Top

Excepţia de neconstituţionalitate a unui text de lege care nu are legătură cu infracţiunea dedusă judecăţii . Respingerea ca indamisibilă a unei asemenea excepţii de către instanţă.

Prin sentinţa penală nr.170 din 17.03.2006, pronunţată de Judecătoria Feteşti, în baza art.208 alin.1 -209 alin.1 lit.a şi i cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal rap.la art.75-76 lit.c cod penal, a condamnat pe inculpatul A. S. la 6 luni închisoare.

In temeiul art.83 cod penal a revocat suspendarea condiţionată a pedepsei de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.108/ 9.04.2005 a Judecătoriei Feteşti, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 1 an închisoare cu aplicarea art. 71-64 lit.a şi b cod penal.

In temeiul art.208 alin.1 lit.a şi i cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal rap.la art.74-76 cod penal a condamnat pe inculpatul G.I. la 6 luni închisoare.

In temeiul art.83 cod penal a revocat suspendarea condiţionată a pedepsei de 3 luni închisoare aplicată acestuia prin sentinţa penală nr. 108/ 9.04.2005 a Judecătoriei Feteşti,urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 9 luni închisoare cu aplicarea art.71 -64 lit.a şi b cod penal.

A respins pretenţiile civile în cuantum de 18.840 lei formulate de partea civilă N.M. .

A luat că, prejudiciul în cuantum de 1160 lei cauzat părţii vătămate N. M., a fost achitat de către inculpaţi prin restituire .

In baza art.118 lit.d cod penal a confiscat de la inculpatul A. S.,10 lei şi de la inculpatul G. I. suma de 20 lei .

In baza art.191 alin.2 cod procedură penală a obligat pe inculpaţi la cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut ,în esenţă că, inculpaţii în cursul lunii ianuarie 2005, pe timp de zi ,şi prin escaladare şi efracţie, în mod repetat, au sustras din cadrul microfermei aparţinând părtii vătămate N. M., situată în extravilanul oraşului Tandarei, 3 uşi din lemn, o sobă de teracotă, o chiuvetă, 4 metri furtun pentru instalaţia electrică, 10 mochete şi 6 profile metalice, un abajur pentru corp de iluminat, bunuri pe care inculpaţii au recunoscut că le-au sustras şi le-au valorificat astfel : inculpatul A. S. cele 3 uşi pentru suma de 20 lei, din care i-a dat şi inculpatului G. I. suma de 10 lei, iar acesta din urmă a valorificat profilele metalice pentru suma de 9,3 lei pe care a păstrat-o.

Impotriva sentinţei penale, în termen legal, a declarat apel, inculpatul A. S. .

Cu ocazia judecării apelului, inculpatul, prin apărător a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.304 alin.5 cod procedură penală.

Tribunalul Ialomiţa a constatat că,potrivit art.29 alin.1 din Legea nr. 47/18 mai l992 republicată, privind Organizarea şi Funcţionarea Curţii Constituţionale, aceasta decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea unei legi ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare care are legătură cu soluţionarea cauzei, în orice fază a litigiului. Întrucât excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.304 alin.5 cod procedură penală nu are legătură cu soluţionarea cauzei, tribunalul, în baza art.29 alin.6 din actul normativ indicat mai sus, a considerat această excepţia ca inadmisibilă şi,pe cale de consecinţă a respins cererea de suspendare a soluţionării apelului.

Prin decizia penală nr. 297/A din 03 noiembrie 2006 pronunţată în dosarul penal nr.1109/98/2006 (numar format vechi 670/2006), Tribunalul Ialomiţa, în baza art.379 pct.1 lit.b cod proc.penală a respins ca nefondat apelul formulat de inculpatul A.S., împotriva sentinţei penale nr.170/ 17.03.2006 a Judecătoriei Feteşti, hotărâre rămasă definitivă prin decizia penală nr.1704/12 decembrie 2006 a Curţii de Apel Bucureşti-secţia I-a penală, ca urmare a respingerii recursului declarat de inculpatul A. S..

Etichete: