Top

Anulare act

Dosar nr.22/829/2010

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 156

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 10.03.2010

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE : STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare:

GREFIER : OPRIŞAN DANIELA

Ministerul Public reprezentat de PROCUROR: SAGHIN VIOREL

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”anulare act”, formulată de reclamantul P.Podu Turcului în contradictoriu cu pârâţii B.Gh. şi Unitatea Administrativ Teritorială – prin primar com. -.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns pentru reclamant reprezentantul acestuia procuror -, lipsă fiind pârâţii B. Gh. şi Unitatea Administrativ Teritorială – prin primar com. -.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei următoarele:

– pricina are ca obiect „anulare act” şi se află la al doilea termen de judecată;

– părţile au fost legal citate pentru acest termen, după care:

Reprezentantul Parchetului, având cuvântul arată că nu mai are cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe fond arată că în temeiul art. 245 lit.c1 cod procedură penală, Parchetul s-a adresat instanţei civile şi a solicitat anularea parţială a unui înscris respectiv procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5722/19.11.2007 în care la punctul 3 s-a făcut o menţiune, care nu este conformă cu realitatea, de către pârâtul B.Gh., învinuit în ds. nr. 821/P/2009, faţă de care la data de 06.01.2010 s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală a acestuia şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ. Solicită admiterea cererii formulată de reclamantul Parchetul de pe lângă Judecătoria Podu Turcului şi desfiinţarea parţială a acestui înscris. Să se ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

INSTANTA

-deliberand-

Prin adresa nr 821/P/2009, Parchetul de pe langa Judecatoria Podu Turcului a sesizat instanta de judecata in baza art 245 Cod Procedura Penala solicitand desfiintarea partiala a procesului verbal de receptie nr 5722 incheiat la data de 19.11.2007, inscris provenind din constatarea unei infractiuni de fals in inscrisuri oficiale.

Cauza este legal scutita de taxa de timbru.

Instanta a dispus atasarea Dosarului 821/829/2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria Podu Turcului.

Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:

Prin rezolutia Parchetului de pe langa Judecatoria Podu Turcului s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de faptuitorul B. Gh. pentru infractiunea de fals in inscrisuri oficiale.

Din continutul dosarului de urmarire penala rezulta ca invinuitul B. Gh. a procedat la falsificarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor in sensul adaugirii la “punctul 3” a mentiunii “Comisia de receptie evalueaza lucrarile pentru suma de 300.000 lei”.

Avand in vedere ca inscrisul a carei desfiintare partiala se solicita este rezultatul unei infractiuni de fals in inscrisuri oficiale.

Vazand si dispozitiile art 14 alin 3, lit a teza a II a corroborate cu dispozitiile art 245 Cod Procedura Penala instanta urmeaza sa admita sesizarea Parchetului de pe langa Judecatoria Podu Turcului si sa dispuna desfiintarea partiala a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr 5722 incheiat la data de 19.11.2007 de catre SC DIGCOM CONSTRUCT SRL in sensul inlaturarii mentiunii de la “punctul 3”.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite sesizarea având ca obiect „anulare act” formulată de reclamantul P- împotriva pârâţilor B. Gh., domiciliat în comuna P.T., jud. Bacău şi Unitatea Administrativ Teritorială – prin primar com. – .

Dispune anularea parţială a Procesului verbal de recepţie nr. 5722 încheiat la data de 19.11.2007 de către Consiliul Local al com. Podu Turcului în sensul desfiinţării menţiunii de la „punctul 3”.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 10.03.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA MARILENA DANIELA OPRIŞAN DANIELA

Red./ Tehnored. Ex.5

S.M.D./O.D. Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare la

30.03.2010 data de 16.04.2010.

Etichete: