Top

PLANGERE ACTE PROCUROR

SENTINŢA PENALĂ NR. 249

Şedinţa publică de la 10 Martie 2009

La data de …………, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ………, sub nr. ……….., plângerea formulată de petentul ………………., domiciliat în …………, împotriva rezoluţiei nr. …………. din data de …………. a Parchetului de pe lângă Judecătoria ……………..

În motivarea plângerii, petentul a arătat, în esenţă, că intimatul ……………, se face vinovat de mărturie mincinoasă, depoziţia acestuia stând la baza condamnării sale prin sentinţa penală nr. ………… a Judecătoriei ………….

Petentul a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

S-a ataşat la dosar, dosarul de urmărire penală nr. …………

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. ……………, Judecătoria ………… a dispus condamnarea petentului la pedeapsa cu amenda penală în sumă de ………. lei pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 180 alin. 1 C.p., proces penal pornit la plângerea penală prealabilă, a părţii vătămate …………. Totodată, s-a dispus achitarea petentului pentru săvârşirea infracţiunii de insultă şi obligarea acestuia la plata sumei de 300 lei, daune morale, către partea civilă.

Nemulţumit de hotărârea mai sus arătată (hotărâre rămasă definitivă prin respingerea recursului) petentul a formulat o plângere penală împotriva persoanelor ce au fost audiate de către instanţă în calitate de martori, respectiv ……….., ……… şi ……….., solicitând condamnarea acestora pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă prevăzută de art. 260 alin. 1 C.p.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria ………, s-a format dosarul nr. ……….. în cadrul căruia prin rezoluţia din data de ………., procurorul a confirmat propunerea de neîncepere a urmăririi penale, reţinând, în esenţă, că actele premergătoare efectuate în cauză nu au confirmat aspectele reclamate, situaţia de fapt relatată de cei trei martori fiind confirmată şi de numitul …………

Soluţia atacată de către procuror a fost menţinută atât de către procurorul ierarhic superior cât şi de instanţa de judecată.

Ulterior, petentul a formulat mai multe plângeri penale prin care a solicitat a se efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de mărturie mincinoasă de către numitul ………, plângere ce a făcut obiectul dosarului nr. ……… al Parchetului de pe lângă Judecătoria ………, în care prin rezoluţia din data de ……….procurorul a confirmat propunerea de neîncepere a urmăririi penale faţă de numitul ……….. sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 260 alin. 1 C.p.c, mărturie mincinoasă, reţinând că actele premergătoare efectuate în cauză nu au dovedit existenţa faptei reclamate.

Soluţia procurorului ierarhic superior a menţinut rezoluţia mai sus arătată doar cu privire la ……….., cauza fiind restituită procurorului în vederea adoptării unei soluţii şi faţă de ………….., …………. şi ………….., sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 260 C.p.

Aşadar, plângerea formulată de către petent în baza art. 2781 C.p.p. vizează doar soluţia de neîncepere a urmăririi penale faţă de Cortel Marius Daniel pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 260 alin. 1 C.p.

Trebuie menţionat, în primul rând, faptul că aspectele invocate în conţinutul plângerii de către petent, care vizează legalitatea şi temeinicia sentinţei penale nr. ……… a Judecătoriei ………. nu vor fi analizate de către instanţă, aceste critici putând fi examinate doar în cadrul căilor de atac ce pot fi formulate împotriva acestei hotărâri judecătoreşti.

Cât priveşte soluţia adoptată de către procuror cu privire la acuzaţiile aduse intimatului ……….., instanţa constată că aceasta este legală şi temeinică, urmând a o menţine şi, pe cale de consecinţă, va respinge plângerea petentului ca nefondată, pentru următoarele considerente:

Intimatul ………… a fost audiat în calitate de martor doar în faza actelor premergătoare din dosarul nr. ………… în care s-au făcut cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de mărturie mincinoasă de către …………., …….. şi ………. Prin depoziţia sa, intimatul a confirmat prezenţa celor trei persoane la locul faptei şi a relatat că a văzut incidentul ce a avut loc între petent şi numita ………….

Susţine petentul că depoziţia martorului nu corespunde realităţii întrucât, pe de o parte, acesta nu era acasă pe data de ………… efectuând la acea dată stagiul militar iar, pe de altă parte, din balconul apartamentului în care locuieşte, nu avea posibilitatea să vadă incidentul.

Înscrisurile existente la dosarul de urmărire penală (filele 38 şi 41) infirmă susţinerile petentului relativ la lipsa martorului din localitate.

Cât priveşte imposibilitatea de a fi observat incidentul din balconul locuinţei martorului din cauza unui copac existent chiar în faţa blocului, se reţine că această situaţie de fapt nu a fost confirmată de probele administrate în cauză, fotografiile realizate de către petent, atât cele existente la dosarul de urmărire penală cât şi cele ataşate plângerii, nefăcând dovada împrejurării că martorul nu avea posibilitatea să perceapă evenimentul cu atât mai mult cu cât aceste fotografii au fost realizate la aproape trei ani de la data incidentului.

Pentru considerentele mai sus arătate, plângerea petentului ………….., va fi respinsă ca nefondată.

Petentul va fi obligat la plata sumei de ………. lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete: