Top

Veniturile suplimentare obţinute din sporul acordat pentru orele prestate pentru durata normală a timpului de lucru în zilele de sărbători legale şi în zilele declarate nelucrătoare, pentru care s-a calculat şi virat CAS tb calculate la punctul de pensie.

Reclamantul P.D-D. a chemat în judecata pârâta Casa Judeteana de Pensii Ialomita solicitând obligarea acesteia la recalcularea drepturilor de pensie, cu luarea in considerare si a veniturilor rezultate din sporul acordat pentru orele prestate pentru durata normala a timpului de lucru în zilele de sarbatori legale si în zilele declarate nelucratoare, pentru care s-a calculat si virat contributia de asigurari sociale.

Pârâta, prin întâmpinarea depusa, a sustinut ca aceste venituri nu trebuie a fi luate în considerare la calcularea punctului de pensie întrucât ele nu au caracterul unor venituri permanente.

Cererea reclamantului este întemeiata urmând a fi admisa pentru considerentele de mai jos.

Potrivit Capitolului V din Anexa la OUG nr. 4/2005, rezulta, printre altele, ca au caracter permanent si alte sporuri prevazute ca atare în contractele colective sau individuale de munca.

Ori potrivit adeverintei nr. 11801/05.10.2007, aflata la dosarul cauzei, rezulta ca sporurile acordate pentru orele prestate pentru durata normala a timpului de lucru în zilele de sarbatori legale si în zilele declarate nelucratoare, au caracter permanent, fiind recunoscute ca atare prin art. 27 alin.1 din Contractul colectiv de munca.

Mai mult, se specifica în acelasi înscris ca pentru aceste venituri realizate de catre reclamant, angajatorul a platit contributia pentru asigurari social.

Intr-o astfel de situatie, pentru o corecta si justa aplicare a dispozitiilor art. 2 lit. e), art. 23 alin.1 lit. a), art. 160 alin.1 si art. 162 alin.2 din Legea nr. 19/2000, la recalcularea pensiei reclamantului, pârâta trebuia sa ia în calcul si mentiunile cuprinse în adeverinta susamintita.

De asemenea, raportat la dispozitiile art. 164 alin.3 si 4 din Legea nr. 19/2000, chiar daca aceste venituri nu au fost mentionate distinct în carnetul de munca, în conditiile în care s-a achitat contributia de asigurari sociale, ele trebuiau luate in considerare, pentru ca, în caz contrar, se ajunge la situatia încalcarii art. 2 lit. e din Legea nr. 19/2000 care consacra principiul contributivitatii.

Pentru aceste motive cererea reclamantului apare ca temeinica si legala.

Etichete: