Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 361

Şedinţa publică de la 03.02.2009

La data de …………., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr…………, plângerea formulată de petentul ……….. cu domiciliul în ……………, în contradictoriu cu ……….. şi împotriva procesului verbal de contravenţie seria ………. nr. ………. din data de ………

În motivarea plângerii petentul a arătat, în esenţă, că nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa, întrucât prin manevra de depăşire a autobuzului ce se deplasa în faţa sa nu a încălcat marcajul ce separă sensurile de mers.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri.

La cererea petentului, prin apărător, instanţa a administrat proba testimonială, fiind audiată martora ………

Din oficiu, instanţa a dispus audierea martorului din acte ………….

Intimata, deşi legal citată, nu a formulat întâmpinare şi nu a solicitat probe în apărare.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria ………. nr. ………. încheiat la data de ………, petentul a fost sancţionat contravenţional cu avertisment şi reţinerea permisului de conducere, pentru încălcarea prevederilor art. 120 alin.1 lit. i din HG 1391/2006, reţinându-se că la data mai sus arătată conducând autoturismul Volkswagen cu numărul de înmatriculare …………, a depăşit autobuzul cu numărul de înmatriculare ……….., trecând peste marcajul simplu continuu ce separă sensurile de deplasare.

Situaţia de fapt descrisă în actul sancţionator este confirmată de probele administrate în cauză. Astfel, martorul ……….., conducătorul autobuzului depăşit, contrar apărărilor petentului a arătat că niciodată nu a depăşit pe acel sector de drum şi că nu se poate opri în afara părţii carosabile pe drumul respectiv. A arătat martorul că niciun autovehicul nu poate depăşi autobuzul pe care îl conduce fără a încălca marcajul ce desparte sensurile de mers, întrucât drumul este îngust. Declaraţia acestui martor se coroborează cu planşele fotografice depuse la dosarul cauzei şi confirmă situaţia de fapt reţinută de către agentul constatator.

Cât priveşte depoziţia martorei ……….., audiată la cererea petentului, instanţa urmează a o înlătura ca nesinceră, relatările acesteia fiind contrazise nu numai de martorul ……….., cât şi de înscrisurile existente la dosarul cauzei din care rezultă, fără dubiu, că pe sectorul de drum pe care a circulat petentul este o singură bandă de mers pe fiecare sens iar lăţimea acesteia nu permite efectuarea manevrei de depăşire fără încălcarea marcajului ce desparte sensurile de mers.

De altfel, petentul în cuprinsul plângerii recunoaşte că a depăşit un autobuz, însă fără a încălca marcajul continuu longitudinal, apărări infirmate, aşa cum s-a arătat, de probele administrate în cauză. În aceste condiţii, susţinerile petentului, prin apărător, relativ la buletinul de verificare metrologică, sunt lipsite de relevanţă.

Concluzionând, că petentul se face vinovat de încălcarea prevederilor art. 120 alin.1 lit.i din HG 1391/2006, faptă incriminată de art. 100 alin.3 lit. e din OUG 192/2002, plângerea acestuia va fi respinsă ca nefondată.

Etichete: