Top

Uzucapiune

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. X, reclamantii C V. I si C M au solicitat ca, in contradictoriu cu paratii Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Z, jud. V, prin primar, si Consiliul Local al comunei Z, jud. V, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate ca ei au dobandit, prin uzucapiunea de 30 de ani, dreptul de proprietate asupra imobilului, casa de locuit, compus din doua camere si hol, acoperita cu tabla, anexe gospodaresti, cu terenul aferent in suprafata de 1046 m.p., situat in sat Z, comuna Z, jud. V, avand urmatoarele vecinatati: X

In motivarea cererii, reclamantii au aratat ca ei au construit in perioada 1965-1971 imobilul , casa de locuit , evidentiat de inscrisurile „Plan de incadrare in zona” si „ Plan de situatie „ pentru care Sfatul Popular al comunei Z a eliberat autorizatia pentru executare de lucrari nr. 372/30.03.1965 , iar pentru anexa gospodareasca „bucatarie si grajd”, Consiliul Popular al comunei Z a eliberat autorizatia pentru executare de lucrari nr. 88 din 21 septembrie 1971.

Reclamantii arata ca certificatul de atestare fiscala nr. X/15.09.2010 , eliberat de comuna Z , evidentiaza o valoare de impozitare a imobilului in cauza de 15894 lei compus din 15880 lei, reprezentand valoare de impozitare pentru casa de locuit si 14 lei/ an reprezentand valoare de impozitare pentru teren cu suprafata de 1046 m.p. aferent imobilului, casa de locuit.

Reclamantii mai arata ca terenul in suprafata de 1046 m.p. pe care au construit casa de locuit poate fi identificat in satul Z, comuna Z, jud. V, respectiv intravilanul acestei localitati in Tarla 86, parcela 3709, fiind evidentiat in registrul cadastral la pozitia 101.

De asemenea, reclamantii arata ca in perioada 1965- septembrie 2010 au exercitat asupra imobilului casa de locuit si teren cu suprafata de 1046 m.p. o posesiune continua, netulburata, publica si sub nume de proprietar.

In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 111 C. proc civ, 492, , art. 1837 si urm. C. civ.

In sustinere, reclamantii au anexat cererii urmatoarele acte in copie certificata: carti de identitate, autorizatie pentru executare de lucrari nr. 372/30.03.1965, autorizatie pentru executare de lucrari nr. 88/21 septembrie 1971, anexa nr. 1 /septembrie 1971, memoriu/21.septembrie 1971, plan de situatie, plan de incadrare in zona, registru cadastral, adresa X17.09.2010, certificat de atestare fiscala nr. X/15.09.2010, registru agricol (f. 6-19).

La data de 4.11.2010 reclamantii au depus in sustinerea capatului de cerere privind constatarea dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 1046 m.p., copie dupa Decizia nr. IV /16.01.2006 pronuntata de I.C.C.J. (f. 23-25).

Legal citati paratii nu au depus intampinare si nu s-au prezentat.

La termenul din data de 18.11.2010 instanta din oficiu a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Consiliului Local B, exceptie ce a fost admisa la termenul din data de 09.12.2010 .

La solicitarea instantei reclamantii au depus la data de 23.11.2010 certificat rol fiscal (f. 32), iar Primaria comunei Z a comunicat instantei, la data de 03.12.2010, adresa nr. 1118/30.11.2010 privind regimul juridic al imobilului , precum si faptul ca nu s-au facut cereri de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la imobilul ce face obiectul prezentului dosar.

Instanta a incuviintat la termenul din data de 09.12.2010 proba cu un martor , in persoana numitului X, iar la termenul din data de 06.01.2011 a incuviintat inlocuirea acestuia cu martorul Coseru Ghiorghe, motivat de faptul ca martorul incuviintat initial este o persoana in varsta care nu se poate deplasa.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Reclamantul C I in baza Autorizatiei pentru executare de lucrari nr. 372/30.03.1965 a inceput in acel an constructia unei case pe terenul primit de la fostul CAP, teren ce a apartinut anterior bunicului sau. Constructia casei a fost finalizata in anii 1965-1966 de catre reclamantul C I impreuna cu reclamanta C M .

Pe acelasi teren reclamantii, in baza Autorizatiei pentru executari de lucrari nr. 88/21 septembrie 1971 au construit o anexa la casa , formata dintr-o bucatarie si un grajd.

In registrul cadastral al satului Z, comunei Z, jud V, la pagina 101, reclamantul apare inregistrat cu suprafata totala de 1046 m.p. intre vecinatatile : X, din care : suprafata de 716 m.p. teren arabil, in Tarla 86, Parcela 3708, 139 m.p. teren curti constructii, in Tarla 86, parcela 3709 si 191 m.p. teren vii , in Tarla 86, Parcela 3710, lucru confirmat prin adresa nr. 7606/17.09.2010 emisa de Primaria comunei Z si aflata la f. 16 dosar.

De asemenea, din certificatul de atestare fiscala nr. X/15.09.2010 (f. 17) reclamantul figureaza in evidentele fiscale cu un imobil in valoare de 15880 lei, precum si cu terenul aferent in suprafata de 1046 m.p. si nu figureaza in evidentele fiscale cu creante de plata fata de bugetul local.

Din certificatul fiscal nr. X/19.11.2010(f. 34) reiese ca reclamantii sunt platitori de impozite cu privire la imobil si terenul aferent incepand cu anul 1965.

Din adresa nr. X/30.11.2010 (f. 37) reiese ca nu au fost formulate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la imobilul casa de locuit cu terenul aferent in suprafata de 1046 m.p. , iar acest teren apartine domeniului privat.

Martorul Coseru Ghiorghe, audiat la propunerea reclamantilor, a declarat ca in anul 1961 s-a mutat in satul Z si la acea data reclamantii stapaneau deja imobilul din speta. Terenul este ingradit inca din momentul in care reclamantul a intrat in posesia lui si aceste ingradituri nu au suferit modificari de-a lungul timpului. De asemenea, martorul declara ca nu au existat litigii cu privire la imobil, reclamantii platesc impozitul pentru acest imobil, pe terenul in suprafata de aproximativ 1500 m.p. se afla amplasata o casa compusa din 2 camere si un hol, precum si anexe gospodaresti.

Fata de probele administrate, in cauza sunt aplicabile prevederile art.1890 din Codul civil, conform carora «Toate actiunile atat reale cat si personale, pe care legea nu le-a declarat imprescriptibile, se vor prescrie prin treizeci de ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu si fara sa i se poata opune reaua-credinta».

Pentru considerentele aratate si constatand indeplinite conditiile prev. de art. 1846-1847, 1890-1894 din Codul civil privitoare la prescriptia achizitiva de 30 de ani, cererea formulata de reclamanti este apreciata ca intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, se va constata ca reclamantii C V. I si C M sunt proprietari, prin prescriptia achizitiva de 30 de ani, ai imobilului casa de locuit, compusa din 2 camere si hol, anexe gospodaresti, cu terenul aferent in suprafata de 1046 m.p. situat in sat Z, comuna Z, avand urmatoarele vecinatati : X

Se va lua act ca reclamantii nu au solicitat cheltuieli de judecata.

Actiunea a fost legal timbrata.

Etichete: