Top

Divort cu copii

Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta civila nr.884

La data de ….., s-a înregistrat pe rolul …. sub nr….., cererea de chemare în judecata formulata de reclamantul .., domiciliat în …, în contradictoriu cu pârâta …, cu acelasi domiciliu, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei încheiata între ei la data de .., revenirea pârâtei la numele avut anterior casatoriei, acela de … sa-i fie lui încredintat spre crestere si educare minorul …., nascut la data de …. si obligarea pârâtei la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorului.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca partile s-au casatorit în anul … locuind împreuna în apartamentul parintilor lui, pâna în luna …., când pârâta a parasit domiciliul comun fara nici un motiv. A mai aratat reclamantul ca pârâta obisnuia sa plece de acasa, pe fondul unor stari maladive, care denota o pierdere a cunostintei, motiv pentru care i-a cerut acesteia sa mearga la un medic psihiatru, dar aceasta a refuzat.

Nu au fost invocate temeiurile de drept.

La dosarul cauzei s-au depus certificatul de casatorie în original si certificatul de nastere al minorului (filele …).

Pârâta, legal citata, a formulat întâmpinare si cerere reconventionala prin care a solicitat desfacerea casatoriei din vina exclusiva a reclamantului-pârât, revenirea sa la numele avut anterior casatoriei, sa-i fie ei încredintat minorul spre crestere si educare, cu obligarea reclamantului-pârât la plata pensiei de întretinere.

În motivarea cererii reconventionale, pârâta-reclamanta a aratat ca reclamantul o agresa fizic, atât pe ea cât si pe minor, iar parintii reclamantului de multe ori i-au cerut sa paraseasca domiciliul conjugal. A mai aratat pârâta-reclamanta ca în luna … a fost nevoita sa paraseasca domiciliul comun si ca plece cu minorul la parintii sai.

La cererea partilor, au fost audiati martorii …., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la filele …. din dosar.

Din oficiu, instanta a dispus efectuarea unor anchete sociale la domiciliile partilor, referatele fiind atasate la filele …. din dosar. De asemenea, au fost depuse veniturile reclamantului (filele …).

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de …, din casatoria lor rezultând minorul .., nascut la data de …..

Din probele administrate în cauza, rezulta fara putinta de tagada, ca raporturile dintre soti sunt grav vatamate, continuarea casatoriei lor fiind imposibila din motive imputabile ambelor parti.

Motivele care au determinat adoptarea acestei solutii nu vor fi însa precizate având în vedere dispozitiile art.617 alin.2 Cod procedura civila si solicitarea ambelor parti în acest sens.

În aceste conditii, instanta va admite atât cererea principala formulata de catre reclamantul-pârât …, cât si cererea reconventionala formulata de catre pârâta-reclamanta …, având ca obiect divort.

Va dispune desfacerea casatoriei partilor, înregistrata sub numarul .. la Registrul Starii Civile …., din vina ambilor soti.

Cu privire la minorul …, nascut la data de …, având în vedere concluziile referatelor de ancheta sociala si mai ales vârsta acestuia (4 ani), instanta apreciaza ca este în interesul sau sa fie încredintat spre crestere si educare pârâtei-reclamanta, care, desi nu beneficiaza de aceleasi conditii materiale ca si reclamantul-pârât, poate totusi oferi conditii decente pentru cresterea si educarea copilului. Oricum argumentul decisiv pentru încredintarea minorului catre mama este vârsta foarte mica a acestuia, ceea ce face ca prezenta materna sa fie indispensabila.

Pe cale de consecinta, va fi încredintat minorul …, nascut la …. spre crestere si educare mamei pârâta-reclamanta.

Va fi obligat reclamantul-pârât la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorului …., în suma de …. lei, lunar, începând cu data formularii cererii si pâna la majoratul minorului.

Va dispune ca pârâta-reclamanta sa revina la numele anterior casatoriei, acela de …..

Etichete: