Top

Suspendarea civilă delictuală

Rezumatul speţei:

Prin acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria Făurei sub nr.1196/22819.11.2009, reclamantul B.S. a chemat în judecată pârâtul D.S. solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 4000 lei cu titlu de daune morale şi cheltuieli spitalizare.

În motivarea cererii sale reclamantul arată că în data de 22.03.2009, în jurul orelor 15,30 a fost lovit de pârâtul D.S, creindu-i-se leziuni ce au necesitat pentru vindecare 3- 4 zile îngrijiri medicale.

În dovedirea cererii sale, reclamantul a propus proba cu martori şi înscrisuri în care sens a depus la dosar copii de pe chitanţa seria BR nr.9207675/2009 din care rezultă că a achitat Spitalului Judeţean Brăila suma de 38 lei cheltuieli spitalizare, chitanţa nr.013944/27.04.2009 cu care a achitat suma de 357,35 lei cheltuieli spitalizare, biletul de ieşire din spital din 24.03.2009, certificat medico- legal 218/15.03.2009 emis de Serviciul de Medicină Legală Brăila care atestă că reclamantul prezenta leziuni ce au necesitat pentru vindecare 3- 4 zile îngrijiri medicale, adresa Spitalului Judeţean Brăila prin care s-a comunicat reclamantului B.S. că are un debit de 23,5 lei c/val.serviciu medical, chitanţa nr.33/24.04.2009 cu care a achitat suma de 30 lei.

Din declaraţiile martorilor C.S. şi M.E. audiaţi, rezultă că în data de 22.03.2009 reclamantul B.S.a fost lovit cu un băţ de către pârât, cupă care a fost transportat la Spitalul Judeţean Brăila unde a fost internat, iar după externare nu a mai putut munci o perioadă de o lună.

Analizând probele administrate în cauză, înscrisurile şi declaraţiile martorilor audiaţi, instanţa a constatat că pârâtul a lovit reclamantul, că urmare acestei fapte i-a produs leziuni pentru vindecarea cărora a fost internat şi acesta a achitat cheltuieli de spitalizare de 449,25 lei, că în cauză sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale prevăzute de art.998, 999 Cod civil, motiv pentru care a admis în parte pretenţiile reclamantului şi a obligat pârâtul la plata integrală către reclamant a cheltuielilor de spitalizare şi numai în parte a daunelor morale de 15.000 lei ca echivalent a durerii fizice pricinuite.

Etichete: