Top

Contencios administrativ fiscal. Proces verbal de constatare intocmit de garda financiara. Lipsa caracterului de act administrativ fiscal.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 07 iulie 2008, reclamanta S.C. ULTRA CONS SRL CONSTANTA a solicitat pe calea contenciosului administrativ – fiscal anularea procesului – verbal de constatare întocmit la data de 04 februarie 2008 de catre pârâta Garda Financiara Ialomita cu privire la constatarea anumitor deficiente în evidentele contabile ale reclamantei. În vederea stabilirii masurilor ce se impun si pentru a se angaja raspunderea eventualelor persoane vinovate, acest organ de constatare a înaintat procesul – verbal astfel întocmit D.G.F.P. Ialomita si Parchetului de pe lânga Judecatoria Urziceni.

Tribunalul, cu referire la aceasta cerere, analizând actele si lucrarile dosarului, a respins-o, pentru urmatoarele considerente :

Potrivit art. 12 din H.G. nr. 533/2007 rezulta ca actele de control întocmite de comisarii Garzii Financiare sunt acte administrative de control operativ si inopinat si se comunica directiilor generale ale finantelor publice în a caror raza teritoriala se afla sediul social al operatorului economic controlat, pentru luarea masurilor fiscale, sau organelor de urmarire penala, dupa caz.

Fiind un act constatator al unei situatii de fapt rezultat în urma unui control operativ si inopinat, procesul – verbal de constatare aplicat nu îndeplineste conditiile unui act administrativ – fiscal, asa cum acesta este definit de art. 41 din O.G. nr. 92/2003, el neputând sta la baza nasterii unui raport juridic fiscal, care sa stabileasca, sa modifice sau sa stinga drepturi si obligatii fiscale.

Asa fiind, acest act nu poate fi atacat în conditiile reglementate de Codul de procedura fiscala.

Având aceste caracteristici procesul – verbal în discutie nu îndeplineste nici conditiile unui act administrativ, asa cum acesta este definit de art. 2, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 554/2004 întrucât nu da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice între parti.

În atare conditii, actul supus cenzurii instantei nu este un act administrativ, ceea ce înseamna ca nu sunt îndeplinite conditiile reglementate de art. 1, alin. 1 din Legea nr. 554/2004 pentru a fi atacat pe calea contenciosului administrativ.

Etichete: