Top

Reîncredintare minor

Dosar nr.1306/179/2010

Domeniu alocat : Minori

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 1138/17.11.2010

Titlu: reîncredintare minor

Prin cererea adresata acestei instante la data de 03.09.2010 si înregistrata sub nr.1306/179/2010, reclamanta M.A. a chemat în judecata pe pârâtul G.D., solicitând instantei ca, pe cale de hotarâre judecatoreasca, sa-i fie reîncredintat spre crestere si educare minorul G.C.-A., nascut la data de 10.06.1997.

În motivarea actiunii, reclamanta a învederat ca, prin sentinta civila nr.3012 din 30 octombrie 2007 pronuntata de Judecatoria Tulcea, s-a dispus desfacerea casatoriei încheiata cu pârâtul G.D., iar minorul Constantin-Alin rezultat din casatoria partilor, a fost încredintat tatalui.

A mai învederat reclamanta ca, în prezent, pârâtul G.D. este detinut în Penitenciarul Tulcea, situatie în care s-ar impune sa-i fie reîncredintat minorul, care de altfel se afla în îngrijirea sa de la data când pârâtul a început executarea pedepsei.

A sustinut reclamanta ca este salariata cu contract de munca determinat la SC E-O. SRL Babadag, având un salariu în cuantum de 1160 lei lunar si locuieste cu chirie în orasul Babadag, apreciind ca detine posibilitati materiale pentru a asigura minorului conditii bune de crestere si educare, oferindu-i un climat moral corespunzator.

În sustinerea actiunii s-au depus, în copie, urmatoarele înscrisuri: certificatul de nastere al minorului si sentinta civila nr.3012/30.10.2007 pronuntata de Judecatoria Tulcea prin care a fost stabilita locuinta minorului la pârât.

În cauza s-a dispus efectuarea unei anchete sociale cu privire la modul de întretinere, crestere si educare a minorului, care este comportarea parintilor fata de minor, conditiile de viata ale acestora, atât din punct de vedere moral cât si material, luându-se de asemenea si optiunea minorului cu privire la reîncredintare.

Pârâtul s-a prezentat la judecata cauzei si a achiesat la reîncredintarea minorului catre reclamanta.

Solutionând cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 3012/30.10.2007 pronuntata de Judecatoria Tulcea, s-a dispus desfacerea casatoriei partilor si încredintarea minorului G.C.-A. spre crestere si educare tatalui sau, G.D., cu obligatia corelativa a pârâtei G.A. la plata pensiei de întretinere în favoarea minorului.

S-a retinut ca interesul minorului reclama ca acesta sa fie încredintat spre crestere si educare tatalui, întrucât locuia împreuna cu acesta, retinându-se ca mama parasise domiciliul conjugal, lasând minorul în îngrijirea tatalui, aceste împrejurari fiind unite cu optiunea minorului de a fi încredintat tatalui.

Din probele administrate în cauza, respectiv anchete sociale, rezulta ca minorul este elev în clasa a VIII-a si a locuit la tatal lui pâna când acesta a fost arestat în anul 2009, data la care s-a mutat la mama sa unde se afla si în prezent.

Investigatiile sociale efectuate de autoritatile tutelare au relevat ca reclamanta ofera un climat material si moral corespunzator pentru cresterea si educarea minorului, acestea confirmând sustinerile reclamantei din actiunea introductiva de instanta.

Minorul a fost ascultat în sedinta Camerei de Consiliu, optiunea sa fiind aceea de a fi reîncredintat mamei spre crestere si educare.

Potrivit art.44 din Codul familiei, masura reîncredintarii copiilor minori spre crestere si educare de la unul din parinti la celalalt, poate fi dispusa atunci când se stabileste ca interesele minorilor o cer, întrucât parintele în îngrijirea caruia se gaseste nu le asigura conditiile necesare pentru o dezvoltare corespunzatoare atât sub aspect material cât si sub aspect moral si afectiv.

Luarea copilului de la parintele caruia i-a fost încredintat trebuie sa aiba o temeinica justificare, bazata pe motive puternice, care sa demonstreze ca ramânerea lui la acel parinte ar avea consecinte daunatoare bunei sale dezvoltari.

Având în vedere acordul partilor de a fi reîncredintat minorul mamei, împrejurare unita cu dorinta minorului si tinând seama de faptul ca împrejurarile care au determinat încredintarea minorului spre crestere si educare tatalui, s-au modificat, iar masura reîncredintarii spre crestere si educare de la un parinte la celalalt îsi gaseste justificare si poate fi luata atunci când se stabileste ca interesele minorului o cer, adica atunci când parintele în a carui îngrijire se afla nu mai poate asigura conditiile necesare pentru o dezvoltare corespunzatoare, si cum aceste împrejurari s-au modificat, pârâtul fiind detinut în Penitenciarul Tulcea, neavând posibilitatea de a mai asigura supravegherea cât si conditiile necesare de crestere si educare a minorului, instanta va admite cererea si va dispune reîncredintarea minorului G.C.-A., spre crestere si educare reclamantei M.A..

În cazul schimbarii împrejurarilor, la cererea oricaruia dintre parinti sau a copilului, daca acesta a împlinit vârsta de paisprezece ani, a autoritatii tutelare sau a vreunei institutii de ocrotire, instanta judecatoreasca va putea modifica masurile privitoare la drepturile si obligatiile personale sau patrimoniale între parintii divortati si copii.

Modificarea masurilor luate potrivit dispozitiilor art. 42 alin. 1 si 2 se va face cu paza cerintelor prevazute de acele dispozitii.

În cauza reclamanta nu a solicitat obligarea pârâtului la pensie de întretinere.

În contextul schimbarii împrejurarilor si a modificarii masurii privind încredintarea minorului, obligatia reclamantei statuata prin sentinta civila nr.3012/2007 a Judecatoriei Tulcea, se constata ca nu mai subzista.

Cum în speta, pârâtul este detinut în penitenciarul Tulcea, neavând posibilitati financiare pentru a contribui la plata cheltuielilor de crestere si educare a minorului, instanta apreciaza ca în lumina dispozitiilor art.42 alin.1 si 2 din Codul familiei, nu se poate retine obligarea acestuia la plata pensiei de întretinere, impunerea acestei solutii fiind determinata de principiul ca va presta întretinere altei persoane numai persoana care dispune de mijloacele necesare din care sa se întretina mai întâi pe ea si apoi, pe aceasta din urma.

Etichete: