Top

Contencios administrativ fiscal. Taxa auto de prima inmatriculare. Efectele aparitiei O.U.G. nr.50/2008.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 17.06.2008, reclamanta M.S., în contradictoriu cu pârâta ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SLOBOZIA, a solicitat obligarea acesteia la restituirea sumei de 3929,15 lei, reprezentând taxa de prima înmatriculare încasata nelegal, actualizata cu rata dobânzii legale calculata la data platii efective .

În sustinerea cererii sale, reclamanta a aratat ca în mod nelegal si discriminatoriu a fost nevoita sa achite o taxa de înmatriculare pentru un autoturism cumparat din Germania si înmatriculat în acest stat, încalcându-se astfel Tratatul Comunitatii Europene .

Tribunalul, analizând actele si lucrarile dosarului, constata întemeiata cererea reclamantei, urmând a fi admisa pentru considerentele de mai jos :

Mai întâi cu privire la dreptul substantial ce se aplica spetei de fata ca urmare a intrarii în vigoare, în timpul procesului, a O.U.G. nr.50/2008, privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, trebuie retinut urmatoarele :

Potrivit art.14 alin.1 din acest act normativ taxa de poluare este în vigoare începând cu data de 1 iulie 2008, data de la care au fost abrogate dispozitiile art.2141 – 2143 Cod fiscal, consacrate taxei speciale pentru autoturisme.

Pe de alta parte, potrivit art.11 din acelasi act normativ, se restituie contribuabilului diferenta dintre taxa de prima înmatriculare si taxa de poluare, daca aceasta este pozitiva, în masura în care nu exista alte obligatii fiscale restante ale contribuabilului.

Ambele aceste reglementari, în lumina principiilor efectelor actelor juridice si dispozitiilor legale în materie nu pot functiona .

Astfel, potrivit art.4 alin.1 Cod fiscal, orice modificare sau completare adusa codului se face numai prin lege, iar potrivit art.4 alin.2 din acelasi act normativ, modificarile sau completarile intra în vigoare cu începere din prima zi a anului urmator celui în care au fost adoptate prin lege.

Rezulta astfel din analiza acestor texte ca abrogarea dispozitiilor art.2141- 2143 Cod fiscal nu produce efecte juridice mai devreme de 1 ianuarie 2009 .

Apoi, taxa de poluare este în vigoare cu începere de la 1 iulie 2008, ceea ce înseamna pentru respectarea principiului neretroactivitatii legii, consacrat de art.15 alin.2 din Constitutia României, ca poate fi perceputa doar persoanelor care solicita înmatricularea în România pentru prima oara a unui autovehicul dintre cele pentru care se datoreaza taxa, dupa data de 1 iulie 2008.

Cu alte cuvinte, nicio persoana care si-a înmatriculat autovehiculul anterior datei de 1 iunie 2008 nu datoreaza taxa de poluare .

Ori, prin mecanismul instituit potrivit art.11 din O.U.G. nr.50/2008, taxa se percepe si persoanelor ce si-au înmatriculat autovehiculele anterior datei de 1 iulie 2008, ea urmând a fi dedusa din taxa de prima înmatriculare, achitata potrivit art.2141 – 2143 Cod fiscal .

Se încalca astfel nu numai principiul neretroactivitatii legii, ci si principiul securitatii juridice consacrat pe cale jurisdictionala, la nivel comunitar.

La toate acestea mai trebuie adaugat si faptul ca la data când s-a declansat prezentul litigiu – 16.07.2008 – nu intrasera în vigoare dispozitiile O.U.G. nr.50/2008, ceea ce face cu atât mai mult ca, potrivit principiului tempus regit actum , sa concluzionam ca, pe fondul cauzei, dreptul material aplicabil este cel reglementat de art. 2141 – 2143 Cod fiscal .

Pe fondul cauzei, se retine ca taxa perceputa reclamantei si reglementata de art.2141 Cod fiscal este datorata de aceasta pentru autoturismul importat cu ocazia primei înmatriculari a acelui autoturism .

Important de retinut este faptul ca taxa speciala nu este perceputa si pentru autoturismele deja înmatriculate în România si care în urma vânzarii sufera o noua înmatriculare ci numai pentru autoturismele înmatriculate în celelalte state ale Comunitatii Europene si reînmatriculate în România, dupa aducerea acestora în tara .

Procedându-se astfel, se consacra un regim juridic fiscal discriminatoriu pentru autoturismele aduse în România din Comunitatea Europeana si reînmatriculate în tara de provenienta, pentru care se percepe taxa de înmatriculare, în timp ce pentru reînmatricularea autoturismelor înmatriculate deja în România, taxa nu se mai percepe aceasta taxa.

Prin aceasta se încalca unul dintre principiile fundamentale de functionare a Comunitatii Europene si anume libertatea de circulatie a marfurilor, reglementat de art.25 si 28 din Tratat .

Tocmai pentru respectarea acestui principiu dispozitiile din Tratat mai sus aratate limiteaza libertatea statelor Comunitatii Europene în natura fiscala de a restrictiona libera circulatie a marfurilor prin interzicerea taxelor discriminatorii si protectioniste .

Mai mult decât atât, se încalca si dispozitiile art.90, paragraful 1 din Tratat, care interzice oricarui stat membru sa aplice direct sau indirect produselor altor state membre impozite interne de orice natura, mai mari decât cele care se aplica direct sau indirect produselor nationale similare .

Asa fiind, cum dispozitiile Codului fiscal au intrat în conflict cu prevederile Tratatului Comunitatii Europene, iar potrivit art.148 alin.2 din Constitutie, într-o astfel de situatie are prioritate Tratatul, rezulta ca dispozitiile art.2141 Cod fiscal, privind taxa speciala nu au aplicabilitate, astfel încât actiunea reclamantei este întemeiata .

Etichete: