Top

Obligatie de a face. Autorizare desfiintare lucrari.

Prin sentinta civila nr. 14827 din 22 decembrie 2008, Judecatoria Iasi a admis plângerea formulata de reclamantul Primarul municipiului Iasi in contradictoriu cu pârâtul TC si a dispus obligarea acestuia din urma la desfiintarea lucrarilor realizate fara autorizatie la imobilul situat în Iasi, str. x, pe cheltuiala sa, iar în caz de refuz, a autorizat pe reclamant, ca autoritate administrativa, sa desfiinteze aceste lucrari pe cheltuiala pârâtului.

Pentru a dispune astfel, instanta a retinut ca, in fapt, pârâtului i s-a întocmit procesul – verbal de contraventie nr. 002496/ 18.07.2007 întrucât a executat fara a detine autorizatie de construire lucrari de construire prin inchiderea cu timplarie a unei portiuni din terasa blocului, pe fatada posterioara a blocului si lucrari de inchidere a unui balcon pe fatada principala a blocului fara sa detina autorizatie de construire . Pentru fapta savirsita, alaturi de amenda contraventionala aplicata în cuantum de 1000 lei ,s-a dispus ca acesta sa intre în legalitate prin obtinerea autorizatiei de construire in cazul in care conditiile urbanistice o permit in caz contrar urmind a se proceda la dezafectarea lucrarilor executate.

Pârâtul nu a initiat procedura necesara obtinerii autorizatiei de constructie .

Potrivit art. 32 din legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii : (1) In cazul in care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat in termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz:

a) incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei;

b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.

Apararile piritului referitoare la nelegalitatea si netemeinicia procesului verbal de constatare a contraventiei nu pot fi primite de instanta in conditiile in care acesta nu a inteles sa uzeze de calea plingerii potrivit prevederilor art. 31 din O G 2/2001, procesul – verbal de contraventie nr. 002496/ 18.07.2007 neatacat constituind , potrivit art 37 din O G 2/2001 titlu executoriu.

Intrucit piritul nu s-a conformat masurilor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei nr. 002496/ 18.07.2007 in sensul ca nu obtinut autorizatia de constructie pentru lucrarile efectuate la imobilul situat în Iasi, str. x, instanta a constatat ca sint incidente in cauza dispozitiile art. 32 din Legea nr. 50/1991.

Tags: