţii comerciale in baza cărora cea de-a doua societate a achiziţionat materiale de construcţii in valoare totala de 50.000 de lei. Mărfurile cumpărate au fost plătite iniţial prin numerar, insa ulterior intimatul a emis un bilet la ordin in alb, semnat si stampilat, care in caz de neplata a mărfurilor urma sa fie completat cu suma necesara si introdus la plata.

5. In momentul in care ……………….. a început sa acumuleze datorii către societatea petenta, reprezentanţii acesteia au completat biletul la ordin anterior menţionat si l-au introdus la plata, constatând cu aceasta ocazie ca in cont nu exista disponibilul necesar.

6. Instanţa apreciază ca fapta săvârşita de către intimat nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune. Ca un prim aspect, din cercetările efectuate de către organele de urmărire penala nu a rezultat ca intimatul ar fi indus in eroare reprezentanţii legali ai societatii petente prezentând ca adevărata o fapta mincinoasa sau ca mincinoasa o fapta adevărata, asa cum prevăd disp. art 215(1) Cod Penal. De asemenea, legea penala nu incriminează, nici prin Codul penal, nici prin legea nr. 58/1934, emiterea de bilete la ordin fara acoperire, asa cum este cazul in privinţa emiterii de cecuri.

7. Prin urmare, instanţa apreciază ca in cauza soluţiile adoptate de către Parchetul de pe langa Judecătoria Tulcea sunt legale si temeinice, astfel ca plângerea formulata de către petenta ……………………. urmează fi respinsa ca nefondata.

Etichete: