Top

Constatare dobândire titlu de proprietate. Condiţii de admisibilitate

Dosar nr.967/179/2008

Domeniu alocat : contracte

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 997/11.12.2008

Titlu: Constatare dobândire titlu de proprietate. Conditii de admisibilitate

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile de fata ,

Prin cererea adresata acestei instante la data de 02 septembrie 2008 si înregistrata sub nr. 967/179/2008 reclamantii F.I si F.E., soti , au formulat cerere de chemare în judecata a pârâtei COMUNA JURILOVCA , prin PRIMAR pentru a se constata dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani , asupra terenului în suprafata de 3076 mp. situata în sat Salcioara , comuna Jurilovca , judet Tulcea , teren care se învecineaza la Nord -cu teren primarie , aferent locuintei M.P. , la Sud cu teren de stat aferent locuintei de stat P.I. , la est – balta si la Vest cu drum stradal , apreciindu-se ca valoarea acestui teren în suprafata de 3076 mp. este de 1.500 lei .

În motivarea cererii reclamantii au aratat ca parintii si respectiv socrii lor , F.T. si F. au detinut o casa de locuit pe terenul în suprafata de 3076 mp. , teren situat în comuna Jurilovca , sat Salcioara , judet Tulcea , cu vecinatatile : Nord – teren primarie , aferent locuinta M.P. , la Sud cu teren aferent locuintei M.P. , la sud cu teren de stat aferent locuintei de stat P.I. , la Est – balta si la Vest cu drum stradal .

Au mai aratat reclamantii ca F.T. a decedat prin anul 1940 , iar F.F. prin anul 1960, iar dupa decesul acestora casa de locuit s-a deteriorat , în anul 1965 prabusindu-se .

Au sustinut reclamantii ca terenul în suprafata de aproximativ 3000 m.p. fiind peste strada , vis-a vis de locuinta pe care o detin în satul Salcioara , l-au lucrat ei , iar înainte de 1989 acest teren le-a fost lasat ca lot în folosinta de catre CAP .

La aparitia legilor fondului funciar au mers la primarie sa solicite titlu de proprietate dar primarul le-a cerut sa prezinte acte doveditoare , astfel ca au cautat pe la Arhivele Statului si întrucât nu au gasit actul de vânzare al casei , nu au solicitat niciodata acest teren în conditiile legilor proprietatii – Legea nr.18/1991.

Au precizat reclamantii ca au exercitat posesia asupra acestui teren în mod continuu , neîntrerupt , pasnic , nefiind revendicat si nici tulburati în exercitarea posesiei de nici o persoana , tot satul stiind ca le apartine acest teren , sens în care pe cale de consecinta au solicitat admiterea actiunii asa cum a fost formulata .

În drept , actiunea a fost formulata pe dispozitiile art.1890 si urm. cod civil.

În dovedirea actiunii reclamantii au aratat ca înteleg sa se foloseasca de proba cu martori , înscrisuri , interogatoriu si eventual efectuarea unei expertize imobiliare si au depus la dosar copii de pe urmatoarele înscrisuri: adresa nr. C/397/17.03.2007 eliberata de Arhivele Nationale Directia Judeteana Tulcea , copie de pe Tablou de evacuati din Cadrilater definitivati în centrul V.Bratianu , jud.Tulcea fond oficiul de Cadastru dos.379/1947 , certificat de casatorie F.I. cu C.E. , iar la termenul de judecata din data de 18.09.2008 au depus adresa nr.4106/27.08.2008 eliberata de Primaria comunei Jurilovca.

În cauza a fost administrata proba testimoniala cu martorii M.C. si B.Ghe .

Procedându-se la audierea celor doi martori la termenul de judecata din data de 09 octombrie 2008 martorul M.C. a declarat instantei ca îi cunoaste pe F.I. si E. , întrucât si el este nascut tot în localitatea Salcioara , localitate în care a locuit în anul 1972 , locuind la a treia casa de reclamanti întrucât familiile acestora aveau casele fata în fata , fiind vecin atât cu reclamantii cât si cu mama reclamantului F.I. , care locuia într-o casuta de doua camere , situata pe un teren de peste 3000 m.p. casa care s-a darâmat în urma cu circa 30 de ani .Nici mama reclamantului si nici reclamantii nu au fost deranjati în posesia terenului , nici o persoana nu l-a revendicat , mama reclamantului era proprietara pe casa în care locuia si implicit pe terenul aferent casei .

Martorul a mai declarat ca terenul respectiv s-a învecinat si se învecineaza pe o latura cu balta si cu terenul lui M.P. , astfel ca vecinii terenului sunt : balta la Est , la Nord M , la Vest – drum comunal si la Sud P.C. .El este nascut în anul 1949 în Salcioara si are cunostinta ca mama reclamantului F.I. locuia în Salcioara si detinea aceasta suprafata de peste 3000 m.p. pe care o solicita a-i fi atribuita prin uzucapiune .Dupa moartea batrânei terenul a fost lucrat si este lucrat si în prezent de reclamanti , iar pe mama reclamantului a apucat-o în Salcioara când s-a nascut si crede ca era venita împreuna cu sotul ei din Bulgaria.

B.Ghe. ce-l de-al doilea martor propus de reclamanti a declarat instantei ca î-i cunoaste pe F.I. si E.întrucât acestia locuiesc în localitatea Salcioara , localitate în care s-a nascut si locuieste si el .

A mai declarat martorul ca locuieste la aproximativ 100 metri de familia F. si stie ca pe terenul pe care îl solicita reclamantii prin uzucapiune a existat o casa unde a locuit mama reclamantului si de fapt întreaga familie F. , iar actualmente pe acest teren în suprafata de circa 3000 – 3500 m.p. nu mai este nici un imobil casa de locuit .Terenul se învecineaza la Nord – cu familia M., spre est cu Helesteul , spre sud familia P. si la vest strada Locala . Terenul a fost lucrat initial de mama reclamantului si ulterior a fost lucrat de F.I.si E. , iar în prezent este lucrat tot de ei si nu au fost deranjati în nici o modalitate în stapânirea terenului , nici o alta persoana nu l-a revendicat , ei lucrându-l nestingheriti .

Fata de sustinerea reclamantilor ca au lucrat si lucreaza suprafata de 3076 m.p. teren în cauza , la solicitarea acestora , Primariei comunei Jurilovca i s-a cerut sa comunice instantei modalitatea în care Consiliul Local Jurilovca administreaza suprafata de 3076 m.p. teren , în ce conditii este înscrisa aceasta suprafata de teren în domeniul privat si sa comunice Hotarârea Consiliului Local Jurilovca nr.23/25 mai 2004 , deasemenea sa comunice daca sunt de acord cu reconstituirea în favoarea reclamantilor a dreptului de proprietate prin uzucapiune pentru suprafata de teren de 3076 m.p. situata în intravilanul localitatii Salcioara , judet Tulcea .

Cu adresa nr. 5022/16 octombrie 2008 Primaria comunei Jurilovca a facut cunoscut ca potrivit Registrului cadastral al parcelelor din anul 1989- intravilan ( 6 Martie ) Salcioara , pagina 50 , terenul în cauza în suprafata de 3076 m.p. ( suprafata reala urmând a fi stabilita în urma masuratorilor ) se identifica ca fiind situat în T.37 , parcela nr.1273 , având categoria de folosinta : arabil , în posesia Cooperativei Agricole de productie ( 6 Martie ) Salcioara .

S-a mai aratat ca suprafata de teren susmentionata figureaza înscrisa în inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Jurilovca , judetul Tulcea , aprobat prin Hotarârea Consiliului Local Jurilovca , nr.23/25.05.2004 , fiind înaintata o copie de pe aceasta hotarâre , iar potrivit evidentelor Primariei comunei Jurilovca , judetul Tulcea din perioada 1990 -2008 : Registre agricole , registrul cadastral al parcelelor , registrul cadastral al posesorilor si situatiile fiscale , terenul în cauza nu figureaza ca fiind în posesia sau proprietatea familiei F.I.si E., situatie în care lasa instanta sa hotarasca constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 ani în favoarea numitilor F.I.si F.E..

La termenul de judecata din data de 23 octombrie 2008 la solicitarea reclamantilor instanta a încuviintat proba cu expertiza având ca obiective : individualizarea imobilului casa de locuit si teren aferent cu vecinatati , regimul juridic , daca este liber de sarcini , fiind desemnata sa efectueze expertiza expert M.R. .

Procedând la efectuarea raportului de expertiza expert M.R. a concluzionat ca imobilul în litigiu – teren în suprafata de 3076 mp. este amplasat în intravilanul satului Salcioara ( 6 Martie ) , în Tarlaua 37 , Parcela 1273 , având urmatoarele vecinatati : la limita dinspre Nord – teren Primarie aferent locuintei M.P. , la limita dinspre Sud – teren de stat aferent locuintei P.I. pe o lungime de 92,23 ml., la limita dinspre est – Balta , pe o lungime de 28,50 ml. , la limita dinspre Vest – drum stradal , pe o lungime de 38,25 ml.

Pe terenul în litigiu nu se mai regaseste nici o casa deoarece aceasta s-a darâmat în timp , dupa cum au declarat reclamantii prezenti la fata locului , în prezent , terenul în litigiu face parte din domeniul privat al Comunei Jurilovca , fiind administrat de Consiliul Local al comunei Jurilovca , în baza Hotarârii Consiliului Local nr. 23/25 mai 2004 , este liber de sarcini , nu este ocupat cu constructii sau culturi si nici nu a fost atribuit altei persoane.

Reclamantii nu au formulat obiectiuni la raportul de expertiza efectuat de expert M.R. .

Din materialul probator administrat în cauza instanta retine urmatoarele :

Potrivit art.1890 cod civil toate actiunile atât reale cat si personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a definit un termen de prescriptie, se vor prescrie prin treizeci de ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu, si fara sa i se poata opune reaua-credinta.

Articolele 1837 , 1846 , 1847 cod civil , stipuleaza ca prescriptia este un mijloc de a dobândi proprietatea fiind fondata pe faptul posesiunii , iar posesiunea este detinerea unui lucru , sau folosirea de un drept , exercitata , una sau alta , de noi însine sau de altul , netulburata , publica si sub nume de proprietar , iar art.1860 cod civil , prevede ca orice posesor posterior are facultatea spre a putea opune prescriptia , sa uneasca posesiunea sa cu posesiunea autorului sau.

Altfel spus , prescriptia achizitiva sau uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietatii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru prin posedarea neîntrerupta a acestui lucru în tot timpul fixat de lege , iar ca efect al posesiei uzucapiunea presupune neaparat o posesie utila , adica neatinsa de nici unul dintre viciile posesiei.

Pentru dobândirea proprietatii prin uzucapiune se cere doar ca posesia sa se exercite public si sa îndeplineasca totodata celelalte conditii prevazute de art.1847 cod civil.

Din probele administrate în cauza , instanta constata ca F.T.si F., socrii reclamantilor si ulterior reclamantii , dupa decesul mamei reclamantului , au stapânit imobilul situat în localitatea Salcioara , comuna Jurilovca , judet Tulcea , în mod continuu , sub nume de proprietar si fara a fi deranjati în exercitarea prerogativelor de proprietari , de peste 30 de ani.

Pe cale de consecinta instanta va admite actiunea si va constata ca reclamantii au dobândit dreptul de proprietate în baza uzucapiunii de 30 ani asupra imobilului teren în suprafata de 3076 m.p. situat în intravilanul localitatii Salcioara , judet Tulcea , în tarlaua 37 , parcela 1273 asa cum a fost individualizat în raportul de expertiza M.R.

Etichete: