Top

Plângere contraventionala. Înlaturarea expertizei nefundamentata pe cercetari stiintifice în accidente de trafic rutier

Dosar nr.67/179/2008

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr.784/22.10.2008

Prin plângerea contraventionala adresata Judecatoriei Tulcea si înregistrata pe rolul acestei instante la data de 3.08.2007 , petenta G.A. a contestat procesul verbal de contraventie seria AY nr. 0159826 din 24.07.2007, încheiat de I.P.J. Tulcea , solicitând anularea procesului-verbal .

În motivarea plângerii a aratat petenta ca în ziua de 24.07.2007, deplasându-se cu autoturismul marca BMW , în localitatea C. a fost implicata într-un eveniment rutier , în urma caruia au rezultat avarii ale celor doua autovehicule implicate , eveniment rutier apreciat de catre petenta a fi produs din culpa celuilalt conducator auto implicat în evenimentul rutier , contrar retinerilor din procesul verbal de contraventie .

A aratat petenta ca la data sus mentionata , în localitatea C. , a realizat o manevra de depasire a unui autotir , moment în care un alt autotir s-a angajat în realizarea unei manevre de depasire , intrând în coliziune cu spatele autovehiculului sau , în timp ce realiza depasirea celuilalt autotir aflat în fata sa .

Mai arata petenta ca a realizat manevra de depasire dupa ce s-a asigurat din fata si din spate si a semnalizat intentia de realizare a manevrei de depasire , agentul constatator sustinându-se în esenta ca în mod eronat a retinut culpa sa exclusiva în producerea evenimentului rutier .

În drept plângerea contraventionala nu a fost motivata .

În sustinerea plângerii petenta a depus în copie , procesul-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei .

Intimata legal citata nu s-a prezentat la judecata cauzei si nu a formulat întâmpinare .

La termenul de judecata din data de 11.12.2007 , instanta din oficiu, a invocat exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei Tulcea .

Prin sentinta civila nr.3533/11.12.2007 Judecatoria Tulcea a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Babadag , retinându-se ca potrivit art.137 alin.1 din codul de procedura civila , instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura , precum si asupra celor de fond care fac de prisos , în tot sau în parte , cercetarea în fond a pricinii .

S-a retinut ca raportat la prevederile disp. art. 32 alin.2 al.2 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor competenta solutionarii plângerii împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii apartine judecatoriei în a carei circumscriptie a fost savârsita contraventia , aceste norme stabilind o competenta teritoriala de ordine publica , potrivit art. 159 pct.3 c.p.c. , de la care nu se poate deroga .

Cum contraventia retinuta de agentul constatator în sarcina petentei a fost savârsita pe raza localitatii C. , care se afla în circumscriptia Judecatoriei Babadag , s-a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Babadag .

Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Babadag .

În cauza s-a încuviintat proba testimoniala cu 2 martori si s-a încuviintat proba cu expertiza auto având ca obiectiv : stabilirea modalitatii de producere a accidentului rutier , în functie de avariile produse autoturismelor implicate si stabilirea culpei persoanei care a produs accidentul .

La termenul de judecata din data de 9 aprilie 2008 petenta a renuntat la proba testimoniala încuviintata învederând ca unul din martori este plecat în strainatate , iar celalalt martor era în grad prohibit de lege , fiind fratele sau .

Cauza a fost solutionata cu introducerea asiguratorului Allianz Tiriac Asigurari .

Prin adresa nr.3185/18.06.2008 Allianz Tiriac Asigurari SA a comunicat instantei dosarul de dauna auto nr.07/121/00394/AAF/PD00083 înfiintat în urma avariilor suferite de auto cu nr. de înmatriculare B 50 HYM asigurat facultativ la SC Allianz Tiriac Asigurari SA , urmare accidentului rutier din data de 24.07.2007 de care se face vinovata petenta conform procesului verbal în speta .

Deasemenea s-a mai învederat ca dosarul de dauna s-a efectuat în baza politei de asigurare facultativa ( Casco ) nr.40004502/8.02.2007 eliberata pentru S.C. Afin Leasing Ifn SA .

S-a mai aratat ca desi a fost convocata la conciliere pentru recuperarea sumei cu titlu de despagubire pentru asigurarea facultativa , petenta nu s-a prezentat , fiind reprezentata de numitul O.R. , care s-a recomandat ca fiind sotul acesteia , si care a comunicat ca nu detine o copie a contractului de raspundere civila seria 6248000235/8.08.2006 eliberat în Spania, astfel cum a sustinut petenta , învederând ca sotia sa nu se face vinovata de producerea accidentului rutier , motiv pentru care va contesta procesul verbal de contraventie .

S-a mai sustinut ca având în vedere faptul ca petenta nu detine ( sau nu a detinut ) o copie a politei de asigurare civila auto obligatorie , un numar al acesteia fara cunoasterea asiguratorului care a eliberat-o face imposibila recuperarea sumelor platite ca despagubire .

S-a mai solicitat respingerea plângerii contraventionale si mentinerea ca legal a procesului verbal de contraventie , urmând ca societatea asiguratoare sa îsi recupereze sumele platite cu titlu de despagubire , pe cale civila .

Analizând lucrarile dosarului , prin prisma materialului probator administrat în cauza , instanta retine urmatoarele :

Prin procesul verbal de contraventie seria AY nr. 0159826 din 24.07.2007 , încheiat de I.P.J. Tulcea , s-a retinut ca petenta a condus autoturismul marca BMW , pe DN 22D , în localitatea C. , iar la efectuarea manevrei de depasire a unui autotir , nu s-a asigurat corespunzator din spate , neobservând ca în acelasi timp era depasita de autotractorul Iveco cu nr. de înmatriculare B 50 HYM , condus de numitul G.S. , cu care a intrat în coliziune , fapta comisa retinându-se ca constituie contraventia prev. de art.118 lit.a din HG 1391/2006 si sanctionata cu 234 lei amenda contraventionala conform art. 101 alin.3 lit.a din OUG 195/2002 , aplicându-i-se si masura complementara a retinerii permisului de conducere .

În procesul-verbal au fost consemnate urmatoarele avarii la autovehiculul condus de catre petenta : parbriz spate , aripa spate stânga înfundata , tripla spate stânga sparta , bara protectie spate , capota portbagaj , plafon , parbriz .

La autovehiculul condus de catre numitul G.S. s-au retinut urmatoarele avarii : bara si masca fata spate , semnalizare dreapta sparta , scara dreapta rupta , semnalizare laterala desprinsa .

Petenta a semnat procesul verbal de contraventie fara a avea obiectiuni , în rubrica privind obiectiunile sale , petenta mentionând ca nu are nicio obiectiune .

În ceea ce priveste raportul de expertiza tehnica judiciara auto instanta retine caracterul subiectiv al acestuia pentru urmatoarele considerente :

Cu privire la dinamica producerii accidentului , expertul a aratat ca în lipsa unor elemente care sa clarifice modalitatea de producere a evenimentului rutier , apreciaza ca nu se poate efectua o determinare riguroasa a conditiilor în care s-a produs accidentul , doar pe baza documentatiei depusa la dosar , însa tinând cont de staruinta petentei care prin formularea plângerii contraventionale nu recunoaste culpa retinuta de organele de politie , apreciaza ca ar fi putut exista o stare de fapt care sa sustina plângerea petentei , motivat de faptul ca soferul autotrenului rutier – G.S. recunoaste în declaratiile sale ca autoturismul din fata sa efectua manevre de viraj stânga dreapta pe sensul de mers , astfel ca poate fi indicata o sinergie a producerii evenimentului rutier , retinându-se în esenta concluziile sus retinute , concluzii ce nu au ca suport cercetari stiintifice .

Prin raportul de expertiza efectuat în cauza s-a concluzionat ca în raport de conditiile de drum si trafic retinute din probele administrate în dosar , accidentul rutier s-a produs din vina conducatorului auto G.S. , care , probabil , circulând cu o viteza peste limita legala de deplasare prin localitate , nu a manifestat diligenta necesara înainte de luarea deciziei de a intra în depasire si de a nu acorda o mai mare atentie necesitatii de a efectua manevra de depasire a unui autoturism , astfel ca , apropiindu-se lansat de locul producerii accidentului , a intrat în coliziune frontal -dorsala cu autoturismul condus de petenta , aflat în prima manevra de depasire a unui alt autovehicul de mare tonaj.

Intimatul a formulat obiectiuni la raportul de expertiza învederând ca expertul nu a efectuat expertiza din punct de vedere tehnic raportat la dispozitiile legale , nu masurat lungimea tronsonului de drum pentru a putea exprima o concluzie legala si a facut aprecieri contradictorii în cuprinsul raportului de expertiza , astfel la punctul 2 al raportului – Dinamica producerii accidentului expertul a învederat : ” apreciez ca se poate efectua o determinare riguroasa a conditiilor în care s-a produs accidentul doar pe baza documentelor depuse la dosar , însa tinând cont de staruinta reclamantei ca ar putea exista o stare de fapt care sa sustina plângerea reclamantei „.

Deasemenea s-a mai învederat ca expertul trebuia sa se raporteze la dispozitiile legale ale O.U.G. 195/2002 si a Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 , iar în calitate de expert trebuia sa masoare lungimea drumului pentru a se putea raporta la dispozitiile legale , în sensul ca semnalizarea manevrei de depasire si revenire se face în localitate de la o distanta de 50m , si pornind de la acest aspect putea stabili daca acea manevra de pendulare efectua de contravenienta se efectua .

De asemenea expertul în mod gresit se bazeaza pe ” omisiunea ” celuilalt conducator auto care nu a spus nici ca a semnalizat nici ca nu a semnalizat , luând aceasta omisiune ca o recunoastere a faptului ca nu a semnalizat .

În raspunsul la obiectiuni expertul a reiterat aceleasi concluzii .

În general , printr-un raport de expertiza judiciara auto , expertul transmite o convingere bazata pe cercetari stiintifice . Argumentarea trebuie sa fie indisolubil legata de continutul obiectiv al faptelor stabilite în procesul expertizei , ca prezentând o reproducere rationala a realitatii .

Particularizând la investigarea accidentelor de circulatie rutiera , expertiza are ca principal obiectiv stabilirea împrejurarilor în care a avut loc accidentul pe baza urmelor create pe si de autovehiculul pe segmentul de drum respectiv .

În stabilirea dinamicii producerii unui accident rutier o importanta deosebita o are stabilirea marimii vitezei si , mai ales , aceleia avute de autovehicule în momentul premergator producerii impactului .

Viteza de deplasare avuta de autovehicule în momentul premergator impactului poate fi determinata cu un grad redus de incertitudine pe baza stabilirii partilor de energie initiala a vehiculului , consumate de acesta pâna la oprire .

În lipsa unor elemente de lucru stiintifice , concluziile expertului constând în aprecierile asupra dinamicii producerii accidentului nu pot fi decât subiective .

Stabilirea textelor de lege încalcate de participantii la eveniment este atributul agentului constatator , iar în cazul în care procesul verbal întocmit de acesta este contestat , stabilirea dispozitiilor legale încalcate revine exclusiv instantei de judecata în urma administrarii probelor pe care le considera necesare.

Cauzele care înlatura caracterul contraventional al faptei se constata numai de instanta de judecata , astfel încât aprecierile expertului nefundamentate pe cercetari stiintifice , se apreciaza ca neavenite .

Coroborând mentiunile înscrise de petenta în procesul verbal contestat potrivit carora ” nu am nicio obiectiune ” , instanta retine temeinicia situatiei de fapt retinuta în procesul verbal întocmit de agentul constatator , neputându-se aprecia raportul de expertiza , pentru considerentele sus retinute , ca fiind de natura sa înlature prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului verbal contestat .

Se apreciaza ca forta probanta a acestuia nu a fost înlaturata în cauza, instanta urmând a respinge plângerea ca nefondata

Etichete: