Top

ASIGURĂRI SOCIALE. OBLIGAŢIA DE A FACE. EMITEREA UNEI NOI DECIZII DE RECALCULARE ÎN CARE SĂ SE UTILIZEZE UN STAGIU COMPLET DE COTIZARE D E 20 DE ANI AFERENT GRUPEI I DE MUNCĂ. PRESCRIPŢIA.

ASIGURĂRI SOCIALE. OBLIGAŢIA DE A FACE. EMITEREA UNEI NOI DECIZII DE RECALCULARE ÎN CARE SĂ SE UTILIZEZE UN STAGIU COMPLET DE COTIZARE D E 20 DE ANI AFERENT GRUPEI I DE MUNCĂ. PRESCRIPŢIA .

Reclamantul S.Gh. a chemat în judecată pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII IALOMIŢA, solicitând obligarea acesteia să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă, potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.4/2005, urmând ca la stabilirea punctajului mediu anual să fie utilizat un stagiu complet de cotizare de 20 de ani .

În motivarea cererii sale, reclamantul a arătat că a desfăşurat activitate în grupa I de muncă peste 20 de ani şi că la recalcularea drepturilor sale de pensionare în condiţiile O.U.G. nr.4/2005, potrivit deciziei nr.82495/30 noiembrie 2005, la stabilirea punctajului mediu anual s-a folosit un stagiu complet de cotizare de 30 de ani în loc de 20 de ani cum prevede art.14 din Legea nr.3/1977 şi decizia nr.40/22 septembrie 2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite.

Din oficiu, tribunalul a ridicat excepţia prescripţiei dreptului reclamantului de a solicita emiterea unei noi decizii de recalculare .

Potrivit art. 2 alin. 2 din O.U.G. nr. 4/2005 rezultă că procedura de recalculare a pensiilor celor pensionaţi până la data de 1 aprilie 2001 după principiile reglementate de Legea nr. 19/2000 urma a se desfăşura până la data de 1 ianuarie 2006 .

Cum cererea de recalculare formulată de reclamant are ca obiect recalculare pensie în sarcina pârâtei casa Judeţeană de Pensii rezultă că termenul de exercitare a acţiunii reclamantului cu acest obiect este de 3 ani, aşa cum este reglementat de art. 3 din Decretul nr. 167/1958 .

Din cele arătate mai sus termenul de 3 ani pentru promovarea unei astfel de acţiuni de recalculare curge de la data când a fost comunicată decizia de recalculare făcută potrivit O.U.G. nr. 4/2005, iar dacă aceasta nu a fost comunicată sau nu există dovada comunicării, termenul de 3 ani curge de la data când operaţiunile de recalculare trebuiau terminate, respectiv 1 ianuarie 2006.

Cum în cauză rezultă că decizia de recalculare emisă în baza O.U.G. nr.4/2005 a fost emisă la data de 30 noiembrie 2005, chiar în situaţia lipsei dovezii de comunicare a acesteia, termenul de prescripţie de 3 ani al dreptului la acţiune, având ca obiect solicitarea unei noi recalculări a drepturilor de pensie curge cel mai târziu la data de 1 ianuarie 2006, termen în raport de care acţiunea reclamantului este prescrisă ( în acest sens s-a pronunţat şi Curtea de Apel Iaşi, prin decizia nr. 793/2008 ) .

Nu se poate susţine cu succes că în cauză suntem în prezenţa unei revizuiri reglementată de art. 89 alin. 1 din legea 19/2000 care n-ar fi ţinută de un termen întrucât revizuirea vizează erori de natură materială. Ori, în speţa de faţă al cărui obiect este obligaţia de a face, în discuţie nu sunt greşeli denatură materială, ci interpretării ale legii legate de stagiul de cotizare complet ce trebuie folosit la calcularea punctajului mediu anual, pentru persoanele ce au lucrat în grupa I sau a II-a de muncă.

De asemenea, nu suntem nici în situaţia reglementată de art.169 din Legea nr.19/2000, întrucât în cauză nu se pune în discuţie adăugarea vreunui stagiu de cotizare nevalorificat la stabilirea drepturilor de pensionare, stagiu de cotizare aşa cum acesta este definit de art.8 alin.1 din aceeaşi lege, ci doar de stabilirea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani pentru reclamantul care a lucrat în grupa I de muncă cu ocazia calculării întinderii valorii punctajului mediu anual .

De altfel, în cauză, reclamantul nu a promovat o acţiune temeinică nici pe fondul ei, întrucât acesta este beneficiarul operaţiunii de recalculare a drepturilor sale de pensie în baza O.U.G. nr.100/2008, act normativ menit să rezolve dezechilibrele existente între cei care s-au pensionat înainte de 1 aprilie 2001 şi cei care s-au pensionat după această dată .

A admite cererea reclamantului înseamnă a crea o situaţie mai avantajoasă celor pensionaţi anterior datei de 1 aprilie 2001 în raport de cei pensionaţi ulterior acestei date .

Fiind prin urmare o acţiune cu caracter personal având ca obiect obligaţia de a face, aceasta este prescriptibilă în termen de 3 ani, iar pentru cele arătate mai sus termenul de prescripţie a fost epuizat.

TRIBUNALUL IALOMIŢA – SECŢIA CIVILĂ – Sentinţa civilă nr.963 F/ 4 mai 2010

Etichete: