Top

Impozite si taxe. Obligatia de a face. Înmatriculare autovehicul fara plata taxei de prima înmatriculare

Domeniu asociat. Impozite si taxe.

Obligatia de a face. Înmatriculare autovehicul fara plata taxei de prima înmatriculare

Prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene si celelalte reglementari comunitare, au prioritate fata de dispozitiile contrare ale legii interne. Prin impunerea fiscala prevazuta de art.2141 si 2412 din Legea nr.571/2003, se încalca prevederile imperative ale art.28 si art.90 din Tratatul Comunitatii Europene.

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal. Sentinta civila nr.83/CA din 19.03.2008.

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei sub nr.5247/10372007 reclamanta SC TITAN CONSULT SRL sat.Oantu, com.Pângarati în contradictoriu cu Institutia Prefectului judetului Neamt- Serviciul Public Regim Permise de Conducere si Înmatriculare Vehicule Neamt, a solicitat sa se constate ineficacitatea articolelor 2141 si 2142 din Codul Fiscal, fata de normele dreptului comunitar si sa se dispuna obligarea Serviciului Public Regim Permise de Conducere si Înmatriculare Vehicule Neamt la înmatricularea autovehiculului marca Mitsubishi K 60T/L200 fara plata taxei de prima înmatriculare prevazuta în articolele mentionate mai sus. Solicita totodata ca pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei sa se dispuna obligarea pârâtei la înmatricularea provizorie a autovehiculului susmentionat.

În motivarea cererii reclamanta arata ca a cumparat în luna iulie 2007 din Germania un autoturism marca Mitsubishi K 60T/L200, pentru care este obligat sa plateasca o taxa în valoare de 3200 euro cu ocazia înmatricularii acestuia în România. Anterior, s-a prezentat la Serviciul Public Regim Permise de Conducere si Înmatriculare Vehicule Neamt solicitând înmatricularea autovehiculului, cerere ce i-a fost respinsa, motivat de obligatia platii taxei de prima înmatriculare.

Reclamanta mentioneaza ca prin Legea nr.343/2006 a fost modificat Codul fiscal, introducându-se dispozitiile art.2141 si 2142 care prevad obligativitatea platii unei taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule si care se plateste cu ocazia primei înmatriculari în România, functie de vechimea acestuia, capacitatea cilindrica si norma de poluare.

Reclamanta considera ca se afla în fata unei discriminari în defavoarea autoturismelor second hand importate, fata de cele similare înmatriculate în România. Dupa 1.01.2007 autoturismelor second-hand importate în România din statele membre li se aplica taxe speciala la prima înmatriculare, în timp ce autoturismelor second-hand care sunt în circulatie în România, nu li se aplica taxa speciala de înmatriculare, acestea fiind deja înmatriculate, fiind astfel exceptate de la plata taxei speciale ce se plateste doar la prima înmatriculare.

Datorita faptului ca taxa speciala se aplica în mod egal doar autoturismelor noi autohtone si autoturismelor noi importate, nu si în cazul autoturismelor second-hand importate respectiv celor care sunt înmatriculate în România, considera ca aceasta taxa este una discriminatorie pentru autoturismele second-hand importate, fata de cele similare înmatriculate în România.

Conform sustinerilor reclamantei, în cazul taxei pentru prima înmatriculare, situatia interna trebuie guvernata de dreptul comunitar, facându-se aplicarea dispozitiilor art.148(2) din Constitutia României, care statueaza ca prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ca izvoare de exprimare si celelalte reglementari comunitare, au prioritate fata de dispozitiile contrare ale legii interne. Sunt invocate si dispozitiile art.90 din Tratatul UE care stipuleaza ca: „nici un stat membru nu poate impune, direct sau indirect, o taxa interna pentru produsele achizitionate din alt stat membru care sa fie mai mare fata de taxa impusa, direct sau indirect, produselor similare de pe piata interna”.

Prin întâmpinarea formulata, Institutia Prefectului judetului Neamt sustine ca, în calitate de reprezentant al Guvernului, asigura la nivelul judetului aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor, ordonantelor si a hotarârilor Guvernului, având obligatia sa aplice prevederile art.2141 si art.214 2 din Codul fiscal. Lasa la aprecierea instantei solutia ce va fi pronuntata.

Examinând actele dosarului, instanta apreciaza întemeiata actiunea reclamantului pentru urmatoarele considerente:

Reclamanta SC TITAN CONSULT SRL – sat.Oantu, com.Pângarati – a cumparat în luna iulie 2007, din Germania, un autoturism marca Mitsubishi K 60T/L2000, fiind obligat pentru înmatricularea acestuia – sa plateasca anticipat taxa de prima înmatriculare impusa de art.2141 si art.2142 din Legea nr.571/2003 republicata privind Codul fiscal.

Potrivit dispozitiilor art.2141 din Legea nr.571/2003: „Pentru autoturismele si autovehiculele de teren a caror prima înmatriculare se realizeaza în România dupa 1.01.2007 si pentru care accizele au fost platite cu ocazia importului sau a achizitionarii de pe piata interna, în cursul anului 2006, taxa speciala nu se mai datoreaza”, iar conform art.2142 din Codul fiscal: ”Taxele speciale se platesc cu ocazia primei înmatriculari în România”.

Constitutia României prin art.148(2) statueaza : „Ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea actului de aderare”.

Tratatul Comunitatii Europene prin art.25 stabileste ca: „Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import si la export sau taxele cu efect echivalent. Aceasta interdictie se aplica de asemenea taxelor cu caracter fiscal”, iar potrivit dispozitiilor art.28: „Între statele membre sunt interzise restrictii cantitative la import, precum si orice masuri cu efect echivalent.”

Aderarea la Uniunea Europeana este deci conditionata de îndeplinirea unor criterii stabilite pentru toate statele candidate de catre Consiliul European, unul dintre acestea fiind criteriul legislativ, care presupune adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar. Astfel toate tarile care adera la Uniunea Europeana trebuie sa aiba legislatia conforma cu acquis-ului comunitar.

Potrivit art.90 din Tratatul comunitar European : „Nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decât cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare. De asemenea, nici un stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite interne de natura sa protejeze direct sau indirect alte sectoare de productie”.

Taxa speciala nu este perceputa pentru autoturismele deja înmatriculate în România, stata comunitar de la 1 ianuarie 2007, fiind perceputa numai pentru autoturismele înmatriculate în celelalte state comunitare si reînmatriculate în România, dupa aducerea acestora în tara. Diferenta de aplicare a taxei, se face dovada unui regim fiscal discriminatoriu pentru autovehiculele aduse în România din Comunitatea Europeana în scopul reînmatricularii lor în România, în situatia în care acestea au fost deja înmatriculate în tara de provenienta, în timp ce pentru autovehiculele înmatriculate deja în România taxa nu se mai percepe cu ocazia vânzarii ulterioare. Se încalca astfel prevederile art.90 din Tratatul Comunitatii Europene.

Nu are relevanta scopul instituirii acestei taxe atâta timp cât efectul acesteia este al unei restrictii cantitative privind autoturismele second-hand importate.

În consecinta, instanta apreciaza ca prin impunerea fiscala prevazuta de art.2141 si 2412 din Legea nr.571/2003, se încalca prevederile imperative ale art.28 si art.90 din Tratatul Comunitatii Europene.

Pentru considerentele expuse, actiunea reclamantei urmeaza a fi admisa, pârâtul fiind obligat la înmatricularea autovehiculului fara obligatia de plata de catre reclamanta, a taxei de prima înmatriculare.

Etichete: