Top

Contravenţie. Proces verbal de constatare a contravenţiei. Consecinţele nesemnării acestuia de un martor. Condiţiile aplicării dispoziţiilor art. 16 alin. 7 din O. G. nr. 2/2001

Lipsa semnării procesului-vernal de constatare a contravenţiei de un martor în condiţiile art.19 alin.3 din O.G. nr.2/2001 nu duce la nulitatea acestuia întrucât o astfel de situaţie nu este sancţionată cu nulitate absolută de către art.17 din acelaşi act normativ.

Pe de altă parte, din economia art.16 alin.7 din O.G. nr.2/2001 rezultă că numai neconsemnarea de către agentul constatator a eventualelor obiecţiuni ale contravenientului se sancţionează cu nulitatea procesului-verbal de contravenţie.

Prin sentinţa civilă nr.1448 din 30 iunie 2005 pronunţată de Judecătoria Slobozia în dosarul nr.3061/2005, s-a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de petenta contravenientă S.C. SIEGBURGER TRANSPORT S.R.L. Braşov, prin care a solicitat anularea procesului-verbal de contravenţie nr.1200499 din 10 mai 2005 întocmit de pârâta Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri S.A. Constanţa, prin care a fost sancţionată cu 45 milioane lei pentru că a utilizat reţeaua de drumuri fără a deţine rovinietă valabilă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că potrivit actelor şi lucrărilor dosarului a rezultat că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit cu respectarea formelor legale, sancţiunea aplicată corect, iar reclamanta nu a adus nici o probă care să contrazică situaţia de fapt reţinută în actul constatator.

Împotriva acestei hotărâri, contravenienta a declarat recurs solicitând modificarea acesteia, în sensul admiterii plângerii şi constatării nulităţii procesului-verbal de contravenţie.

Pentru altele s-a invocat nulitatea procesului-verbal , întrucât nu s-a respectat dispoziţiile art.16 alin.7 şi 19 alin.3 din O.G. nr.2/2001.

Recursul a fost respins ca nefondat.

Astfel, din economia textului art.16 alin.7 fraza a II-a din O.G. nr.2/2001 rezultă că nulitatea procesului-verbal de contravenţie poate fi pronunţată numai dacă agentul constatator nu consemnează eventualele obiecţiuni ale contravenientei, situaţie de fapt care nu s-a dovedit în cauză.

De asemenea, nu poate fi considerat nul procesul-verbal de contravenţie pentru neîndeplinirea exactă de către agentul constatator a obligaţiei reglementată de art.19 alin.3 din O.G. nr.2/2001 din simplul motiv că art.17 din acelaşi act normativ nu sancţionează cu nulitate o astfel de situaţie.

Lipsa semnăturii unui martor nu face procesul-verbal de contravenţie să se bucure de o relativă prezumţie de adevăr şi legalitate, prezumţie care poate fi răsturnată de contravenientă, prin probele propuse, situaţie care în speţa de faţă nu s-a produs.

(Secţia civilă – decizia nr.537/R din 10.X.2005)

Tags: