Top

Plangere impotriva rezolutiei procurorului

SENTINŢA PENALĂ NR. 245

Şedinţa publică din 10 martie 2009

INSTANŢA

La data de .., sub nr. .. s-a înregistrat pe rolul .. plângerea formulată de către petentul .. împotriva ordonanţei nr. .. din .. a Parchetului de pe lângă .

În motivarea plângerii petentul a arătat că prin ordonanţa mai sus arătată i s-a aplicat o amendă în cuantum de 200 lei pe care nu o poate achita întrucât nu realizează venituri.

S-a înaintat la dosarul cauzei dosarul de urmărire penală nr. …

Examinând plângerea petentului în raport de actele şi lucrările dosarului de urmărire penală şi de dispoziţiile legale incidente în cauză instanţa constată că aceasta nu este întemeiată, urmând a o respinge ca atare, pentru următoarele motive:

Prin ordonanţa nr. .. a Parchetului de pe lângă .. s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală a petentului .. aspectele săvârşirii infracţiunii de furt calificat prevăzute de art. 208 alin 1 – 209 alin 1 lit a, g şi i cod penal.

Pentru a adopta această soluţie procurorul, funcţie de modul de săvârşire a faptei, de lipsa antecedentelor penale şi de vârsta invinuiţilor, de motivaţia acestora şi de valoarea prejudiciului a concluzionat că fapta, prin conţinutul ei concret nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni aplicarea unei amenzi administrative fiind suficientă pentru reeducarea învinuiţilor.

Procurorul ierarhic superior a menţinut soluţia mai sus arătată, respingând plângerea formulată de către petent, în baza disp. art. 278 Cod pr penală, ca neîntemeiată.

Se constată că, în cauză, nu soluţia de scoaterea de sub urmărire penală se contestă de către petent, ci cuantumul amenzii administrative, considerând că este prea mare în raport de mijloacele financiare de care dispune. Or, această critică nu poate face obiectul plângerii formulate în baza art. 2781 Cod pr penală.

Prin urmare, instanţa va respinge plângerea petentului … în municipiul .., domiciliat în municipiul .. judeţul .., C.N.P…., împotriva ordonanţei nr. .., ca nefondată şi pe cale de consecinţă, acesta va fi obligat la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete: