Top

Taxa speciala de prima înmatriculare prevazuta de OG nr.50/2008.Temeiul juridic în baza caruia s-a facut impunerea fiscala reprezentând taxa speciala de prima înmatriculare prevazuta de OG nr.50/2008 pentru achizitionarea unui autoturism nou

Taxa speciala de prima înmatriculare prevazuta de OG nr.50/2008.Temeiul juridic în baza caruia s-a facut impunerea fiscala reprezentând taxa speciala de prima înmatriculare prevazuta de OG nr.50/2008 pentru achizitionarea unui autoturism nou este în contradictie cu normele imperative ale dreptului comunitar respectiv al art.90 din T.C.E.

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal. Sentinta civila nr.104/CF din 30.10.2008.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante reclamanta B E, în contradictoriu cu pârâtele Administratia Finantelor Publice a Municipiului Piatra Neamt si Directia Generala a Finantelor Publice , a solicitat anularea actelor administrativ fiscale nr. 4385/8.05.2008 si 41385/12.05.2008 emise de Administratia Finantelor Publice Piatra Neamt si obligarea pârâtelor la restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule achitata de reclamanta, în cuantum de 322,74 lei actualizata în raport cu indicele de inflatie pâna la data platii efective.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca a achizitionat în anul 2007 un autoturism, pentru a carui înmatriculare a fost nevoita sa achite bugetului de stat suma de 322,74 lei reprezentând taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule , perceputa în temeiul art. 214 1 – 214 3 din Codul fiscal.A fost solicitata restituirea taxei .Prin adresa nr. 41385/8.05.2008 , pârâta a respins cererea de restituire pe motiv ca nu exista act normativ care sa reglementeze acest aspect. Împotriva raspunsului astfel oferit, reclamanta a formulat contestatie, aceasta fiindu-i de asemenea respinsa pe aceleasi considerente prin Decizia nr. 41385/12.05.2008.

Reclamanta a sustinut ca taxa este nelegala în raport cu dispozitiile art. 90 par.1 din T.C.E. si art. 148 alin.2 si 4 din Constitutia României.

În apararile formulate , pârâta Administratia Finantelor Publice Piatra Neamt a depus întâmpinare, solicitând respingerea actiunii ca neîntemeiata. Se sustine legalitatea impunerii fiscale facute în temeiul art. 214 alin.1 din Legea nr. 571/2003, text de lege aflat în vigoare si care nu a fost declarat neconstitutional sau discriminatoriu.

Se arata ca taxa auto se aplica tuturor autoturismelor produse în România, sau în alte state, la prima înmatriculare, astfel încât nu poate fi vorba de un regim fiscal discriminatoriu . Restituirea de sume de la buget se face în conditiile art.117 din Codul de Procedura Fiscala aprobat prin O.G. nr. 92/2003, iar aceste conditii nu sunt îndeplinite.

În apararile formulate, pârâta Directia Generala a Finantelor Publice Neamt a depus întâmpinare. Se invoca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a D.G.F.P. Se arata în acest sens, ca reclamanta se afla în administrarea fiscal –teritoriala a Administratiei Finantelor Publice Neamt , unitate cu , calitate procesuala.

Pe fondul cauzei, s-a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata.

S-a sustinut legalitatea impunerii fiscale, aratându-se ca nu este vorba de vreo încalcare a prevederilor art. 90 din T.C.E.Se arata în plus ca autoturismul reclamantei este unul nou( si nu unul second- hand).Se mai arata ca în prezent este în vigoare OUG nr.50/2008, reclamanta putând solicita diferenta dintre taxa perceputa în baza art.214 din Codul Fiscal si taxa de poluare prevazuta de noul act normativ.

În dovedire au fost depuse înscrisuri: Decizia nr. 41385/12.05.2008, adresa nr. 41385 din 8.05.2008 si Cartea de identitate a autovehiculului .

Examinând materialul probator administrat , actele si sustinerile partilor, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:

Reclamanta a cumparat un autoturism nou marca Daewoo , pentru a carui prima înmatriculare a fost nevoita sa achite taxa prevazuta de art. 214 alin.1 din Codul fiscal. Considerând nelegala impunerea fiscala, reclamanta a cerut restituirea sumei, cererea fiindu-i respinsa de autoritatea fiscala.

Examinând exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de pârâta Directia Generala a Finantelor Publice , aceasta s-a dovedit întemeiata, fiind admisa pentru motivele :

Subiecte ale raportului juridic Fiscal sunt contribuabilul –reclamanta din cauza si Administratia Finantelor Publice a Municipiului Piatra Neamt. Administratia Finantelor Publice a municipiului Piatra Neamt are personalitate juridica , buget propriu si cu atributii delegate de reprezentare în instanta.

Pe fondul cauzei actiunea s-a dovedit întemeiata pentru considerentele care urmeaza:Taxa speciala de înmatriculare cunoscuta sub denumirea de taxa de prima înmatriculare este prevazuta de art.2141, 2142 li 2143 din Legea nr.571/2003. Cu începere de la 01.07.2008, odata cu intrarea în vigoare a OUG nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule prevederile art.2141, 2142 si 2143 din Codul Fiscal urmeaza a fi abrogate. Textele de lege mai sus aratate au fost introduse în Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal prin Legea nr.343/2006 modificata prin OUG nr.110/2006.

Prin aceste texte de lege a fost instituita obligatia de plata a obligatiei fiscale denumita „ taxa de prima înmatriculare” care potrivit art.2142 alin 2 se plateste „ cu ocazia primei înmatriculari în România”.

În cauza au incidenta în mod direct si dispozitiile dreptului comun direct aplicabil în statele membre ale Uniunii Europene.

Astfel are incidenta art.90 paragraful 2 din Tratatul Constitutiei al Uniunii Europene potrivit carora „nici un stat membru, nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura, mai mari decât cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare”.

Un efect indirect al taxei instituite prin art.2141- 2143 din Codul Fiscal este regimul fiscal discriminatoriu între autovehiculele second-hand provenite din România si autovehiculele second-hand provenite din alte state membre ale Uniunii Europene. Daca autoturismele second-hand înmatriculate deja în România sunt exceptate potrivit art.2142 din Legea nr.571/2003 de la plata taxei de prima înmatriculare, nu de acelasi regim fiscal se bucura si autoturismele second-hand înmatriculate în alte state.

Indiferent de scopul declarat de legiuitorul român(în speta Guvernul sau Parlamentul României) atâta timp cât regimul fiscal este diferit prin regimul fiscal impus de dreptul intern se încalca dispozitiile art.90 paragraful 1 din Tratat.

Desi prevederile art.2141- 2143 din Codul Fiscal nu au fost declarate nici neconstitutionale si nici discriminatorii, potrivit art.148 alin 2 si 4 din Constitutia României, prevederile art.90 paragraful 1 din Tratatul de Constituire a Uniunii Europene are prioritate fata de dispozitiile contrare cum sunt cele ale art.2141- 2143 din Codul Fiscal si potrivit art.148 alin 4 autoritatii judecatoresti îi revine obligatia de a da eficienta normelor de drept comunitar.

Pentru motivele astfel aratate temeiul juridic invocat de autoritatea fiscala, are natura unei taxe cu efect echivalent si discriminatoriu fiind în contradictie cu dreptul comunitar direct aplicabil în statele membre ale Uniunii Europene.

Aceeasi natura a unei taxe cu efect echivalent o are si taxa de poluare reglementata de OUG nr.50/2008.În acest sens, desi scopul declarat de legiuitor este cel al protectiei mediului, nu rezulta pentru ce motiv un autoturism înmatriculat deja în România este mai putin poluant decât un autoturism aflat la prima înmatriculare.

Astfel art.4 lit.a din OUG nr.50/2008, impune obligativitatea taxei cu ocazia primei înmatriculari în România. Nu intra sub incidenta taxei autoturismele înmatriculate deja. Faptul ca un autovehicul este înmatriculat în alt stat al Uniunii Europene, nu echivaleaza cu aceea ca autovehiculul are emisii poluante mai grave decât emisiile poluante ale unui autovehicul înmatriculat în România, iar taxa astfel instituita are drept efect indirect crearea unei situatii privilegiate cumparatorilor de autoturisme second-hand înmatriculate în România, fata de cumparatorii de autoturisme second-hand înmatriculate în alte state ale Uniunii Europene, motiv pentru care se constata ca si aceasta reglementare încalca prevederile art.90 part.1 din T.C.E.

Faptul ca autoturismul este nou înseamna ca într-adevar reclamanta ar fi platit aceeasi taxa, indiferent daca autoturismul provine din România sau din alta tara membra a Uniunii Europene.

Desi în fapt nu se produce în acest caz nici o discriminare, temeiul juridic în baza caruia s-a facut impunerea fiscala ramâne în continuare în contradictie cu normele imperative ale dreptului comunitar. Motivat de temeiul juridic al impunerii , respectiv art.214 alin.1 din Codul Fiscal, temei ce contravine art.90 din T.C.E., actiunea reclamantei este întemeiata, urmând a fi admisa ca atare.

Cu privire la cererea de anulare a actelor, se constata ca numai Decizia cu nr. 41385/12.05.2008 constituie act administrativ fiscal si este susceptibila de anulare, actul cu nr.41385 din 8.05.2008 reprezentând o simpla adresa ce nu poate fi anulata.

Etichete: