Top

Plangere impotriva rezolutiilor procurorului

SENTINŢA PENALĂ NR. 92

Şedinţa publică de la 27.01.2009

La data de ……….., s-a înregistrat, pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr. ………….., plângerea formulată de petentul ………., domiciliat în ……………., împotriva soluţiei de netrimitere în judecată a ………….., domiciliat în ………….., cuprinsă în rechizitoriul nr. …………/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea.

În motivarea plângerii, petentul a arătat, în esenţă, că soluţia procurorului este nelegală şi netemeinică, astfel că, reanalizând şi reevaluând probatoriul din dosar, se impune trimiterea în judecată şi a lui ………., pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la mărturie mincinoasă.

S-a ataşat la dosarul cauzei, dosarul de urmărire penală nr. ………/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de ………., petentul ………. a formulat o plângere penală împotriva numiţilor ………, ……….. şi …………., pentru săvârşirea infracţiunilor de mărturie mincinoasă şi instigare la mărturie mincinoasă.

Cercetarea penală efectuată în cauză a confirmat, fără dubiu, existenţa infracţiunii de mărturie mincinoasă, vinovaţi de săvârşirea acestei fapte penale, fiind numiţii ……….. şi ………… care, prin rechizitoriul nr. ………../P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, au fost trimişi în judecată.

Faţă de intimatul …………, prin acelaşi rechizitoriu, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la mărturie mincinoasă prevăzută de art. 25- art. 260 alin. 1 C.p., reţinându-se că existenţa acestei fapte nu s-a dovedit.

Analizând probele administrate în cursul urmăririi penale, instanţa constată că soluţia adoptată de către procuror în raport de intimatul ………………, este temeinică şi legală.

Potrivit dispoziţiilor art. 262 C.p.p. procurorul dispune trimiterea în judecată dacă din materialul de urmărire penală rezultă că fapta există, că a fost săvârşită de învinuit sau inculpat şi că acesta răspunde penal.

În speţă, învinuitul …………, a negat în mod constant acuzaţiile aduse, declaraţiile sale coroborându-se cu depoziţiile numiţilor ………….. şi ………, care u relatat că nu au fost influenţaţi în niciun mod să facă declaraţii necorespunzătoare realităţii.

Concluzionând că soluţia adoptată de către procuror este în concordanţă cu probatoriul administrat şi cu dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa va respinge plângerea petentului ca nefondată.

Petentul va fi obligat la plata sumei de 100 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Tags: