Top

Art. 260 alin 1 c.p.

S.p. nr. 265/12 martie 2009

Prin rechizitoriul nr. ………….. septembrie 2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor ………… pentru comiterea infracţiunii de mărturie mincinoasă prevăzută de art. 260 alin. 1 c.pen.

Prin actul de sesizare s-a reţinut că la data de 27 februarie 2008 inculpatul ……………, în calitate de martor în dosarul nr. 2845/327/2007 al Judecătoriei Tulcea a făcut afirmaţii mincinoase cu privire la o împrejurare esenţială asupra căreia a fost întrebat şi anume dacă …………… a fost internat la Spitalul Judeţean Tulcea în a doua jumătate a lunii noiembrie 2005.

De asemenea, s-a reţinut că la data de 1 noiembrie 2007 inculpata ………….., tot în calitate de martor în dosarul nr. 2845/327/2007 al Judecătoriei Tulcea a făcut afirmaţii mincinoase cu privire la aceeaşi împrejurare esenţială asupra căreia a fost întrebată respectiv, dacă ………… a fost internat la Spitalul Judeţean Tulcea în a doua jumătate a lunii noiembrie 2005.

Prezenţi în faţa instanţei, inculpaţii nu au recunoscut săvârşirea infracţiunilor de care sunt acuzaţi.

Analizând cauza, instanţa reţine în fapt următoarele:

Prin rechizitoriul nr. ………./P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor …………….. pentru comiterea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale prevăzută de art. 288 alin. 1 c.pen. şi Apostol Paul Peiciu pentru comiterea infracţiunii de uz de fals prevăzută de art. 291 c.pen., reţinându-se că numita ……………, asistentă şefă în cadrul Spitalului Judeţean Tulcea – Secţia Medicală I a falsificat biletul de ieşire din spital nr. ……….. noiembrie 2005 cu prilejul întocmirii acestuia, atestând în mod nereal că numitul Apostol Paul Peiciu a fost internat în Spitalul Judeţean Tulcea în perioada 18-22 noiembrie 2005 şi a falsificat semnătura medicului …………r, iar numitul ………… a depus înscrisul oficial astfel falsificat la data de 13 decembrie 2005 în dosarul nr. 6148/2004 al Judecătoriei Tulcea cu scopul de a demonstra că nu s-a putut prezenta la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” la data de 21 noiembrie 2005.

La Judecătoria Tulcea s-a format dosarul nr. 2845/327/2007.

În timpul judecării cauzei, pentru dovedirea nevinovăţiei sale, …………. a solicitat, iar instanţa a admis, audierea în calitate de martori a soţiei sale ………… şi a numitului ……………

În declaraţia sa dată în faţa instanţei la data de …………, inculpata ……… a arătat că în a doua jumătate a lunii noiembrie 2005 soţul său a fost internat în Spitalul Judeţean Tulcea şi că în perioada internării l-a vizitat de 3-4 ori fără să fie înregistrată în vreo evidenţă a vizitatorilor, de fiecare dată fiind singură.

De asemenea, inculpatul ………….., în declaraţia din 27 februarie 2008, a arătat că este prieten din copilărie cu Apostol Paul Peiciu, că din anul 2005 a fost numit director executiv la o societate comercială a cărei reorganizare o gestiona firma condusă de …………… şi că în cursul lunii noiembrie 2005 l-a vizitat o singură dată pe inculpat în timp ce acesta se afla internat în Spitalul Judeţean Tulcea, fără a fi înregistrat, întâlnirea având loc pe unul din holurile spitalului.

Prin sentinţa penală nr. 210/3 martie 2008 a Judecătoriei Tulcea …………şi ……… au fost condamnaţi la pedepse cu închisoarea, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pentru infracţiunile pentru care au fost trimişi în judecată, declaraţiile inculpaţilor (martori atunci) ……. şi ………… fiind înlăturate de instanţă deoarece, pe lângă faptul că sunt subiective într-un grad ridicat datorită apropierii faţă de inculpat, nu se pot corobora între ele, mai mult chiar contrazicându-se între ele sau în raport cu cea a lui ………..

S-a mai stabilit de asemenea că numitul ……. nu a fost internat în Spitalul Judeţean Tulcea în perioada ……… noiembrie 2005, această situaţie de fapt fiind menţinută atât de instanţa de apel cât şi de cea de recurs, modificările sentinţei de fond operând doar în ce priveşte individualizarea pedepselor (la apel) şi respectiv pericolul social al faptelor (la recurs).

Or, în condiţiile în care s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat că ……… nu a fost internat în Spitalul Judeţean Tulcea în perioada …….. noiembrie 2005, este evident că declaraţiile date atât de inculpatul ……….. cât şi de ……….. în sensul că ………. a fost internat în acea perioada în Spitalul Judeţean Tulcea fiind vizitat de către martori nu corespund adevărului.

Prin declaraţiile martorilor propuşi în prezenta cauză inculpaţii au încercat să dovedească faptul că ceea ce au declarat în dosarul nr. ………… este real, respectiv că …………… a fost internat în Spitalul Judeţean Tulcea şi a fost vizitat de către inculpaţi, însă nu au reuşit, pe de o parte pentru că, aşa cum am arătat, s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat că ……….. nu a fost internat în spital, iar pe de altă parte martorii propuşi şi audiaţi au fost de asemenea subiectivi, unul fiind socrul iar celălalt cumnatul inculpatei …………….

Mai mult decât atât, în ce priveşte pe martorul ….., tatăl lui …..………, din nicio declaraţie dată atât în dosarul 2845/327/2007 cât şi în prezenta cauză nu rezultă că acesta l-ar fi vizitat pe fiul său la spital aşa cum susţine în declaraţia sa din data de 5 martie 2009. Nici ………. nici …………….. şi nicio altă persoană nu a făcut vreo referire la vizita pe care ………. a făcut-o fiului său la spital.

De asemenea, este inexplicabil cum niciuna din persoanele care l-au vizitat pe Apostol Paul Peiciu (persoane apropiate acestuia) nu a putut spune care este medicul care l-a consultat (la care a fost internat acesta) şi nici nu a intrat în salonul în care era internat Apostol Paul Peiciu, toate vizitele consumându-se pe holurile spitalului.

La toate acestea se adaugă evidenţele Spitalului Judeţean Tulcea în care Apostol Paul Peiciu nu figurează ca fiind internat în perioada respectivă precum şi declaraţiile martorilor ………… din care rezultă că era practic imposibilă o internare fără ca aceasta să fie evidenţiată în registrele unităţii spitaliceşti, coroborate şi cu declaraţiile martorului ………., care a arătat că în perioada 18-22 noiembrie 2005 l-a văzut în mun. Tulcea pe …………

Astfel fiind, instanţa constată că declaraţiile date de inculpaţii ……… şi ………… în dosarul nr. 2845/327/2007 al Judecătoriei Tulcea cu privire la faptul că …………… a fost internat în Spitalul Judeţean Tulcea în perioada 18-22 noiembrie 2005 nu corespund adevărului.

Faptele celor doi inculpaţi de a face, în calitate de martori, afirmaţii mincinoase cu privire la această împrejurare esenţială, de care depindea soluţia pronunţată în dosarul nr. 2845/327/2007 întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de mărturie mincinoasă prevăzută de art. 260 alin. 1 c.pen.

Din fişele de cazier judiciar al celor doi inculpaţi rezultă că inculpata ………. se află la primul conflict cu legea penală, iar inculpatul …………… a comis fapta în stare de recidivă postexecutorie faţă de pedeapsa de un an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 2105/2001 a Judecătoriei Tulcea, pedeapsă din a cărei executare inculpatul a fost liberat condiţionat la data de 12 martie 2003 cu un rest de 212 zile închisoare.

Drept urmare, în ce priveşte pe inculpatul ……………. instanţa va reţine şi aplica şi dispoziţiile art. 37 lit. b c.pen. privitoare la recidiva postexecutorie.

Faptele prezintă, în opinia instanţei, un pericol social major, avându-se în vedere că prin aceasta s-a încercat inducerea în eroare a unei instanţe de judecată în vederea înlăturării răspunderii penale a unei persoane.

Ţinând cont de acest pericol social, de modul şi împrejurările comiterii faptelor (……….. este soţia lui …….. este un vechi prieten al acestuia), de persoana inculpaţilor care nu au recunoscut comiterea faptelor, iar ……….. este şi recidivist, instanţa urmează ca în temeiul art. 260 alin. 1 c.pen. să condamne pe inculpatul …… la o pedeapsă de 1 an şi nouă luni închisoare (făcându-se şi aplicarea art. 37 lit. b c.pen.), iar pe inculpata ……….. să o condamne în baza aceluiaşi text de lege la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare.

Se vor interzice inculpaţilor drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b c.pen. pe durata prevăzută de art. 71 c.pen.

În ce priveşte pe inculpata …………….., întrucât sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 81 şi art. 71 alin. 5 c.pen. şi apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie, instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor pe o durată de 3 ani şi 6 luni.

Se va atrage atenţia inculpatei ………….. asupra consecinţelor revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Potrivit art. 191 c.pr.pen. inculpaţii vor fi obligaţi la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare către stat, câte 200 lei fiecare.

Etichete: