Top

Reabilitare

SENTINŢA PENALĂ Nr. 239

Şedinţa publică de la 09 Martie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.02.2009, petentul _ a solicitat instanţei să constate reabilitarea sa judecătorească cu privire la pedeapsa de 1 an si 2 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.26 raportat la 208-209 lit. a) C.p., aplicată prin sentinţa penală nr.437/15.05.1990 a Judecătoriei Târgu Jiu.

În motivarea cererii, petentul a arătat că după aplicarea acestei pedepse nu a mai suferit nici o condamnare, iar în această perioadă a avut asigurată existenţa prin muncă cinstită, a avut o bună conduită şi că a achitat despăgubirile şi cheltuielile judiciare la plata cărora a fost obligat.

Se mai arată că în prezent este angajat al SC Miomar Conf SRL, pe perioadă nedeterminată din data de 01.09.2005.

În dovedirea cererii, au fost anexate la dosar copii ale următoarelor acte: caracterizare din partea societăţii la care lucrează, fişa de cazier judiciar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr.437/15.05.1990 a Judecătoriei Târgu Jiu_ a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 2 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.26 raportat la 208-209 lit. a) C.p., pedeapsă care în baza art. 2 din Decretul Lege din 04.01.1990 a fost constatată graţiată.

Din referatul întocmit de Judecătoria Târgu Jiu – Biroul de Executări Penale rezultă că sentinţa penală nr.437/15.05.1990 a Judecătoriei Târgu Jiu a rămas definitivă prin nerecurare, la data de 27.05.1990.

Potrivit art. 135 alin.1 lit. a C.p., condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanţa judecătorească în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an până la 5 ani, după trecerea unui termen de 4 ani la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate, cu îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de art. 137 C.p. şi anume, condamnatul să nu mai fi suferit o nouă condamnare în acest interval de timp, să aibă asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste, să fi avut o bună conduită şi să-şi fi achitat cheltuielile de judecată şi despăgubirile la plata cărora a fost eventual obligat prin hotărârea de condamnare.

Termenul de reabilitare, în conformitate cu dispoziţiile art. 135 alin.1 lit. a C.p. este de 4 ani şi 7 luni, termen ce a început să curgă de la data rămânerii definitive, respectiv 27.05.1990, având în vedere că s-a constatat graţierea după emiterea actului de graţiere. Faţă de cele mai sus enunţate, instanţa constată că împlinirea termenului de reabilitare judecătorească a avut loc la data de 26.12.1994.

Din certificatul de cazier judiciar aflat la dosar, instanţa reţine că în tot acest interval de timp şi până în prezent, petentul nu a mai suferit o nouă condamnare.

De asemenea, petentul are asigurată existenţa prin muncă, fiind angajat cu contract de muncă la SC Miomar Conf SRL.

Faţă de aceste considerente, constatând că petentul îndeplineşte cumulativ condiţiile cerute de art. 137 C.p., în baza art. 135 coroborat cu art. 137 C.p., instanţa urmează să admită cererea formulată de către acesta şi să dispună reabilitarea judecătorească a petentului în raport cu pedeapsa de 1 an si 2 luni închisoare, pedeapsă constatată graţiată în baza art. 2 din Decretul Lege din 04.01.1990, aplicată prin sentinţa penală nr.437/15.05.1990 a Judecătoriei Târgu Jiu, definitivă prin nerecurare.

În baza art. 192 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Etichete: