Top

Constatare dobândire titlu de proprietate. Condiţii de admisibilitate

Dosar nr.48/179/2008

Domeniu alocat : contracte

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 158/27.03.2008

Titlu: Constatare dobândire titlu de proprietate. Conditii de admisibilitate

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. 48/179/2008 din 21.01.2008 , reclamantele C.E. si C.D. au chemat în judecata Consiliul local al comunei Ceamurlia de Jos prin Primar , solicitând ca pe cale de hotarâre judecatoreasca sa se constate ca sunt proprietarele imobilului din satul Lunca , comuna Ceamurlia de Jos , judet Tulcea , compus din 4783,83 mp teren si o locuinta construita din chirpici acoperita cu tigla , cu 4 camere , bucatarie , magazie si anexe gospodaresti , ca au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului-teren si constructii – prin uzucapiune , pentru teren si prin accesiune reala imobiliara pentru constructii , fara cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii reclamantele au aratat ca C.A. ( decedat la 24.11.1987) si C.E., soti , nelocalnici la acea data , au intrat în anul 1961 în posesia unui teren de 4783,83 mp la adresa din actiune , pe care au construit o locuinta din chirpici , acoperita cu tigla , cu patru camere , bucatarie , magazie si anexe gospodaresti în intravilanul satului Lunca.

De atunci C.A.si E. au avut o posesie neîntrerupta publica si sub nume de proprietar pâna în anul 1987.

Dupa acea data , decedând C.A. , C.E. a avut posesia împreuna cu fiica sa C.E., pâna azi.

S-a mai motivat faptul ca ceilalti mostenitori ai sotilor C.A.si E. , respectiv I. , C., D. , S., D. , S.si D. , au renuntat la mostenire conform certificatului de mostenitor nr.143/30.07.2007 , recunoscând implicit ca ei au ramas în posesia imobilului în litigiu asa cum s-a întâmplat .

Au mai aratat reclamantele ca pretind ca au avut posesia utila pentru a uzucapa în privinta terenului de 4783,83 mp si ca împreuna cu autorul lor C.A., ai carui mostenitori sunt , au construit imobilul în litigiu.

În drept , îsi întemeiaza cererea pe disp.art.1860 , 1846 si urmatoarele din codul civil.

Pentru probatiune reclamantele propun proba cu expertiza tehnica imobiliara pentru identificarea în teren a imobilului , cu vecinatati , suprafata , caracteristici constructie si evaluare , proba cu doi martori , vecini pentru a demonstra posesia continua publica si sub nume de proprietar dupa 1961 a familiei C. asupra imobilului în litigiu , cât si asupra faptului edificarii constructiei de catre C.A.si E..

În sustinea actiunii au depus la dosarul cauzei în copie , adeverinta nr.3433/17 oct.1007 emisa de Primaria comunei Ceamurlia de Jos, certificatul de mostenitor nr.143 din 30 iulie 2007 , emis în dosarul succesoral nr.185/2007 de BNP D.S.-Babadag si plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate .

Examinând cererea instanta retine urmatoarele :

Reclamantele C.E. si C. D. au solicitat sa se constate ca sunt proprietarele imobilului din satul Lunca , comuna Ceamurlia de Jos , judet Tulcea , compus din 4783,83 mp teren si o locuinta din chirpici acoperita cu tigla , formata din 4 camere , bucatarie , magazie si anexe gospodaresti , ca au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului teren si constructii-prin uzucapiune , pentru teren si prin accesiune reala imobiliara pentru constructii.

În dovedirea sustinerilor au administrat proba testimoniala cu martorii T.V. si T.D. , precum si proba cu expertiza tehnica având ca obiective :individualizarea terenului , cu vecinatati , situatia juridica a acestuia si evaluarea imobilului casa de locuit si teren aferent.

Din depozitia martorului T.V. , instanta retine ca le cunoaste pe reclamante întrucât este din aceeasi localitate cu ele , fiind si vecini si cunoaste ca acestea stapânesc un teren de 3000-4000 mp dar nu stie cu exactitate suprafata, din anul 1961 , iar pe acest teren exista si o casa tot din acelasi an.

A mai declarat martorul ca ulterior s-au construit lânga aceasta casa niste anexe ca sa stea vara. Initial terenul a fost posedat de catre C.E. si sotul acesteia , iar în prezent întrucât C.A.a decedat , terenul este stapânit în continuare de C.E. si fiica sa C.D..

Casa si terenul se afla în localitatea Lunca , iar reclamantele sunt cunoscute în localitate ca proprietarele casei . Configurarea terenului nu s-a schimbat din anul 1961 si pâna în prezent , fiind acelasi teren cu aceleasi dimensiuni.

Din declaratia martorului T.D. instanta retine ca este vecin cu reclamantele din anul 1962 .Initial terenul si casa au fost posedate si stapânite de catre C.E. cu sotul sau , iar în prezent cum acesta este decedat în casa locuieste C.E. cu fiica sa care stapânesc si terenul aferent casei.

A mai declarat martorul ca el crede ca este aceeasi suprafata de teren de circa 4000 mp , pentru ca este o curte mare , iar configurarea terenului este aceeasi si în prezent ca si cea din anul 1962.

Martorul mai arata ca reclamantele sunt cunoscute în localitate ca proprietare ale terenului si nu au fost deranjate pe tot parcursul vietii si nici sotul defunct C.A. , în exercitarea dreptului de posedare si stapânire a acestui teren , casa respectiva fiind formata din patru camere , bucatarie si anexe construite ulterior.

Depozitiile martorilor se coroboreaza si cu adresa nr.3433 din 17 octombrie 2007 , eliberata de Primaria comunei Ceamurlia de Jos , din care rezulta ca în registrul agricol la pozitia 21 vol. V. – Lunca , figureaza locuitoarea C.E., cu imobil casa de locuit si terenul aferent acesteia în suprafata totala de 4470 mp cu urmatorii vecini ; la N- T.V. ; I.Ghe.; E- P.C. si C.I.; V- I.L. ; T.22 , P.995 , 995/1.

Reclamantele C.E.si C.D. , prin aparator, au solicitat proba cu expertiza tehnica , având ca obiective , individualizarea terenului cu vecinatati , situatia juridica a acestuia si evaluarea imobilului casa de locuit si teren aferent.

Expertiza tehnica efectuata în cauza de catre expert M.R. a stabilit ca imobilul în discutie este amplasat în satul Lunca , comuna Ceamurlia de Jos , în T.22 , P.995,996 , având urmatoarele vecinatati la N- proprietate T.V.; la S- proprietatea I.Ghe. ; la E – proprietatea P.C. si C.I.si la V – drum acces si proprietatea G.L. , iar imobilul este format din casa de locuit , magazie si teren aferent în suprafata totala de 4.783,83 mp.

Raportul de expertiza a fost comunicat si pârâtilor care nu au formulat obiectiuni , per a contrario se deduce ca acestia au fost de acord cu expertiza.

Potrivit art.1890 cod civil toate actiunile atât reale cât si personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a defipt un termen de prescriptie, se vor prescrie prin treizeci de ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu, si fara sa i se poata opune reaua-credinta.

Articolele 1837 , 1846 , 1847 cod civil , stipuleaza ca prescriptia este un mijloc de a dobândi proprietatea fiind fondata pe faptul posesiunii , iar posesiunea este detinerea unui lucru , sau folosirea de un drept , exercitata , una sau alta , de noi însine sau de altul , netulburata , publica si sub nume de proprietar , iar art.1860 cod civil , prevede ca orice posesor posterior are facultatea spre a putea opune prescriptia , sa uneasca posesiunea sa cu posesiunea autorului sau.

Altfel spus , prescriptia achizitiva sau uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietatii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru prin posedarea neîntrerupta a acestui lucru în tot timpul fixat de lege , iar ca efect al posesiei uzucapiunea presupune neaparat o posesie utila , adica neatinsa de nici unul dintre viciile posesiei.

Pentru dobândirea proprietatii prin uzucapiune se cere doar ca posesia sa se exercite public si sa îndeplineasca totodata celelalte conditii prevazute de art.1847 cod civil.

Din probele administrate în cauza , instanta constata ca reclamanta C.E. , a stapânit imobilul situat în localitatea Lunca , comuna Ceamurlia de Jos , judet Tulcea , în mod continuu , sub nume de proprietar si fara a fi deranjata în exercitarea prerogativelor de proprietari , de peste 30 de ani , iar reclamanta C.D. în calitate de mostenitoare a defunctului sau tata C.A., a continuat sa stapâneasca imobilul sus mentionat , dupa moartea tatalui sau ,având loc o jonctiune a posesiilor , fiind îndeplinite cele doua conditii pentru a fi posibila jonctiunea , posesia propriu-zisa , iar cel ce invoca jonctiunea sa fie un succesor în drepturi al autorului.

Pe cale de consecinta instanta va admite actiunea si va constata ca reclamantele au dobândit dreptul de proprietate în baza uzucapiunii de 30 ani asupra imobilului casa de locuit , magazie si teren aferent în suprafata de 4783,83 mp având ca vecinatati : la N- T.V. ; la E- P.C. si C.I.; la S-I.Ghe.si la V- G.L.si drum acces , imobil situat în satul Lunca , comuna Ceamurlia de Jos , judet Tulcea.

Urmeaza a lua act ca reclamantele nu au solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: