Top

Uzucapiune

Sentinţa civilă nr.681

Şedinţa publică din 02 martie 2009

Prin cererea înregistrata la Judecătoria Tulcea la 19.09.2008, reclamanţii …. au solicitat instanţei, in contradictoriu cu pârâtele .., sa se constate dobândirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 1272 de metri pătraţi de teren situat in intravilanul localităţii Sf.Gheorghe, judeţul Tulcea prin efectul posesiei utile de lunga durata.

In motivare, reclamanţii arata ca au stăpânit in mod util terenul in discuţie din anul 1956 când a decedat autorul lor, … in calitate de soţi, iar … singur.

In dovedire au fost depuse: certificate de moştenitor, autorizaţii de construcţie, contracte de vânzare-cumpărare, schiţe topografice, certificate de atestare fiscala si au fost audiaţi martorii …

Pârâtele legal citate nu au depus întâmpinare.

Examinând actele si lucrările dosarului, instanţa constata ca reclamanţii din prezenta cauza sunt soţi (…), respectiv fraţi (..) si ca împreuna au folosit terenul de 1272 de metri pătraţi situat in intravilanul localităţii Sf.Gheorghe, judeţul Tulcea, teren care provine de la autorul celor doi fraţi, …. Astfel, pe acest teren atât cei doi soţi, cât si celălalt frate au ridicat cate o construcţie pe care le folosesc si in prezent.

Terenul de 1272 de metri pătraţi, aşa cum arata martorii audiaţi, a fost in permanenta îngrădit, încă de când era stăpânit de către …. (lucru perfect explicabil având in vedere ca terenul se învecinează pe doua laturi cu străzi publice si pe celelalte doua laturi cu case particulare folosite de asemenea in toata perioada).

Asupra acestui teren reclamanţii au exercitat o posesie sub nume de proprietar,lucru care rezulta din certificatele de atestare fiscala depuse la dosar .

Terenul in discuţie este, aşa cum rezulta din adresa de la fila 38, nu se afla in evidenta domeniului public ,astfel ca acesta poate fi uzucapat.

Faţă de toate aceste considerente, instanţa retine ca reclamanţii au avut o posesie utila asupra terenului intravilan de 1272 de metri pătraţi pentru o perioada de peste 50 de ani, astfel ca cerinţele uzucapiunii de lunga durata sunt îndeplinite.

Aşa fiind, instanţa va admite cererea si va constata ca reclamanţii (Bălan Andrei si Maria împreuna in calitate de soţi) au dobândit proprietatea asupra terenului de 1272 de metri pătraţi,teren care este individualizat cadastral potrivit lucrării topografice făcute extrajudiciar de către … si aflata la fila 29 din dosarul cauzei.

Etichete: