Top

Model act constitutiv trei asociati (S.R.L.)

« 1 2 3 Vezi toate paginile»

Art.20.DIZOLVAREA SOCIETATII

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii :

  1. trecerea timpului stabilit pentru durata societatii
  2. imposibilitatea realizarii obiectului societatii
  3. declararea nulitatii societatii
  4. hotararea adunarii generale
  5. hotararea tribunalului,la cererea oricarui asociat,pentru motive temeinice,precumneantelegerile grave intre asociati,care impiedica functionarea societatii
  6. deschiderea procedurii lichidarii judiciare

In caz de retragere a unuia sau unora dintre asociati si nr. asociatilor s-a redus la unul singur,societatea va continua cu un singur asociat in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata,in caz de dizolvare societatea va fi lichidata.

Procedura lichidarii este cea prevazuta de lege.

In cazul prevazut la lit.a),asociatii trebuie sa fie consultati,cu cel putin un an inainte de expirarea duratei societatii cu privire la eventuala prelungire a acesteia.In lipsa,la cererea oricaruia dintre asociati,tribunalul va putea dispune,prin incheiere,efectuarea consultarii.

Art.21.LICHIDAREA SOCIETATII

In caz de dizolvare,societatea va fi lichidata conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicata.

Art.22.CLAUZE DE SUCCESIUNE

In caz de deces al unui dintre asociati,societatea isi poate continua activitatea cu acceptarea mostenitorilor legali.

Art.23.LITIGII

Litigiile societatii cu personae fizice sau juridice romane sunt in competenta instantelor din Romania.

Litigiile personalului roman angajat de societate ,ivite in raporturile cu aceasta,se rezolva in conformitate cu legislatia muncii din Romania.

Toate cheltuielile ocazionate de constituirea societatii vor fi inregistrate in contabilitatea societatii si vor fi recuperate din primul bilant contabil.

Redactat in sase exemplare,din care s-au eliberat cinci exemplare.

Asociati:

1………………………

2……………………..

3…………………….

« 1 2 3 Vezi toate paginile»