Top

Plangere impotriva rezolutiei procurorului

SP.279/18.03.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI PENALE DE FATA:

1. Petentul …………….. a formulat in temeiul art. 2781 Cod de Procedura Penala o plângere indreptata împotriva rezoluţiei de începere a urmăriri penale data de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea in dosarul nr. 1238/P/2006. In motivarea plângerii sale, petentul a arătat ca la data de 04.04.2006, a înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea o plângere penala împotriva intimaţilor ………… si ………….., întrucât aceştia au savarsit infracţiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanei, prin furnizarea de informaţii medicale confidenţiale lui ………….. de către ………….. Astfel, potrivit declaraţiei date data de 04.10.2007 in dosarul nr. 2845/327/2007 al Judecătoriei Tulcea, aceasta din urma ar fi recunoscut ca ar fi furnizat informaţii confidenţiale despre petent, in sensul ca acesta nu a fost internat in spital, la solicitarea lui …………….. Acest lucru este considerat de către petent ca fiind contrar dispoziţiilor legale cuprinse in art. 21 din legea nr. 46/21.01.2003 privind drepturile pacientului, dar si in art. 33, 41 si 44 din Codul de Etica si Deontologie Profesionala al Asistentului Medical si al Moasei, care interzice divulgarea secretului profesional in lipsa acordului pacientului. De asemenea, având in vedere faptul ca in rezoluţia de respingere a plângerii formulate la prim – procurorul parchetului se face referire la tardivitatea acesteia, petentul apreciază ca rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale nu i-ar fi fost comunicata in mod procedura întrucât nu mai locuia la adresa indicata in plângerea penala. Pe cale de consecinţa, petentul a solicitat admiterea plângerii, desfiinţarea rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale si trimiterea cauzei la procuror in vederea începerii urmăririi penale.

2. Legal citaţi, intimaţii au fost prezenţi in instanţa, fiind asistaţi de către aparator ales.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, PROBELE SI APARARILE PARTILOR, INSTANTA RETINE URMATOARELE:

3. La data de 05.04.2006, petentul ………… a formulat o plângere penala împotriva intimaţilor ……….. si ……………, arătând ca primul ar fi instigat-o pe cea din urma sa ii furnizeze informaţii medicale confidenţiale referitoare la persoana sa (respectiv copia unui bilet de ieşire din spital – fila 8 dosar urmărire penala).

4. In urma cercetărilor efectuate in cauza, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea a dispus la data de 10.05.2007 neînceperea urmăririi penale fata de ……….. si ……………, întrucât faptele reclamate de către petent nu exista. S-a arătat in motivarea acestei soluţii ca in realitate petentul nu a fost niciodată internat in Spitalul Judeţean de Urgenta Tulcea, iar biletul de ieşire din spital depus intr-un alt dosar aflat pe rolul instanţei era fals, fiindu-i eliberat in mod fraudulos de către un cadru medical (asistenta medicala Coca Rodica).

5. Împotriva acestei soluţii, petentul a formulat plângere la procurorul ierarhic superior, plângere care a fost respinsa prin rezoluţia din data de 25.06.2008. S-a considerat ca întrucât petentul nu a fost internat in perioada 18.11.2005 – 22.11.2005 in Spitalul Judeţean de Urgenta Tulcea, cei doi intimaţi nu avea cum sa furnizeze nici un fel de informaţii medicale confidenţiale despre petent. Totodată s-a arătat ca plângerea formulata a fost introdusa tardiv, prin depăşirea termenului de 20 de zile de la comunicare. In ciuda acestuia fapt insa, plângerea a fost respinsa ca „neîntemeiata”.

6. Instanţa apreciază ca in cauza soluţiile date de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea sunt legale si temeinice. Astfel, din relaţiile comunicate de către Direcţia de Audit si Control din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, de către Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea si de către Spitalul Judeţean de Urgenta Tulcea (filele 19 – 21 dosar urmărire penala) rezulta ca petentul ……………. nu a fost internat in respectiva unitate spitaliceasca in perioada invocata, neexistând foaie de observaţie sau înregistrare in registrul de internări pe numele sau, numărul foii de observaţie menţionat pe biletul de ieşire din spital aparţinând unei alte paciente (fila 18 dosar urmărire penala).

7. De asemenea, din probele administrate in cauza nu rezulta ca duplicatul biletului de ieşire din spital ar fi fost obţinut de către ………… de la ……………… Mai mult decât atât, probele indica faptul ca acest înscris a fost obţinut de către ……………., prin obţinerea unei copii din dosarul nr. 457/C/2006 (fila 17 dosar de urmărire penala).

8. In ultimul rând, in condiţiile in care biletul de ieşire din spital exista deja in dosarul nr. 457/C/2006, informaţiile medicale conţinute de acest înscris nu mai aveau caracter confidenţial, ele fiind cunoscute cel puţin de către părţile din respectiva cauza.

9. Prin urmare, instanţa apreciază ca plângerea formulata de către ……………. este nefondata, urmând a fi respinsa ca atare, cu obligarea petentului la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat in prezenta cauza, precum si la plata cheltuielilor judiciare făcute de intimatul ………. (onorariu de avocat).

Etichete: