Top

Reducere pensie intretinere

SENTINŢA CIVILĂ NR. 669 din 02 martie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 15 decembrie 2008 sub nr. …/327/2008 reclamanta … Maria Nicoleta a chemat în judecată pe pârâtul … Ştefan, solicitând ca în contradictoriu cu autoritatea tutelară – Primăria Municipiului Tulcea să se pronunţe o hotărâre prin care să se dispună încredinţarea minorului Marian Florin, născută la data de …, spre creştere şi educare reclamantei cu obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorului în raport de venitul minim pe economie.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, în urma unei relaţii de concubinaj cu pârâtul a rezultat minorul Marian Florin, născut la 15 aprilie 2006. în urma unor neînţelegeri survenite între ei s-au despărţit la doar trei săptămâni după naşterea minorului, acesta rămânând în grija sa şi a bunicii materne.

Deşi despărţiţi pârâtul s-a preocupat de minor în sensul că a păstrat legătura cu acesta şi a contribuit la întreţinerea sa cu bani şi îmbrăcăminte.

Având în vedere că minorul a fost crescut de către reclamantă, este puternic ataşat sufleteşte, împrejurarea că ea se poate ocupa de creşterea şi educarea lui, că are condiţii materiale mai bune decât pârâtul, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată

În drept au fost invocate dispoziţiile art.65Cod Familiei, cu referire la art.42-43, Cod Familiei, art.100 alin.3, art.101 alin.2, art.107 alin.3, aret.86 şi art.94 din Codul Familiei.

În dovedirea acţiunii s-au depus la dosar de către reclamantă înscrisuri şi totodată s-a dispus efectuarea de anchetă socială la domiciliul părţilor, fiind depuse la dosar referatele de anchetă socială. În dovedirea acţiunii reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu martori şi interogatoriu, iar pârâtul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe în apărare.

Instanţa a încuviinţat în dovedirea acţiunii proba cu martori şi cu interogatoriul pârâtului, fiind audiaţi martorii Marcu Emilia, reclamanta renunţând la audierea martorei Simionov Ana.

Deşi citat cu menţiunea la interogatoriu, pârâtul nu s-a prezentat pentru a răspunde.

Analizând materialul probator administrat în speţă, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

La data de … s-a născut minorul Marian Florin, din relaţia de concubinaj a părţilor. Datorită neînţelegerilor intervenite între părţi aceştia s-au despărţit în fapt, minorul fiind actualmente în grija mamei reclamate, aceasta din urmă fiind plecată în Grecia unde are un loc de muncă şi de unde trimite în permanenţă bani pentru creşterea şi întreţinerea copilului, se interesează de acesta şi ia deseori legătura telefonic cu el.

Se mai reţine că de la data promovării acţiunii, pârâtul nu a contribuit la cheltuieli legate de creşterea şi educarea minorului, deşi vine uneori să-l vadă.

Faţă de cele mai sus expuse se apreciază că este în interesul minorului ca acesta să fie încredinţat spre creştere şi educare mamei reclamante.

Pentru considerentele expuse, instanţa va admite acţiunea şi va încredinţa pe minorul Marian Florin, născut la …, spre creştere şi educare mamei reclamante.

Conform art.86 şi 94 Cod Familiei va fi obligat pârâtul la plata sumei de 135 lei cu titlu de pensie de întreţinere pentru perioada 15.12.2008-1.01.2009 şi la plata sumei de 150 lei lunar cu acelaşi titlu începând cu data de 1.01.2009 în favoarea minorului Florin, născut. la 15.04.2006 până la majoratul acestuia.

Tags: