Top

Recurs. Daune interese. Clauză penală. Penalitate contractuală. Inţelesul dat de parte în contractul încheiat.

Reclamanta SC „Profesional Service” SRL Slobozia a solicitat ca pârâta SC „Panprod” SRL Slobozia sa fie obligata sa-i restituie suma de 25.550 lei reprezentând echivalentul sumei de 7000 euro, platita ca avans precum si obligarea la plata sumei de 31.400 lei cu titlul de penalitate contractuala.

Solutionând cauza, Judecatoria Slobozia, prin sentinta civila nr. 2387/18 septembrie 2008, a admis în parte cererea reclamantei, obligând pârâta sa plateasca reclamantei suma de 25.550 lei, echivalentul sumei de 7000 euro, platita cu titlul de avans.

A respins cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata sumei de 31.400 lei, retinând cu privire la acest aspect ca, în contractul încheiat de parti, nu este prevazuta o astfel de clauza.

Impotriva solutiei, a declarat recurs reclamanta SC „Profesional Service” SRL Slobozia, criticând-o cu privire la modul de solutionare a capatului de cerere privind penalitatile. S-a sustinut ca instanta nu a interpretat corect clauzele contractului.

Recursul este fondat. Conventia încheiata între parti stipuleaza în sarcina pârâtei o obligatie de a face, si anume aceea de a-i vinde reclamantei, imobilul descris în conventie. Sanctiunea nerespectarii acestei obligatii este stabilita de parti si consta în restituirea de catre promitenta vânzatoare a dublului avansului primit de la reclamanta.

Dezdaunarea, prevazuta de art. 1073 Cod civil, reprezinta echivalentul prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutarii obligatiei de catre debitor si poarta denumirea de despagubire sau daune interese.

Cum în cauza dedusa judecatii obligatia asumata de pârâta este o obligatie „intuitu personae” iar prin refuzul acesteia de a mai vinde imobilul, aceasta nu mai poate fi executata, reclamanta este îndreptatita la daune interese.

Evaluarea acestor daune a fost stabilita de parti în conventie, sub forma unei clauze penale si consta, în cazul refuzului promitentului vânzator de a mai vinde bunul, în plata unei sume fixe, respectiv în restituirea dublului avansului primit.

Clauza penala nu trebuie înteleasa în sensul stabilirii în sarcina debitorului a unei sume pe zi de întârziere, situatie ce se întâlneste mai ales în cazul întârzierii sau executarii necorespunzatoare a obligatiei, ci si în sensul stabilirii unei sume fixe în special atunci când obligatia de a face nu mai poate fi executata în natura.

Interpretând astfel conventia intervenita între parti, se respecta atât intentia partilor, avuta la încheierea conventiei , potrivit art. 997 Cod civil cât si principiul prevazut de art. 978 Cod civil, potrivit caruia o clauza se interpreteaza în sensul în care poate produce efecte.

Asa fiind, potrivit clauzei penale din conventie, pârâta urmeaza a restitui reclamantei, pe lânga avansul primit, înca o data aceasta suma, respectiv echivalentul a înca 7000 euro, aceasta din urma având natura juridica a unei penalitati contractuale.

Etichete: