Top

Soluţionarea cauzei cu procedura de citare viciată. Consecinţe

În cazul în care contravenientul nu este de faţă la întocmirea

actului de constatare a contravenţiei, refuză să semneze sau nu poate

semna, agentul constatator are obligaţia să facă menţiune despre aceste

împrejurări iar actul de constatare trebuie semnat de cel puţin un martor.

În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele

care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Prin sentinţa civilă nr. 2763 din 17 noiembrie 2003,

Judecătoria Bârlad a admis plângerea contravenientei S.C.

„xxxxxx” SRL Bârlad împotriva procesului-verbal de contravenţie

încheiat de Oficiul Judeţean Vaslui pentru Protecţia Consumatorilor, pe

care l-a anulat şi a exonerat petenta de plata amenzii aplicată, reţinând că

procesul – verbal de contravenţie a fost încheiat cu încălcarea dispoziţiilor

O.G. nr. 2/2001, în sensul că nu a fost semnat de un martor.

Prin decizia civilă nr. 163 din 14 aprilie 2004, Tribunalul

Vaslui a admis recursul declarat de Oficiul Judeţean Vaslui pentru Protecţia

Consumatorilor, a casat hotărârea primei instanţe şi a trimis cauza spre

rejudecare pentru soluţionarea fondului.

Tribunalul a constatat că hotărârea primei instanţe este

nelegală întrucât a fost soluţionată pe cale de excepţie (nulitatea procesului-

verbal de contravenţie) fără să se observe că procesul-verbal de

contravenţie a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor art. 19 din OG nr.

2/2001, în sensul că agentul constatator a precizat motivul pentru care a

fost încheiat în lipsa unui martor.

Etichete: